Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 75
Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 75 - Els humils menjaran, fins a saciar-se

Celebració: 1er. Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

 

Erster Teil

 

Primera Part

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden,
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen.
Euer Herz soll ewiglich leben.

 

Els humils menjaran, fins a saciar-se,
i els qui busquen el Senyor, el lloaran.
Que el vostre cor visqui per sempre.

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Was hilft des Purpurs Majestät,
Da sie vergeht?
Was hilft der größte Überfluss,
Weil alles, so wir sehen,
Verschwinden muss?
Was hilft der Kitzel eitler Sinnen,
Denn unser Leib muss selbst von hinnen?
Ach, wie geschwind ist es geschehen,
Dass Reichtum, Wollust, Pracht
Den Geist zur Hölle macht!

 

De què serveix la porprada reialesa,
si tan efímera és?
De què serveix nedar en la riquesa,
si tot el que als ulls atrau,
ha d’acabar en no res?
De què serveix el pessigolleig sensual,
si el nostre cos ha d’anar sota terra?
Ai las! I que ràpidament,
fortuna, plaer i opulència,
porten l’ànima a l’infern!

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Oboe I, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Mein Jesus soll mein alles sein!
Mein Purpur ist sein teures Blut,
Er selbst mein allerhöchstes Gut,
Und seines Geistes Liebesglut
Mein allersüß'ster Freudenwein.

 

Que el meu Jesús ho sigui tot per mi!
La meva porpra és la seva sang preciosa,
Ell és la meva riquesa més valuosa,
i el caliu de l’amor del seu Esperit,
tota l’alegria d’un dolcíssim vi.

    

4

Recitativo T

4

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Gott stürzet und erhöhet
In Zeit und Ewigkeit.
Wer in der Welt den Himmel sucht,
Wird dort verflucht.
Wer aber hier die Hölle überstehet,
Wird dort erfreut.

 

Déu derroca i exalça,
en el temps i en l’eternitat.
El qui busqui el cel a la terra,
allí serà condemnat.
Mes el qui refusi ací baix l’infern,
allí haurà la felicitat.

    

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Oboe d'amore, Continuo

  
 

Ich nehme mein Leiden mit Freuden auf mich.
Wer Lazarus' Plagen
Geduldig ertragen,
Den nehmen die Engel zu sich.

 

Accepto les meves sofrences de grat.
Els qui, com Llàtzer endurin
pacientment llurs infortunis,
amb els àngels marxaran plegats.

    

6

Recitativo S

6

Recitatiu [Soprano]

 

Continuo

  
 

Indes schenkt Gott ein gut Gewissen,
Dabei ein Christe kann
Ein kleines Gut mit großer Lust genießen.
Ja, führt er auch durch lange Not
Zum Tod,
So ist es doch am Ende wohlgetan.

 

Entretant Déu ens dóna una bona consciència,
perquè un cristià,
trobi plena satisfacció en posseir poques coses.
Sí, fins i tot, després de passar penes fatigoses,
ell l’envia a la mort,
al final, veu que està ben fet tot.

    

7

Coro

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan;
Muß ich den Kelch gleich schmecken,
Der bitter ist nach meinem Wahn,
Laß ich mich doch nicht schrecken,
Weil doch zuletzt
Ich werd ergötzt
Mit süßem Trost im Herzen;
Da weichen alle Schmerzen.

 

Tot el que Déu fa, està ben fet;
així si em calgués beure el calze,
serà el meu deliri tastar-ne el fel,
doncs, ho faré, no m’espanta,
puix que a la fi
podré gaudir
amb el cor endolcit de consol,
l’esvaniment de tots els meus dols.

    
 

Zweiter Teil

 

Segona Part

8

Sinfonia

8

Simfonia

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

  
    

9

Recitativo A

9

Recitatiu [Contralt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Nur eines kränkt
Ein christliches Gemüte:
Wenn es an seines Geistes Armut denkt.
Es gläubt zwar Gottes Güte,
Die alles neu erschafft;
Doch mangelt ihm die Kraft,
Dem überirdschen Leben
Das Wachstum und die Frucht zu geben.

 

Només hi ha una cosa
que el pensament del cristià contorba:
En veure la poquesa del seu esperit.
És cert que creu en la bondat de Déu,
que totes les coses renova;
però li manca l’empenta,
que en profit de la vida eterna,
doni els seus fruits i rendiments.

    

10

Aria A

10

Ària [Contralt]

 

Violino solo, Continuo

  
 

Jesus macht mich geistlich reich.
Kann ich seinen Geist empfangen,
Will ich weiter nichts verlangen;
Denn mein Leben wächst zugleich.
Jesus macht mich geistlich reich.

 

Jesús em fa espiritualment ric.
Si el seu Esperit pogués abastar,
ja no em faltaria res més;
la meva vida creixeria ensems.
Jesús em fa espiritualment ric.

    

11

Recitativo B

11

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Wer nur in Jesu bleibt,
Die Selbstverleugnung treibt,
Dass er in Gottes Liebe
Sich gläubig übe,
Hat, wenn das Irdische verschwunden,
Sich selbst und Gott gefunden.

 

El qui sols reposa en Jesús,
i es vol negar a ell mateix,
i per amor de Déu
practica la seva Fe
en esvanir-se els béns de la terra,
trobarà a Déu, àdhuc ell mateix.

    

12

Aria B

12

Ària [Baix]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Mein Herze glaubt und liebt.
Denn Jesu süße Flammen,
Aus den' die meinen stammen,
Gehn über mich zusammen,
Weil er sich mir ergibt.

 

El meu cor estima i creu.
Les flames de Jesús dolces,
fan les meves ardoroses,
i en mi s’ablamen alhora,
des que Ell esdevé tot meu.

    

13

Recitativo T

13

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

O Armut, der kein Reichtum gleicht!
Wenn aus dem Herzen
Die ganze Welt entweicht
Und Jesus nur allein regiert.
So wird ein Christ zu Gott geführt!
Gib, Gott, dass wir es nicht verscherzen!

 

O pobresa, vals més que cap tresor!
Perquè quan del cor
s’esvaneixi el món sencer
i només Jesús hi regni,
tot cristià es trobarà amb Déu!
Déu nostre, feu que no ens ho deixem perdre!

    

14

Coro

14

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben;
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

El què Déu fa, està ben fet,
per ço, amb ell jo vull romandre,
potser faci un camí rost
d’estretor, pobresa i mort,
emperò jo sé que Déu,
de tot en tot, com un pare,
braços oberts em rebrà:
Doncs, em poso en bones mans.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantata BWV 75: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:19