Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 77
Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
Magyar fordítás [Hungarian Translation]
Kantáta BWV 77 - Szeresd Istenedet, a te Uradat

 

Rendezvény Szentháromság utáni 13. vasárnapra

Német szöveg

Magyar fordítás

1. Coro con Choral

1. Kórus korállal

Du sollt Gott, deinen Herren, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten als dich selbst.

Szeresd Istenedet, a te Uradat egész szívedből és lelkedből, minden erőddel és egész természeteddel, felebarátodat pedig úgy, mint magadat.

   

2. Recitativo (Baß)

2. Recitativo (basszus)

So muß es sein!
Gott will das Herz vor sich alleine haben.
Man muß den Herrn von ganzer Seelen
zu seiner Lust erwählen
und sich nicht mehr erfreun,
als wenn er das Gemüte
durch seinen Geist entzündt,
weil wir nur seiner Huld und Güte
alsdenn erst recht versichert sind.

Így kell hát lennie!
Isten szívünket csak magának akarja.
Egész lelkünkből kell az Urat,
amint kívánja, választanunk
és csak akkor örvendeznünk,
amint természetünk
az Ő szellem által gyúl lángra,
mivel kegyessége és jósága
minden igaz biztosítékunk.

   

3. Aria (Sopran)

3. Ária (szoprán)

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
und in Liebe so entbrennen,
dass ich dich ewig lieben kann.

Istenem, szívemből szeretlek Téged,
egész életem a Te kezedtől függ.
Add, hogy megismerjem parancsodat
és Irántad szeretetben úgy lángra gyúljak,
hogy örökké szerethesselek.

   

4. Recitativo (Tenor)

4. Recitativo (tenor)

Gib mir dabei, mein Gott! ein Samariterherz,
daß ich zugleich den Nächsten liebe
und mich bei seinem Schmerz
auch über ihn betrübe,
damit ich nicht bei ihm vorübergeh
und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, daß ich Eigenliebe hasse,
so wirst du mir dereinst das Freudenleben
nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

Adj nekem emellé, Istenem, szamaritánus-szívet,
hogy eztán nyomban felebarátom szeressem
és az ő fájdalmában
én is részt vegyek,
hogy így ne menjek el mellette
és ne hagyjam magára a szükségben.
Add, hogy gyűlöljem a magam szeretetét,
s így Te egykor majd az örömteli életet,
melyre olyannyira vágyom, kegyelmed által megadod majd nekem.

   

5. Aria (Alt)

5. Ária (alt)

Ach, es bleibt in meiner Liebe
lauter Unvollkommenheit!
Hab ich oftmals gleich den Willen,
was Gott saget, zu erfüllen,
fehlt mir's doch an Möglichkeit.

Ah, szeretetemben mégis
milyen merő tökéletlenség lakik!
Hiába van bennem gyakran az akarat,
hogy amit Isten rendel, megtegyem,
mégsem vagyok rá képes.

   

6. Choral

6. Korál

Ach Herr, ich wollte ja dein Recht
und deinen heil’gen Willen,
wie mir gebührt, als deinem Knecht,
ohn’ Mangel gern erfüllen;
so fühl ich doch, was mir gebricht,
und wie ich das Geringste nicht
vermag aus eignen Kräften.

Ah Uram, szeretném a Te törvényed
és megszentelt akaratod
(mint az kötelességem, szolgádként)
hiánytalanul beteljesíteni;
mégis érzem, mi mindenben szűkölködöm:
hogy a legkisebb dologra sem vagyok
képes a saját erőmből.

Drum gib du mir von deinem Thron,
Gott Vater, Gnad und Stärke;
Verleih, o Jesu, Gottes Sohn,
daß ich tu rechte Werke;
o heil’ger Geist, hilf, dass ich dich
von ganzem Herzen, und als mich,
ohn’ Falsch den Nächsten liebe!

Így hát adj nekem trónusodról,
Atyaisten, kegyelmet és erőt;
ugyanezt kérem, ó Jézus, Isten Fia,
hogy igaz tetteket hajtsak végre;
ó Szentlélek, segíts, hogy
egész szívemmel (úgy mint magamat),
álság nélkül, felebarátomat szeressem!

   
 

© Vashegyi György nyersfordítása

Source: Orfeo Choir
Contributed by Pal Domokos (September 2006)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, September 21, 2017 09:58