Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 79
Gott der Herr ist Sonn und Schild
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 79 - Déu, el Senyor, és sol i escut

Celebració: Festa de la Reforma

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno I/II, Timpani, Flauto traverso I e Oboe I all' unisono, Flauto traverso II e Oboe II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre,
er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.

 

Déu, el Senyor, és sol i escut.
El Senyor atorga Gràcia i glòria,
i no deixarà que als Justos els manqui res.

    

2

Aria A

2

Ària [Contralt]

 

Oboe solo, Continuo

  
 

Gott ist unsre Sonn und Schild!
Darum rühmet dessen Güte
Unser dankbares Gemüte,
Die er für sein Häuflein hegt.
Denn er will uns ferner schützen,
Ob die Feinde Pfeile schnitzen
Und ein Lästerhund gleich billt.

 

Déu és el nostre sol i escut!
Per tant que lloïn la seva Bondat,
els nostres esperits reconeguts,
puix ell es desviu pel seu ramat.
Perquè ens vol seguir protegint,
|mal que els enemics esmolin sagetes,
i lladrin com un mastí.

    

3

Choral

3

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Corno I/II, Timpani, Continuo

 

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch itzund getan.

 

Donem, ara, gràcies a Déu
amb el cor, la boca i les mans,
perquè ha fet obres grans
per a nosaltres i a tot arreu;
Des del ventre maternal
i als passos de la nostra infància,
tants de béns ens ha lliurat
i els està donant encara.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Gottlob, wir wissen
Den rechten Weg zur Seligkeit;
Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
Drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch
Zu dieser Zeit
An fremdem Joch
Aus Blindheit ziehen müssen,
Ach! so erbarme dich
Auch ihrer gnädiglich,
Dass sie den rechten Weg erkennen
Und dich bloß ihren Mittler nennen.

 

Lloat sia Déu, perquè coneixem
la drecera vers la felicitat;
tu Jesús, ens l’has mostrat amb la teva paraula,
per això el teu Nom serà per sempre lloat.
Però, n’hi ha molts
encara al nostre temps,
que el jou foraster
han de suportar, sense veure-hi clar;
ah, apiada-te’n, doncs,
tingues-los compassió
per tal que agafin el camí dreturer,
i et confessin com llur únic mitjancer.

    

5

Aria (Duetto) S B

5

Ària - Duet [Soprano, Baix]

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

  
 

Gott, ach Gott, verlass die Deinen
Nimmermehr!
Laß dein Wort uns helle scheinen;
Obgleich sehr
Wider uns die Feinde toben,
So soll unser Mund dich loben.

 

Déu, O Déu, no abandonis els teus,
mai més!
Que la teva paraula ens il·lumini radiant;
malgrat que
contra nosaltres, els enemics diguin mil pestes,
la nostra boca et seguirà lloant.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Corno I/II, Timpani, Continuo

 

Erhalt uns in der Wahrheit,
Gib ewigliche Freiheit,
Zu preisen deinen Namen
Durch Jesum Christum. Amen.

 

Guarda’ns en la veritat,
dóna’ns per sempre pau
pel teu nom glorificar,
per mà de Jesucrist. Amen.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantata BWV 79: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-3 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Texts:
Nun danket alle Gott | Nun laßt uns Gott dem Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:31