Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 80
Ein' feste Burg ist unser Gott
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 80 - El nostre Déu és una sòlida fortalesa

Celebració: Festa de la Reforma

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Violoncello, Violone, Organo

  
 

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

 

El nostre Déu és una sòlida fortalesa,
una arma, un escut poderós;
ell de tota opressió ens allibera,
que sobre nosaltres síha difós.
La vella enemiga caterva,
|amb el seu embat capitós
gran poder i molta agudesa,
és el seu armament atroç,
sense parió aquí a la terra.

    

2

Aria B e Choral S

2

Ària [Baix] i Coral [Sopranos]

 

Oboe, Violino I/II, Viola all' unisono, Continuo

  
 

Bass:
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

 

Baix:
Tot el qui ha nascut de Déu,
és per a la victòria, escollit.

 

Sopran:
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streit' vor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.

 

Sopranos:
Amb la nostra força res no podem fer,
ben aviat ens sentim perduts.
Combat per nosaltres líhome just,
el que ha escollit el mateix Déu.

 

Bass:
Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.

 

Baix:
Qui amb el penó de la sang de Crist,
jurà fidelitat en el baptisme,
com més va, més guanya en esperit.

Sopran:
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

Sopranos:
Tu vols saber qui és?
Ell té per nom Jesucrist,
és el Senyor de Sabaoth,
de Déu no níhi ha cap més,
que romangui en el camp de combat.

 

Bass:
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

 

Baix:
Tot el qui ha nascut de Déu,
és per a la victòria, escollit.

    

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer
und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Laß nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

 

Considera, doncs, home de Déu, amb quin amor infinit,
el mateix Jesús
per tu ha escrit amb la seva pròpia sang,
per això,
per lluitar contra la host de Satanàs
i contra el món, i el pecat,
tíha cridat a tu!
No deixeu dins de la vostra ànima,
cap espai pel diable i el vici!
No vulgueu que el vostre cor,
paradís de Déu a la terra,
esdevingui un ermot!
Penediu-vos, dels vostres pecats, contrits,
a fi que resti ferm amb vosaltres líEsperit de Crist!

    

4

Aria S

4

Ària [Soprano]

 

Continuo

  
 

Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
Treib Welt und Satan aus
Und lass dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!

 

Vine a la llar del meu cor,
Senyor Jesús, el meu anhel!
Allunya el Maligne i el món,
i fes lluir la teva imatge dins meu!
Fuig! Abjecte pecat odiós!

    

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Taille, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

 

Mal que síomplís de diables el món
que ens volguessin engolir,
així i tot, no passaríem por,
encara ens en podríem sortir.
El sobirà díaquest món,
què hi fa que es posi felló,
contra nosaltres res no podrà,
el seu poder síha esfondrat,
un sol mot el pot tombar.

    

6

Recitativo T

6

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, dass dein Haupt dich nicht verlässt,
Ja, dass sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!

 

Posaít, doncs, sota el penó de Crist, tenyit de sang,
oh ànima, fermament!
I confia en el teu Cabdill que no et deixarà mai,
sí, perquè la seva victòria,
també tíobrirà pas cap al teu trofeu!
Vés-teín joiós a la contesa!
Només la paraula de Déu,
si líescoltes i la fas teva,
forçarà líenemic a fer-se enrere,
el teu Salvador mantindrà ta teva defensa!

    

7

Aria (Duetto) A T

7

Ària - Duet [Contralt, Tenor]

 

Oboe da caccia, Violino, Continuo

  
 

Wie selig sind doch die, die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz, das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt, wenn es den Tod erlegt.

 

Que feliços són els qui porten Déu en els seus llavis,
Però, són més feliços els qui porten la Fe en llurs cors!
Ningú els conquerirà i podran vèncer els enemics,
i finalment, seran coronats, quan els abati la mort.

    

8

Choral

8

Coral [S, C, T, B]

 

Instrumentierung nicht überliefert

  
 

Das Wort sie sollen lassen stahn
Und kein' Dank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie habens kein' Gewinn;
Das Reich muss uns doch bleiben.

 

Potser no faran cas de la seva Paraula,
i ningú els donarà les gràcies per això.
Ell ens fa costat en la nostra tasca,
amb el seu Esperit i amb els seus dons.
Encara que vulguin furtar-vos la vida
els béns, líhonor, el fill i la dona,
deixeu-los, no tenen seguida,
bon profit els farà;
puix amb nosaltres el Regne roman.

    

--

Traducció al català díAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, February 2014)

Cantatas BWV 80, BWV 80a & BWV 80b : Details & Complete Recordings of BWV 80 | Recordings of Individual Movements from BWV 80 | Details of BWV 80a | Details of BWV 80b | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 | Part 6
BWV 80:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-8 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7 | Emblemata: BWV 80/4

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:35