Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 81
Jesus schläft, was ich hoffen
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 81 - Jesús dorm, i jo què puc fer?

Celebració: 4rt. Diumenge després de l’Epifania

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria A

1

Ària [Contralt]

 

Flauto I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Jesus schläft, was soll ich hoffen?
Seh ich nicht
Mit erblasstem Angesicht
Schon des Todes Abgrund offen?

 

Jesús dorm, jo què puc fer?
Ara, estic amb l’ai al cor.
és, que veig obert, potser,
l’abisme fosc de la mort?

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Herr! Warum trittest du so ferne?
Warum verbirgst du dich zur Zeit der Not,
Da alles mir ein kläglich Ende droht?
Ach, wird dein Auge nicht durch meine Not beweget
So sonsten nie zu schlummern pfleget?
Du wiesest ja mit einem Sterne
Vordem den neubekehrten Weisen,
Den rechten Weg zu reisen.
Ach leite mich durch deiner Augen Licht,
Weil dieser Weg nichts als Gefahr verspricht.

 

Senyor! Com és que camines tant lluny de mi?
Perquè t’amagues en veure’m en un destet,
quan tot m’amenaça amb un deplorable fi?
Ah, els teus ulls no els commou el meu ofec,
ells, que no solen mai dormir?
Sí, tu assenyalares amb una estrella,
una vegada, a uns savis enfervorits,
per on seguir la via verdadera.
Ah, guia’m doncs, amb la claror dels teus ulls,
ja que en aquest camí sols hi trobo esculls.

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Die schäumenden Wellen von Belials Bächen
Verdoppeln die Wut.
Ein Christ soll zwar wie Wellen stehn,
Wenn Trübsalswinde um ihn gehn,
Doch suchet die stürmende Flut
Die Kräfte des Glaubens zu schwächen.

 

Les ones escumoses dels torrents de Belial*,
s’encrespen furients.
Un cristià cal que, com una roca, planti cara,
quan el fueteja el torb del decandiment,
encara que el furor de la torrentada,
vulgui afeblir la força de la Fe.

    

4

Arioso B

4

Arioso [Baix]

 

Continuo

  
 

Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?

 

Perquè temeu, homes de poca fe?

    

5

Aria B

5

Ària [Baix]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Schweig, aufgetürmtes Meer!
Verstumme, Sturm und Wind!
Dir sei dein Ziel gesetzet,
Damit mein auserwähltes Kind
Kein Unfall je verletzet.

 

Asserenat mar turbulent!
Tempesta i vent, amolleu!
Vostre terme s’ha afitat
perquè els elegits fills meus,
siguin guardats de tot mal.

    

6

Recitativo A

6

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort,
Mein Helfer ist erwacht,
So muss der Wellen Sturm, des Unglücks Nacht
Und aller Kummer fort.

 

Que bé! El meu Jesús ha dit una paraula,
el meu Salvador s’ha deixondit,
les onades de tràngol de la nit infausta
i tots els patiments, s’han esbargit.

    

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Unter deinen Schirmen
Bin ich für den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken,
Jesus will mich decken.

 

A redós de la teva defensa,
he escapat de la tempesta,
dels enemics m’has salvat.
Mal que el diable furetegi,
mal que l’enemic exasperi
Jesús és al meu costat.
Res em fa si trona o llampa,
i si pecat i avern m’espanten
Jesús m’abrigallarà.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, March 2014)

Cantata BWV 81: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-7 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Jesu, meine Freude

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:39