Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 83
Erfreute Zeit im neuen Bunde
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 83 - Blijde tijd in het nieuwe verbond

Gebeurtenis: Maria Lichtmis (2 februari)

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Aria A

1

Aria [Alt]

 

Corno I/II, Oboe I/II, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Erfreute Zeit im neuen Bunde,
Da unser Glaube Jesum hält.
Wie freudig wird zur letzten Stunde
Die Ruhestatt, das Grab bestellt!

 

Blijde tijd in het nieuwe verbond
waarin ons geloof vasthoudt aan Jezus.
Hoe vrolijk wordt in het laatste uur
de rustplaats, het graf klaargemaakt!

    

2

Intonazione e Recitativo B

2

Koraal en Recitatief [Bas]

 

Violino I/II, Viola all' unisono, Continuo

  
 

"Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren, wie du gesaget hast".

 

'Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan
in vrede, naar uw woord.'

 

Was uns als Menschen schrecklich scheint,
Ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
Ein Ende dieser Zeit und Not,
Ein Pfand, so uns der Herr gegeben
Zum Zeichen, daß ers herzlich meint
Und uns will nach vollbrachtem Ringen
Zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
Der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
Was Wunder,
daß ein Herz des Todes Furcht vergißt!
Es kann erfreut den Ausspruch tun:

 

Wat ons als mensen verschrikkelijk lijkt
is voor ons een ingang naar het leven.
De dood is
een einde van deze tijd en ellende,
een pand dat de Heer ons heeft gegeven
ten teken dat hij het werkelijk meent
en ons na voltooid geworstel
naar de vrede wil brengen.
En omdat de Heiland nu
troost voor de ogen en verkwikking voor het hart is,
is het toch geen wonder
dat een hart de angst voor de dood vergeet?
Het kan verheugd de uitspraak doen:

 

"Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern".

 

'Want mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken.'

    

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Eile, Herz, voll Freudigkeit
Vor den Gnadenstuhl zu treten
Du sollst deinen Trost empfangen
Und Barmherzigkeit erlangen,
Ja, bei kummervoller Zeit,
Stark am Geiste, kräftig beten.

 

Haast je, hart, om vol vreugde
voor de genadestoel te gaan staan,
Je zult je troost ontvangen
en ontferming verkrijgen,
ja, in kommervolle tijden
zul je, sterk van geest, krachtig bidden.

    

4

Recitativo A

4

Recitatief [Alt]

 

Continuo

  
 

Ja, merkt dein Glaube noch viel Finsternis,
Dein Heiland kann
der Zweifel Schatten trennen;
Ja, wenn des Grabes Nacht
Die letzte Stunde schrecklich macht,
So wirst du doch gewiß
Sein helles Licht
im Tode selbst erkennen.

 

Ja, al ziet je geloof nog veel duisternis,
je Heiland kan
de schaduw van de twijfel wegnemen;
ja, als de nacht van het graf
het laatste uur verschrikkelijk maakt,
dan zul je toch zeker
zijn heldere licht
in de dood zelf aanschouwen.

    

5

Choral

5

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno I e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Es ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
Zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehre, Freud und Wonne.

 

Hij is het heil en het zalige licht
voor de heidenen
om hen te verlichten die u niet kennen
en hen te weiden.
Hij is van uw volk Israël
de prijs, eer, vreugde en gelukzaligheid.

    

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (January 2014)

Cantata BWV 83: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Texts:
Das Nunc dimittis | Mit Fried und Freud

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:46