Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 93
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 93 - Aquell qui deixa fer al bon Déu

Celebració: Diumenge 5è després de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer nur den lieben Gott lässt walten
Und hoffet auf ihn allezeit,
Den wird er wunderlich erhalten
In allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
Der hat auf keinen Sand gebaut.

 

Aquell qui deixa fer al bon Déu
I en ell espera tota la vida
Serà emparat prodigiosament
De tota pena i aflicció.
Qui confia en el Déu Suprem,
No edifica damunt de sauló.

       

2

Choral e Recitativo B

2

Coral i Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Was helfen uns die schweren Sorgen?
Sie drücken nur das Herz
Mit Zentnerpein, mit tausend Angst und Schmerz.
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es, dass wir alle Morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
Und mit beträntem Angesicht des Nachts zu Bette gehn?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Durch bange Traurigkeit nur größer.
Drum tut ein Christ viel besser,
Er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

 

De què ens serveixen els desassossecs?
No fan res més que abaltir-nos el cor
Amb entristiment,
Amb milers d’angoixes i dols.
De què ens serveixen els nostres “ais i uis”?
Només ens poden donar amargor.
De què ens serveix? que cada matí
Ens alcem del llit amb l’ai al cor
Que cada nit ens posem al llit
Amb el rostre contrit i plorós?
Ens carreguem al coll la pròpia creu

I es fa més fatigosa la nostra aflicció,
Perquè el millor que pot fer tot cristià,
És portar la seva creu amb cristiana serenor.

       

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Man halte nur ein wenig stille,
Wenn sich die Kreuzesstunde naht,
Denn unsres Gottes Gnadenwille
Verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
Wird endlich allen Kummer wenden
Und seinen Kindern Hilfe senden.

 

Cal un pols de serenitat,
Quan s’atansa l’hora de la veritat,
Ja que el nostre Déu, el do de gràcia,
No el descura ni de fet ni de paraula,
Déu, que coneix els seus elegits,
Déu, que proclama ser el nostre pare,
Posarà fi a tots els neguits
I donarà la mà als seus estimats fills.

       

4

Aria (Duetto) S A

4

Ària - Duet [Soprano, Contralt] + Coral instrumental

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

   
 

Er kennt die rechten Freudesstunden,
Er weiß wohl, wenn es nützlich sei;
Wenn er uns nur hat treu erfunden
Und merket keine Heuchelei,
So kömmt Gott, eh wir uns versehn,
Und lässet uns viel Guts geschehn.

 

Ell coneix els vers moments de gaubança
Ell sap molt bé, quan ens fan falta;
No posa en dubte la nostra fidelitat
I veu que no hi ha fingiment,
Déu ve sense que ens n’adonem,
I ens omple de mercès a vessar.

       

5

Choral e Recitativo T

5

Coral i Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

   
 

Denk nicht in deiner Drangsalhitze,
Wenn Blitz und Donner kracht
Und die ein schwüles Wetter bange macht,
Dass du von Gott verlassen seist.
Gott bleibt auch in der größten Not,
Ja gar bis in den Tod
Mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,
Dass dieser Gott im Schoße sitze,
Der täglich wie der reiche Mann,
In Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist,
Bei lauter guten Tagen,
Muß oft zuletzt,
Nachdem er sich an eitler Lust ergötzt,
"Der Tod in Töpfen" sagen.
Die Folgezeit verändert viel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht
Mit leerer Arbeit zugebracht
Und nichts gefangen:
Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
Auf deines Jesu Güte
Mit gläubigem Gemüte;
Nach Regen gibt er Sonnenschein
Und setzet jeglichem sein Ziel.

 

No pensis, en la gran tribulació,
Quan sentis tronar i llampegar,
I la tempesta et trenqui el color,
Que el teu Déu t’ha abandonat.
Déu és a la vora, dels turments,
I fins i tot de la mort,
Per donar la seva gràcia als seus.
Tu no has de pensar que aquest Déu,
Està amb els braços plegats.
El qui, cada dia, com un potentat,
Viu en la gaubança i plagasitat.
I gaudeix sens treva de la seva sort,
En diades de fruïció i platxèria,
En arribar a la fi,
Després de fatus adelitaments,
Haurà de dir: “La mort és a l’olla!"*
L’avenir serà molt diferent!
És cert que Pere passà de la nit a l’albada
Treballant en va
Sense ni un sol peix a la calada:
Però quan Jesús va parlar
N’hi hagué per omplir les xarxes a vessar.
En la pobresa, el dolor i les penes
Confia, doncs, en la bondat de Jesús.
Amb l’esperit fervent.
Després de la pluja ve el sol esplendent
I a cadascú, això, en el seu moment.

     

*Reis L.2 – 4, 40

       

6

Aria S

6

Ària [Soprano]

 

Oboe I, Continuo

   
 

Ich will auf den Herren schaun
Und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundermann.
Der die Reichen arm und bloß
Und die Armen reich und groß
Nach seinem Willen machen kann.

 

Vull alçar els meus ulls al Senyor,
I posar sempre confiança en Déu.
Ell és meravellós a bon dret.
Despulla els rics i els empobreix
I els pobres fa grans i enriqueix
Segons el seu voler, ho pot fer.

       

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen,
So wird er bei dir werden neu;
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

 

Canta, resa i vés pels camins de Déu,
Fes la teva comesa amb justícia
I confia amb l’esplet de béns del Cel,
Que et seran envigorits dia a dia;
Doncs, Déu mai no abandona
Tot aquell qui en Ell confia.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009)

Cantata BWV 93: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-5 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMarch 31, 2009 ý21:24:29