Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 93
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 93 - Aquell qui deixa disposar al bon Déu

Celebració: 5è. Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wer nur den lieben Gott lässt walten
Und hoffet auf ihn allezeit,
Den wird er wunderlich erhalten
In allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
Der hat auf keinen Sand gebaut.

 

Aquell qui deixa disposar al bon Déu
i espera en ell tot temps,
serà emparat prodigiosament,
de tota creu i aflicció.
Qui confia en el Déu Suprem,
no edifica damunt de sauló.

    

2

Choral e Recitativo B

2

Coral i Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Was helfen uns die schweren Sorgen?
Sie drücken nur das Herz
Mit Zentnerpein, mit tausend Angst und Schmerz.
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Es bringt nur bittres Ungemach.
Was hilft es, dass wir alle Morgen
mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
Und mit beträntem Angesicht des Nachts zu Bette gehn?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Durch bange Traurigkeit nur größer.
Drum tut ein Christ viel besser,
Er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

 

De què ens serveixen els desassossecs?
Només oprimeixen el cor,
|amb penar fatigós, amb milers d’angoixes i dols.
De què ens serveixen els nostres “ais i uis”?
Sols ens poden donar amargors.
De què ens serveix?, que cada matí
ens alcem del llit amb l’ai al cor
i que cada nit ens posem al llit, amb el rostre plorós?
Carregar-nos la nostra creu i el nostre sofriment,
fa que encara sigui més gran la nostra tristor.
Perquè el millor que pot fer tot cristià,
és portar la seva creu, amb cristiana serenor.

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Man halte nur ein wenig stille,
Wenn sich die Kreuzesstunde naht,
Denn unsres Gottes Gnadenwille
Verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
Wird endlich allen Kummer wenden
Und seinen Kindern Hilfe senden.

 

Cal un pols de serenitat,
en atansar-se l’hora de la veritat,
puix la benvolença, el nostre Déu,
no ens la nega, ni de fet ni de paraula.
Déu, que coneix els seus elegits,
Déu, que s’ha intitulat ser el nostre pare,
farà esvanir tots els neguits,
i donarà la mà als seus fills.

    

4

Aria (Duetto) S A

4

Ària - Duet [Soprano, Contralt] + Coral instrumental

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

  
 

Er kennt die rechten Freudesstunden,
Er weiß wohl, wenn es nützlich sei;
Wenn er uns nur hat treu erfunden
Und merket keine Heuchelei,
So kömmt Gott, eh wir uns versehn,
Und lässet uns viel Guts geschehn.

 

Ell coneix les veres hores d’alegria
ell sap molt bé, quan el necessitem;
Si, de la nostra fidelitat, no desconfia
i veu que no hi ha hipocresia,
aleshores Déu ve sense que ens n’adonem,
i ens omple de béns, més del que voldríem.

    

5

Choral e Recitativo T

5

Coral i Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Denk nicht in deiner Drangsalhitze,
Wenn Blitz und Donner kracht
Und die ein schwüles Wetter bange macht,
Dass du von Gott verlassen seist.
Gott bleibt auch in der größten Not,
Ja gar bis in den Tod
Mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,
Dass dieser Gott im Schoße sitze,
Der täglich wie der reiche Mann,
In Lust und Freuden leben kann.
Der sich mit stetem Glücke speist,
Bei lauter guten Tagen,
Muß oft zuletzt,
Nachdem er sich an eitler Lust ergötzt,
"Der Tod in Töpfen" sagen.
Die Folgezeit verändert viel!
Hat Petrus gleich die ganze Nacht
Mit leerer Arbeit zugebracht
Und nichts gefangen:
Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
Auf deines Jesu Güte
Mit gläubigem Gemüte;
Nach Regen gibt er Sonnenschein
Und setzet jeglichem sein Ziel.

 

No pensis, en la gran tribulació,
si sents tronar i llampegar,
i el temperi sufocant et faci por,
que el teu Déu t’ha abandonat.
Déu, també hi és, en un mal pas greu
i fins i tot en la mort,
per donar la seva gràcia als seus.
Tu no has de pensar
que aquest Déu, està amb els braços plegats.
El qui, cada dia, com un potentat,
pot viure en el gaudi i plagasitat
i gaudeix sens treva de la seva sort,
en diades de fruïció i platxèria,
dirà molt aviat,
després de fatus adelitaments,
“La mort és a l’olla!”
El tems que passa tot ho transforma!
És cert que Pere passà de la nit a l’albada
treballant en va
sense peix a la calada:
Però els mots de Jesús, foren prou per omplir-li la xarxa.
Doncs en la pobresa, les penes i el dolor,
confia en la bondat de Jesús,
amb l’esperit devot.
Després de la pluja ve el sol esplendent,
i a cadascú fixa el seu moment.

   

*Reis L.2 – 4, 40

    

6

Aria S

6

Ària [Soprano]

 

Oboe I, Continuo

  
 

Ich will auf den Herren schaun
Und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundermann.
Der die Reichen arm und bloß
Und die Armen reich und groß
Nach seinem Willen machen kann.

 

Vull contemplar al Senyor,
i sempre confiar en el meu Déu.
Ell, que és miraculós, a bon dret,
despulla als rics i els empobreix
i als pobres els fa rics i grans,
segons el seu voler ho pot fer.

    

7

Choral

7

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen,
So wird er bei dir werden neu;
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

 

Canta, resa i vés pels camins de Déu,
compleix fidelment la teva tasca,
i confia amb els rics dons del Cel,
que així, per tu, seran renovellats
puix qui posa en Déu confiança,
a aquell, mai no el deixarà.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, March 2014)

Cantata BWV 93: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 06:30