Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 93
Wer nur den lieben Gott läßt walten
Hebrew Translation
קנטטה 93 - כל המשליך רק על אלהים יהבו

ארוע: יום ראשון, ה- 5 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה (כורל) [ס, א, ט, ב

1

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer nur den lieben Gott lässt walten
Und hoffet auf ihn allezeit,
Den wird er wunderlich erhalten
In allem Kreuz und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
Der hat auf keinen Sand gebaut.

כל המשליך רק על אלהים יהבו
,ומקווה לו כל ימיך
אלהים יגן עליך במופלאות
.בכל מכאוביך ועצבותך
,הבוטח באלהים האדיר
.אינו בונה מגדלים בחול

 
       

2

Choral e Recitativo B

[רצ'יטטיב עם כורל [באס

2

 

Continuo

   
 

Was helfen uns die schweren Sorgen?

?מה תועלנה לנו הדאגות הקשות

 
 

Sie drücken nur das Herz
Mit Zentnerpein, mit tausend Angst und Schmerz.

הן מעיקות רק על לבנו
.בנטל של ייסורים, פחד וצער

 
 

Was hilft uns unser Weh und Ach?

?מה תועלנה לנו אנחותינו

 
 

Es bringt nur bittres Ungemach.

תבאנה לנו רק רעה 1

 
 

Was hilft es, dass wir alle Morgen

מה מועיל לנו שכל בוקר

 
 

mit Seufzen von dem Schlaf aufstehn
Und mit beträntem Angesicht des Nachts zu Bette gehn?

אנו קמים מהשינה באנחה
?והולכים לישון מדי לילה בפנים מוכתמות מדמעות

 
 

Wir machen unser Kreuz und Leid

אנו עושים את מכאובנו ויגוננו

 
 

Durch bange Traurigkeit nur größer.
Drum tut ein Christ viel besser,
Er trägt sein Kreuz mit christlicher Gelassenheit.

.גדולים אף יותר דרך עצבות מפחידה
,על-כן נוצרי מסתדר טוב יותר
.אם יישא את צלבו בהתאפקות נוצרית

 
       

3

Aria T

[אריה [טנור

3

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Man halte nur ein wenig stille,
Wenn sich die Kreuzesstunde naht,
Denn unsres Gottes Gnadenwille
Verlässt uns nie mit Rat und Tat.
Gott, der die Auserwählten kennt,
Gott, der sich uns ein Vater nennt,
Wird endlich allen Kummer wenden
Und seinen Kindern Hilfe senden.

,יירגע נא האדם מעט
,כאשר שעת הצלב קרבה
כי חוש הרחמים של אלהים
.לעולם לא ינטשנו במילה או במעשה
,אלהים, היודע את בחירתו
אלהים, הקורא לעצמו אבינו
יסלק את כל ייסורינו בסוף
.ולכל ילדיו ישלח עזרה

 
       

4

Aria (Duetto) S A

[אריה (דואט) עם כורל כלי [סופרן, אלט

4

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

   
 

Er kennt die rechten Freudesstunden,
Er weiß wohl, wenn es nützlich sei;
Wenn er uns nur hat treu erfunden
Und merket keine Heuchelei,
So kömmt Gott, eh wir uns versehn,
Und lässet uns viel Guts geschehn.

,הוא יודע את שעות השמחה האמיתית
;הוא יודע היטב היכן זה נדרש
לו רק ימצאנו נאמנים
,ולא יבחין בצביעות
,כי אז אלהים יבוא, בטרם נדע זאת
.וירעיף עלינו מכל טוב

 
       

5

Choral e Recitativo T

[רצ'יטטיב עם כורל [טנור

5

 

Continuo

   
 

Denk nicht in deiner Drangsalhitze,

,אל תחשוב בלהט סבלך הרב

 
 

Wenn Blitz und Donner kracht
Und die ein schwüles Wetter bange macht,

בין רעמים וברקים
,כאשר מועקה גורמת לך פחד

 
 

Dass du von Gott verlassen seist.

.כי אלהים נטשך

 
 

Gott bleibt auch in der größten Not,
Ja gar bis in den Tod
Mit seiner Gnade bei den Seinen.
Du darfst nicht meinen,

,אלהים נשאר גם בנוראה שבמצוקות
כן, אפילו במוות
.מראה רחמים למשרתיו
,אל לך לחשוב

 
 

Dass dieser Gott im Schoße sitze,

,שהוא שוכן בחיק אלהים

 
 

Der täglich wie der reiche Mann,
In Lust und Freuden leben kann.

,הוא, כמו אדם עשיר, מדי יום
.יכול לחיות בהנאה ועונג

 
 

Der sich mit stetem Glücke speist,

,מיהו המאכיל בקביעות

 
 

Bei lauter guten Tagen,
Muß oft zuletzt,
Nachdem er sich an eitler Lust ergötzt,
"Der Tod in Töpfen" sagen.

,יום טוב אחר יום טוב
,חייב תכופות, בסופו של דבר
,להשביע עצמו בתענוגות שווא
"יש מוות בגביע" לומר

 
 

Die Folgezeit verändert viel!

!העתיד יביא שנוי גדול

 
 

Hat Petrus gleich die ganze Nacht
Mit leerer Arbeit zugebracht
Und nichts gefangen:
Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen.
Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein
Auf deines Jesu Güte
Mit gläubigem Gemüte;
Nach Regen gibt er Sonnenschein

הגם שפטר עבד קשה כל לילה
לשווא
:ולא השיג מאומה
.במילת ישוע יכול היה לדוג כמות רבה
לכן בטח דרך עוני, סבל וכאב
בטובו של ישוע

;בלב נאמן
לאחר גשם הוא נותן לנו שמש

 
 

Und setzet jeglichem sein Ziel.

.ומקצה לכל איש את יעדו

 
       

6

Aria S

[אריה [סופרן

6

 

Oboe I, Continuo

   
 

Ich will auf den Herren schaun
Und stets meinem Gott vertraun.
Er ist der rechte Wundermann.
Der die Reichen arm und bloß
Und die Armen reich und groß
Nach seinem Willen machen kann.

אביט באדון
.ואשים תמיד באלהים מבטחי
.זה הוא היכול לחולל ניסים
,יכול להפוך העשירים לעניים ועירומים
,ואת העניים לעשירים וגדולים
.כפי רצונו

 
       

7

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

7

 

Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
Verricht das Deine nur getreu
Und trau des Himmels reichem Segen,
So wird er bei dir werden neu;
Denn welcher seine Zuversicht
Auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

,שיר, התפלל ולך בדרך אלהים
בצע משימותיך באמונה
,ובטח בברכת השמיים הנדיבה
;הוא אז יחדש עצמו בך
כי מי אשר ישים מבטחו
.באלהים, לא יינטש על-ידו

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (July 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (יולי 2002

--

מתוך תרגומו לעברית של יצחק הירשברג
(לספרו של אלברט שווייצר 'יוהאן סבסטיאן באך' (1958

1

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

 

Cantata BWV 93: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Chinese-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-5 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

 

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

 


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 06:33