Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 97
In allen meinen Taten
Dutch Translation
Cantate BWV 97 - Ik laat in al mijn daden

Gebeurtenis: ZB

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Oboe I/II, Fagotti, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

In allem meinen Taten
Laß ich den Höchsten raten,
Der alles kann und hat;
Er muss zu allen Dingen,
Solls anders wohl gelingen,
Selbst geben Rat und Tat.

 

Ik laat in al mijn daden
Mij door de Hoogste raden.
Hij is mijn hulp en toeverlaat.
Hij moet bij alle dingen,
Want anders zal ’t niet lukken,
Zelf geven raad en daad

       

2

Aria B

2

Aria [Bas]

 

Continuo

   
 

Nichts ist es spät und frühe
Um alle sein Mühe,
Mein Sorgen ist umsonst.
Er mags mit meinen Sachen
Nach seinem Willen machen,
Ich stells in seine Gunst.

 

Niets zal mij angstig maken
In slapen en in waken,
Ik hoef niet bang te zijn;
Ik laat mij in mijn leven,
Slechts door Zijn wil geleiden;
Ik leg het in Zijn hand.

       

3

Recitativo T

3

Recitatief [Tenor]

 

Continuo

   
 

Es kann mir nichts geschehen,
Als was er hat ersehen,
Und was mir selig ist:
Ich nehm es, wie ers gibet;
Was ihm von mir beliebet,
Das hab ich auch erkiest.

 

Slechts dat kan mij gebeuren,
Wat God, mijn Heer, voorzag,
En wat mij goed zal doen;
Ik neem het, zoals Hij het geeft,
Wat Hij van mij zal vragen,
Daarop leg ik mij toe.

       

4

Aria T

4

Aria [Tenor]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Ich traue seiner Gnaden,
Die mich vor allem Schaden,
Vor allem Übel schützt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,
So wird mich nichts verletzen,
Nichts fehlen, was mir nützt.

 

Ik Vertrouw op Zijn genade,
Die voor wat mij zal schaden
En onheil brengt bewaart;
Als ik leef naar Zijn wetten,
Zal mij niets overkomen,
Ontbreken zal ‘t me aan niets

       

5

Recitativo A

5

Recitatief [Alt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Er wolle meiner Sünden
In Gnaden mich entbinden,
Durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen
Nicht stracks das Urteil sprechen
Und haben noch Geduld.

 

Hij wil mij van mijn zonden
Door Zijn gena bevrijden,
Teniet doen al mijn schuld,
Voor al mijn euveldaden,
Hoef ik de Rechter niet te vrezen;
Hij heeft met mij geduld.

       

6

Aria A

6

Aria [Alt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Leg ich mich späte nieder,
Erwache frühe wieder,
Lieg und ziehe fort,
In Schwachheit und in Banden,
Und was mir stößt zuhanden,
So tröstet mich sein Wort.

 

Als ik mij leg ter ruste
Weer opsta in de morgen
En steeds maar verder leef
In zwakheid en in boeien
En wat mij verder overkomt,
Dan troost mij steeds Zijn woord.

       

7

Aria (Duetto) S B

7

Aria (Duet) [Sopraan, Bas]

 

Continuo

   
 

Hat er es denn beschlossen,
So will ich unverdrossen
An mein Verhängnis gehn!
Kein Unfall unter allen
Soll mir zu harte fallen,
Ich will ihn überstehn.

 

Al wat hij heeft besloten,
Dat wil ik zonder dralen
Aanvaarden als mijn levenslot.
Geen ongeluk zal mij schaden,
Niets zal mij kunnen deren;
Alles kan ik doorstaan.

       

8

Aria S

8

Aria [Sopraan]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Ich hab mich ihm ergeben
Zu sterben und zu leben,
Sobald er mir gebeut.
Es sei heut oder morgen,
Dafür lass ich ihn sorgen;
Er weiß die rechte Zeit.

 

Ik heb mij Hem gegeven
Tot sterven en tot leven,
Zodra hij mij beveelt.
Al is het nu of morgen,
Daarvoor laat ik Hem zorgen,
Hij kent het juist’ moment.

       

9

Choral

9

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe I/II col Soprano, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

So sein nun, Seele, deine
Und traue dem alleine,
Der ich erschaffen hat;
Es gehe, wie es gehe,
Dein Vater in der Höhe
Weiß allen Sachen Rat.

 

Mijn ziel, wil rust nu vinden,
Wil Hem alleen vertrouwen,
Die u geschapen heeft;
Het gaat zoals het gaan zal,
Uw Vader in de hoge,
Die weet op alle dingen raad.

       
 

Vertaling: ?

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 97: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Number Symbolism in Bach Cantatas
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
In allen meinen Taten

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 06:55