Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 97
 

 

In allem meinen Taten

Minden cselekedetemben

1. Kórus

In allem meinen Taten
Laß ich den Höchsten raten,
Der alles kann und hat;
Er muss zu allen Dingen,
Solls anders wohl gelingen,
Selbst geben Rat und Tat.

Minden cselekedetemben
A Magasságostól kérek tanácsot
, Akié minden, s aki mindent megtehet.
Bár más módon is sikerülhetnek dolgok,
Mégis neki kell tanácsot adnia
és véghez vinnie a cselekvést

2. Ária
(basszus)

Nichts ist es spät und frühe
Um alle sein Mühe,
Mein Sorgen ist umsonst.
Er mags mit meinen Sachen
Nach seinem Willen machen,
Ich stells in seine Gunst.

Az ő fáradozásaiban
Semmi sem történik túl későn vagy túl korán,
Fölöslegesen aggódom.
Minden dolgomat
Vigye csak véghez az ő akarata szerint,
Jótetszésére bízom

3. Recitativo
(tenor)

Es kann mir nichts geschehen,
Als was er hat ersehen,
Und was mir selig ist:
Ich nehm es, wie ers gibet;
Was ihm von mir beliebet,
Das hab ich auch erkiest.

Semmi nem történhet velem,
Amit ne ő döntött volna el előre.
S azt, ami javamat szolgálja,
Úgy fogadom tőle, ahogy adja;
Amit ő kíván tőlem,
Én is azt akarom.

4. Ária
(tenor)

Ich traue seiner Gnaden,
Die mich vor allem Schaden,
Vor allem Übel schützt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,
So wird mich nichts verletzen,
Nichts fehlen, was mir nützt.

Bízom kegyelmében,
Amely minden bajtól
És gonosztól megvéd.
Ha törvénye szerint élek,
Semmi nem árthat
És semmiben, ami hasznomra szolgál, nem szenvedhetek hiányt.

5. Recitativo
(alt)

Er wolle meiner Sünden
In Gnaden mich entbinden,
Durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen
Nicht stracks das Urteil sprechen
Und haben noch Geduld.

Bárcsak feloldozna
Bűneim kötelékéből
És megsemmisítené adósságomat!
Törvényszegésem fölött
Nem fogja kérlelhetetlenül kimondani az ítéletet,
Hanem türelmesen vár még.

6. Ária
(alt)

Leg ich mich späte nieder,
Erwache frühe wieder,
Lieg und ziehe fort,
In Schwachheit und in Banden,
Und was mir stößt zuhanden,
So tröstet mich sein Wort.

Ha későn fekszem is le
És korán ébredek,
Elestem ugyan, de tovább megyek,
Gyengeségben, megkötözve
És botladozva
Szava megvigasztal engem.

7. Ária
(szoprán, basszus duett)

Hat er es denn beschlossen,
So will ich unverdrossen
An mein Verhängnis gehn!
Kein Unfall unter allen
Soll mir zu harte fallen,
Ich will ihn überstehn.

Ha úgy határozott volna is,
Akkor is csüggedés nélkül
Haladok végzetem felé!
Semmiféle szerencsétlenséget
Nem találok túl keménynek,
Túl fogok jutni rajta.

8. Ária
(szoprán)

Ich hab mich ihm ergeben
Zu sterben und zu leben,
Sobald er mir gebeut.
Es sei heut oder morgen,
Dafür lass ich ihn sorgen;
Er weiß die rechte Zeit.

Elszántam magam
A halálra és az életre egyaránt,
Amint ő így rendelkezik.
Akár ma, akár holnap,
Emiatt nem aggódom,
Ő tudja a megfelelő időt.

9. Korál

So sein nun, Seele, deine
Und traue dem alleine,
Der ich erschaffen hat;
Es gehe, wie es gehe,
Dein Vater in der Höhe
Weiß allen Sachen Rat.

Így hát, lélek,
Bízz egyedül őbenne,
Aki teremtett téged!
Bárhogy is forduljon sorsod,
Mennyei Atyád
Minden helyzetben tudja a megoldást.

 

   
   

Tóth Eszter fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 10:21