Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 97: In allen meinen Taten

BWV 97: I alt mitt liv og yrke

 

Anledning ikke angitt

   

1. Kor: In allen meinen Taten

1. Kor:

In allen meinen Taten
lass ich den Höchsten raten,
der alles kann und hat;
er muss zu allen Dingen,
solls anders wohl gelingen,
selbst geben Rat und Tat.

I alt mitt liv og yrke
rår Herren med sin styrke
som alle ting formår.
Han må i alt som hender,
så det til beste ender
stå bi med råd og dåd.

   

2. Bass solo: Nichts ist es spat und frühe

2. Bass solo:

Nichts ist es spat und frühe
um alle meine Mühe,
mein Sorgen ist umsonst.
Er mags mit meinen Sachen
nach seinem Willen machen,
ich stells in seine Gunst.

Nå er det ikke nøye
med alt mitt strev og møye,
forgjeves er min sorg.
Han kan min sak vel føre,
hans vilje best kan gjøre,
han er min faste borg.

   

3. Resitativ tenor: Es kann mir nichts geschehen

3. Resitativ tenor:

Es kann mir nichts geschehen,
als was er hat versehen,
und was mir selig ist:
Ich nehmí es, wie erís gibet;
was ihm von mir beliebet,
das hab ich auch erkiest.

Nei ingenting meg hender
som ikke Herren kjenner,
og meg til gode er.
Jeg tar det som han sender,
hva han av meg da venter,
det ligger for meg her.

   

4. Arie tenor: Ich traue seiner Gnaden

4. Arie tenor:

Ich traue seiner Gnaden,
die mich vor allem Schaden,
vor allem Übel schützt.
Leb ich nach seinen Gesetzen,
so wird mich nichts verletzen,
nichts fehlen, was mir nützt.

Jeg stoler på hans nåde
som fra all sorg og våde,
fra ondskap er et skjold.
Lar jeg hans vilje lede,
vil han alt godt berede;
jeg gir meg i hans vold.

   

5. Resitativ alt: Er wolle meiner Sünden

5. Resitativ alt:

Er wolle meiner Sünden
in Gnaden mich entbinden,
durchstreichen meine Schuld!
Er wird auf mein Verbrechen
nicht stracks den Urteil sprechen
und haben noch Geduld.

Hans nåde mot meg ynder
å frelse meg fra synde
og stryke all min skyld.
|Lar aldri vreden gjelde,
og straffedommen felle,
har tålmod med min byrd.

   

6. Arie alt: Leg ich mich späte nieder

6. Arie alt:

Leg ich mich späte nieder,
erwache früher wieder,
lieg oder ziehe fort,
in Schwachheit und in Banden,
und was mir stösst zuhanden,
so tröstet mich sein Wort.

Om dagen sent forsvinner
og morgenen opprinner,
når jeg på denne jord
i svakhet alt må møte,
hva som meg her vil støte,
så trøster meg hans ord.

   

7. Duett sopran, bass: Hat er es denn beschlossen

7. Duett sopran og bass:

Hat er es denn beschlossen,
so will ich unverdrossen
an mein Verhängnis gehn!
Kein Unfall unter allen
wird mir zu harte fallen,
ich will ihn überstehn.

Hva Gud meg her vil skikke,
det vil jeg gjerne drikke,
glad mot min skjebne gå.
Jeg vet at intet hender
her som min skjebne vender,
jeg vil i prøven stå.

   

8. Arie sopran: Ihm hab ich mich ergeben

8. Arie sopran:

Ihm hab ich mich ergeben
zu sterben und zu leben,
sobald er mir gebeut.
Es sei heut oder Morgen,
dafür lass ich ihn sorgen;
er weiss die rechte Zeit.

Ham har jeg helt meg viet
til døden og til livet
så snart han byder meg,
det være nå, det være siden,
så råder han over tiden,
han vet den beste tid.

   

9. Koral: So sei nun, Seele, deine

9. Koral:

So sei nun, Seele, deine
und traue dem alleine,
der dich erschaffen hat.
Es gehe, wie es gehe,
dein Vater in der Höhe
weiss allen Sachen Rat.

Min sjel, Gud skal du tjene
og trøste ham alene
som engang skapte deg.
La fare strid og møye
din Fader i det høye
skal lede all din vei.

   
 

Norsk tekst: Ragnar Grøm 1999, og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip

Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, September 22, 2017 11:37