Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 99
Was Gott tut, das ist wohlgetan [II]
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 99 - El què Déu fa, està ben fet

Celebració: 15è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno col Soprano, Flauto traverso, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;
Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
Der in der Not
Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

El què Déu fa, està ben fet,
sempre és just el seu voler;
sigui quin sigui el meu destí,
jo sempre amb ell vull seguir,
Ell és el meu Déu,
que en els afanys meus
sap molt bé fer-me costat;
Doncs, em poso en bones mans.

    

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Sein Wort der Wahrheit stehet fest
Und wird mich nicht betrügen,
Weil es die Gläubigen nicht fallen noch verderben lässt.
Ja, weil es mich den Weg zum Leben führet,
So fasst mein Herze sich und lässet sich begnügen
An Gottes Vatertreu und Huld
Und hat Geduld,
Wenn mich ein Unfall rühret.
Gott kann mit seinen Allmachtshänden
Mein Unglück wenden.

 

La seva paraula de veritat és ferma
i no em podrà decebre
Puix els que hi creuen, no defalleixen ni es poden perdre.
Sí; perquè em fa seguir el camí de la vida,
el meu cor acontenta i asserena
amb divina confiança i paternal tendresa
i seré pacient,
si l’adversitat m’assetja.
Déu, amb la seva mà omnipotent,
esbargirà tots els meus sofriments.

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso, Continuo

  
 

Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele,
Wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt!
Gott ist dein weiser Arzt und Wundermann,
So dir kein tödlich Gift einschenken kann,
Obgleich die Süßigkeit verborgen steckt.

 

No tremolis pas, ànima descoratjada,

si el calze de la creu té un regust amargant!

Déu que és el teu metge savi i miraculós,

jamai et farà beure la metzina mortal,

malgrat que no percebis el seu sabor melós.

    

4

Recitativo A

4

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Nun, der von Ewigkeit geschloss'ne Bund
Bleibt meines Glaubens Grund.
Er spricht mit Zuversicht
Im Tod und Leben:
Gott ist mein Licht,
Ihm will ich mich ergeben.
Und haben alle Tage
Gleich ihre eigne Plage,
Doch auf das überstandne Leid,
Wenn man genug geweinet,
Kommt endlich die Errettungszeit,
Da Gottes treuer Sinn erscheinet.

 

Ara, l’aliança segellada per l’Eternitat,
és el fonament de la meva fe.
Ella parla de l’esperança
en la vida i en la mort:
Déu és la meva llum,
vull donar-me a ell, tot jo.
Malgrat que cada dia
m’aporti els seus sofriments,
però un cop vençuts els dolors,
quan s’ha plorat a bastament,
vindrà, per fi, el dia de la redempció,
en què la fidelitat de Déu serà esplendent.

    

5

Aria (Duetto) S A

5

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Flauto traverso, Oboe d'amore, Continuo

  
 

Wenn des Kreuzes Bitterkeiten
Mit des Fleisches Schwachheit streiten,
Ist es dennoch wohlgetan.
Wer das Kreuz durch falschen Wahn
Sich vor unerträglich schätzet,
Wird auch künftig nicht ergötzet.

 

Si l’amargor de la creu
es debat amb la flaquesa de la carn,
això està bé, si més no.
Mes qui pensa, banalment obcecat,
que la seva creu és un suplici fatigós,
no ha d’heure delectança en l’Eternitat.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Flauto traverso in octava e Oboe d'amore e Corno e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
So wird Gott mich
Ganz väterlich
In seinen Armen halten;
Drum lass ich ihn nur walten.

 

El què Déu fa, està ben fet,
per ço, amb ell jo vull romandre,
potser faci un camí rost
d’estretor, pobresa i mort,
emperò jo sé que Déu,
de tot en tot, com un pare,
braços oberts em rebrà:
Doncs, em poso en bones mans.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, March 2014)

Cantata BWV 99: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-5 | Spanish-7
Chorale Text:
Was Gott tut, das ist wohlgetan

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 07:06