Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Norske oversettelser av Bachs sangtekster
Sortert etter BWV-nummer
Norwegian Translations of Bach's Vocal Works
Sorted by BWV Number

Kantaten BWV 1 En morgenstjerne klar og skjønn til Maria budskapsdag

Kantaten BWV 2 Gud, se i nåde til oss her til 3. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 3 O Gud, hvor mye sorg og strid til 3. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 4 Krist lå i dødens lenker til Påskedag

Kantaten BWV 5 Hvor skal jeg vende meg til 20. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 6 Bli hos oss, det lir mot kveld til 2. påskedag

Kantaten BWV 7 Til Jordan kom vår Herre selv til Døperen Johannes’ dag

Kantaten BWV 8 Gud, når skal mitt liv få ende? til 17. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 9 Vår frelses tid er kommet nær til 7. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 10 Min sjel opphøyer Herren til Maria besøkelsesdag

Kantaten BWV 11 Lovsyng Gud i all hans velde til Kristi himmelfartsdag

Kantaten BWV 12 Gråt og klage, sorg som tærer til 4. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 13 Mine sukk og mine tårer til 3. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 14 Var ikke Gud med oss i dag til 5. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 15 For du vil ei min sjel til Påskedag

Kantaten BWV 16 O Gud, vi lover deg til Nyttårsdag

Kantaten BWV 17 Hvert takkens offer, det priser meg til 15. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 18 Likesom regnet og sneen til Såmannssøndag

Kantaten BWV 19 Det ble yppet til strid til Mikkelsmesse

Kantaten BWV 20 O evighet, du dom så hård til 2. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 21 Jeg hadde stor bekymring til 4. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 22 Jesus tok til seg de tolv og sa til dem til Fastelavnssøndag

Kantaten BWV 23 Du sanne Gud og Davids sønn til Fastelavnssøndag

Kantaten BWV 24 Et uforfalsket indre til 5. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 25 Der er intet friskt i mine lemmer til 15. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 26 Akk hvor flyktig, hvor unyttig til 25. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 27 Hvem vet hvor snart mitt liv skal ende? til 17. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 28 Takk Gud, vårt år nå snarlig ender til Romjulssøndag

Kantaten BWV 29 Vi takker deg Gud, vi priser deg til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 30 Fryd deg, du forløste flokk til Døperen Johannes’ dag

Kantaten BWV 31 Guds himmel ler, og jorden jubilerer til Påskedag

Kantaten BWV 32 Kjære Jesus, må jeg savne til 2. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 33 Til deg alene, Herre Krist til 14. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 34 Å, evige flamme, og kjærlighets kilde til Pinsedag

Kantaten BWV 35 Ånd og sjel blir helt forvirret til 13. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 36 Sving dere glade opp til 1. søndag i advent

Kantaten BWV 37 Den som tror og blir døpt, se til Kristi himmelfartsdag

Kantaten BWV 38 Fra dypet roper jeg til deg til 22. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 39 Bryt med hungrige ditt brød til 2. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 40 Guds Sønn er nå kommet ned til jorden til 2. juledag

Kantaten BWV 41 Å Jesus, pris og ære til Nyttårsdag

Kantaten BWV 42 Det var om kvelden, den første i uken til 2. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 43 Gud farer frem med jubel til Kristi himmelfartsdag

Kantaten BWV 44 De skal lyse dere i bann til Søndag før pinse

Kantaten BWV 45 Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt til 9. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 46 Se hit, dere som går forbi på veien til 11. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 47 Den som setter seg selv høyt til 18. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 48 Jeg, det arme kryp til 20. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 49 Jeg går og søker deg med lengsel til 21. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 50 Nå er all frelse og kraft til Mikkelsmesse

Kantaten BWV 51 Tilbe Herren, hele jorden! til 16. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 52 Falske jord, deg tror jeg ei! til 24. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 53 Slå ditt slag, min lengsels time til Begravelseskantate

Kantaten BWV 54 Kristne, stå imot det onde til 3. søndag i fastetiden

Kantaten BWV 55 Jeg arme kryp, en syndens trell til 23. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 56 Jeg vil mitt korstre gjerne bære til 20. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 57 Salig er det mennesket til 2. juledag

Kantaten BWV 58 Akk Gud, hvor mye sorg og strid til Søndag etter nyttår

Kantaten BWV 59 Den meg elsker, vil holde mitt ord til Pinsedag

Kantaten BWV 60 Å, evighet, du dom så hard til 25. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 61 Folkefrelser kom til jord til 1. søndag i advent

Kantaten BWV 62 Folkefrelser kom til jord til 1. søndag i advent

Kantaten BWV 63 Kristne, ets inn denne dag til 1. juledag

Kantaten BWV 64 Se dog hvor stor kjærlighet til 3. juledag

Kantaten BWV 65 Alle fra Saba skal komme til Kristi åpenbaringsdag

Kantaten BWV 66 Nå fryd dere, hjerter til 2. påskedag

Kantaten BWV 67 Husk på Jesus Kristus til 2. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 68 Så høyt har Gud elsket verden til 2. pinsedag

Kantaten BWV 69 Lovpris vår Herre, du, min sjel til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 70 Be og våke, våk og be! til 27. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 71 Gud er min konge fra gammel tid til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 72 Allting skjer som Gud har villet til 4. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 73 Gud, som du vil, så skje med meg til 4. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 74 Den som meg elsker, vil holde mitt ord til Pinsedag

Kantaten BWV 75 De hjelpeløse skal spise og bli mette til 2. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 76 Himmelen kunngjør Guds ære til 3. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 77 Du skal elske Herren din Gud til 14. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 78 Jesus, du min kjære Frelser til 15. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 79 Herren Gud er sol og skjold til Reformasjonsfest

Kantaten BWV 80 Vår Gud han er så fast en borg til Reformasjonsfest

Kantaten BWV 81 Jesus sover, hva kan jeg håpe? til 5. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 82 Nå er jeg tilfreds! til Kyndelsmesse

Kantaten BWV 83 En gledens tid i den nye pakten til Kyndelsmesse

Kantaten BWV 84 Jeg er fornøyd med all den lykke til 6. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 85 Jeg er den gode hyrde, den gode hyrd til 3. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 86 Sannelig, sannelig, jeg sier dere til 6. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 87 Til nå har dere ikke bedt til 6. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 88 For se, jeg sender ut mange fiskere til 6. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 89 Hvordan kan jeg deg oppgi, Efraim? til 23. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 90 Det venter deg en grusom ende til 26. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 91 Vi synger, Herre Krist, din pris til 1. juledag

Kantaten BWV 92 Jeg har til Herrens trygge hand til 6. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 93 Den som i alt lar Herren råde til 6. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 94 Hva angår verden meg til 10. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 95 For meg er Kristus livet til 17. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 96 O Krist, Guds Sønn enbårne til 19. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 97 I alt mitt liv og yrke til Anledning ikke angitt

Kantaten BWV 98 Hva Gud gjør, det er godt og vel [I] til 22. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 99 Hva Gud gjør, det er godt og vel [II] til 16. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 100 Hva Gud gjør, det er godt og vel [III] til 16. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 101 Ta bort fra oss, o Herre mild til 11. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 102 Gud, dine øyne ser etter troen! til 11. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 103 Dere skal gråte og klage til 4. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 104 Du Israels hyrde, hør oss til 3. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 105 Gå ikke i rette med din tjener til 10. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 106 Herrens tid er den aller beste tid (Actus Tragicus) til Begravelseskantate

Kantaten BWV 107 Hvorfor så sorgtung være til 8. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 108 Det er best at jeg går bor til 5. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 109 Jeg tror nok, Herre, hjelp meg i min vantro til 22. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 110 Vår munn er fylt av latter til 1. juledag

Kantaten BWV 111 Hva Herren vil, det alltid skje! til 4. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 112 En trofast hyrde er min Gud til 3. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 113 O Jesus Krist, min dyre skatt til 12. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 114 Å kjære kristne, trøstig vær! til 18. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 115 Gjør deg, sjel, beredt med flid til 23. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 116 Du fredens fyrste, Jesus Krist til 26. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 117 All lov og pris og ære bør til Anledning ikke angitt

Kantaten BWV 118 O Jesus Krist, mitt lys på jord til Begravelseskantate

Kantaten BWV 119 Pris, Jerusalem, din Gud til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 120 Gud, man lover deg i det stille på Sion til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 121 Fra jorden stiger takkebønn til 2. juledag

Kantaten BWV 122 Det nylig fødte barn på jord til Romjulssøndag

Kantaten BWV 123 Kjære Immanuel, fyrste og Herre til Kristi åpenbaringsdag

Kantaten BWV 124 Jeg forlater Jesus ei til 2. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 125 Med fred og glede går jeg bort til Kyndelsmesse

Kantaten BWV 126 Gud, hold oss oppe ved ditt ord til Såmannssøndag

Kantaten BWV 127 O Jesus Krist, sann Gud og mann til Fastelavnssøndag

Kantaten BWV 128 På Kristi himmelfart vil jeg til Kristi himmelfartsdag

Kantaten BWV 129 Høylovet være Gud, min Herre til Treenighetssøndag

Kantaten BWV 130 O gode Gud, deg lover vi til Mikkelsmesse

Kantaten BWV 131 Fra det dype roper jeg, Gud til deg til Botsgudstjeneste

Kantaten BWV 132 Bered for ham veien, gjør stien hans jevn! til 4. søndag i advent

Kantaten BWV 133 Jeg fryder meg i deg til 3. juledag

Kantaten BWV 134 En sjel som Jesus levende har møtt til 3. påskedag

Kantaten BWV 135 Akk, Gud, jeg synder arme til 4. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 136 Ransak du meg, Gud, og kjenn du mitt hjerte til 9. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 137 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære! til 13. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 138 Si, hvorfor sørger du, min sjel til 16. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 139 Sæl den som seg på Herren Gud til 24. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 140 Våkn nå opp, hør ropet gjaller til 28. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 141 Det er et troverdig ord til 3. søndag i advent

Kantaten BWV 142 For oss er nå et barn blitt født til 1. juledag

Kantaten BWV 143 Lovsyng vår Gud, min sjel til Nyttårsdag

Kantaten BWV 144 Ta ditt og gå! til 6. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 145 Jeg lever, mitt hjerte, for deg å forlyste til 3. påskedag

Kantaten BWV 146 Vi må ved mange trengsler til 4. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 147 Hjerte, munn, ja hele livet til Maria besøkelsesdag

Kantaten BWV 148 Gi Herren den ære hans navn skal ha til 18. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 149 Man synger med jubel om seier til Mikkelsmesse

Kantaten BWV 150 Til deg, Herre, lengter jeg til Botsgudstjeneste

Kantaten BWV 151 Hjertens trøst, min Jesus kommer til 3. juledag

Kantaten BWV 152 Gå frem på troens vei til Romjulssøndag

Kantaten BWV 153 Se, kjære Gud, hvor fiendens hop til Søndag etter nyttår

Kantaten BWV 154 Min kjære Jesus er blitt borte til 2. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 155 Min Gud, hvor lenge, lenge? til 3. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 156 Jeg står nå med en fot i graven til 4. søndag i åpenbaringstiden

Kantaten BWV 157 Jeg forlater deg ei til Kyndelsmesse

Kantaten BWV 158 Min fred være med deg til 3. påskedag

Kantaten BWV 159 Se, vi går opp til Jerusalem til Fastelavnssøndag

Kantaten BWV 160 Jeg vet at min gjenløser lever til Påskedag

Kantaten BWV 161 Kom, du milde avskjedsstunden til 17. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 162 Akk, jeg ser når jeg til bryllupfesten ville til 21. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 163 Gjør rett imot alle til 24. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 164 Ihr Dere som Kristus-navnet bærer til 14. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 165 O Hellig Ånds- og vannets bad til Treenighetssøndag

Kantaten BWV 166 Hvor går du hen? til 5. søndag i påsketiden

Kantaten BWV 167 Berøm Guds kjærlighet til dere til Døperen Johannes’ dag

Kantaten BWV 168 Legg frem regnskap! Tordenord! til 10. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 169 Gud skal nå kun mitt hjerte eie til 19. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 170 Velsignet ro, du kjære sjelelyst til 7. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 171 Herre, ditt navn er kjent til Nyttårsdag

Kantaten BWV 172 Gi gjenlyd med sanger til Pinsedag

Kantaten BWV 173 Opphøyde kjøtt og blod til 2. pinsedag

Kantaten BWV 174 Jeg elsker vår Herre av hele mitt indre til 2. pinsedag

Kantaten BWV 175 Han kaller sine sauer ved navn til 3. pinsedag

Kantaten BWV 176 Det er en trassig og forsagt ting til Treenighetssøndag

Kantaten BWV 177 Jeg roper, Herre Krist, til deg til 5. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 178 Hvis Herren Gud ei med oss går til 9. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 179 Se dog til, at deres gudsfrykt ikke hykleri er til 12. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 180 Smykk deg, kjære sjel, med glede til 21. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 181 Lettbevegte flagresjeler til Såmannssøndag

Kantaten BWV 182 Himmelkonge, vær velkommen til Palmesøndag

Kantaten BWV 183 De skal lyse dere i bann til Søndag før pinse

Kantaten BWV 184 Høyt ønsket gledeslys til 3. pinsedag

Kantaten BWV 185 Barmhjertige hjerte, du kjærlighets kilde til 5. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 186 Ergre deg, min sjel, dog ei til 8. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 187 Alle venter på deg til 8. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 188 Jeg har satt all min tilflukt til 22. søndag i treenighetstiden

Kantaten BWV 189 Fra min sjel går lov og pris til Maria besøkelsesdag

Kantaten BWV 190 Syng en ny sang for Herren til Nyttårsdag

Kantaten BWV 191 Ære til Gud i det høye til 1. juledag

Kantaten BWV 192 Nå takke alle Gud til Reformasjonsfest

Kantaten BWV 193 O porter til Sion til Innvielse av nytt byråd

Kantaten BWV 194 Høyt forventet gledesfest til Treenighetssøndag

Kantaten BWV 195 Lys er sådd ut den rettferdige til Bryllupskantate

Kantaten BWV 196 Vår Gud tenker på oss til Bryllupskantate

Kantaten BWV 197 Herren er vår tilflukt god til Bryllupskantate

Kantaten BWV 198 La, Herre, håpets stråleglans (Trauerode) til Begravelse

Kantaten BWV 199 Mitt hjerte drypper blod til 12. søndag i treenighetstiden

 

Norsk tekst: Ragnar Grøm (1999–2001), og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip
Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, November 19, 2017 11:05