Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Norske oversettelser av Bachs sangtekster
Sortert etter kirkeåret
Norwegian Translations of Bach's Vocal Works
Sorted by Event

Nyttårsdag:
Kantaten BWV 16 O Gud, vi lover deg
Kantaten BWV 41 Å Jesus, pris og ære
Kantaten BWV 143 Lovsyng vår Gud, min sjel
Kantaten BWV 171 Herre, ditt navn er kjent
Kantaten BWV 190 Syng en ny sang for Herren

Søndag etter nyttår:
Kantaten BWV 58 Akk Gud, hvor mye sorg og strid
Kantaten BWV 153 Se, kjære Gud, hvor fiendens hop

Kristi åpenbaringsdag:
Kantaten BWV 65 Alle fra Saba skal komme
Kantaten BWV 123 Kjære Immanuel, fyrste og Herre

2. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 32 Kjære Jesus, må jeg savne
Kantaten BWV 124 Jeg forlater Jesus ei
Kantaten BWV 154 Min kjære Jesus er blitt borte

3. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 3 O Gud, hvor mye sorg og strid
Kantaten BWV 13 Mine sukk og mine tårer
Kantaten BWV 155 Min Gud, hvor lenge, lenge?

4. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 72 Allting skjer som Gud har villet
Kantaten BWV 73 Gud, som du vil, så skje med meg
Kantaten BWV 111 Hva Herren vil, det alltid skje!
Kantaten BWV 156 Jeg står nå med en fot i graven

5. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 14 Var ikke Gud med oss i dag
Kantaten BWV 81 Jesus sover, hva kan jeg håpe?

6. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 84 Jeg er fornøyd med all den lykke
Kantaten BWV 92 Jeg har til Herrens trygge hand
Kantaten BWV 144 Ta ditt og gå!

Såmannssøndag:
Kantaten BWV 18 Likesom regnet og sneen
Kantaten BWV 126 Gud, hold oss oppe ved ditt ord
Kantaten BWV 181 Lettbevegte flagresjeler

Fastelavnssøndag:
Kantaten BWV 22 Jesus tok til seg de tolv og sa til dem
Kantaten BWV 23 Du sanne Gud og Davids sønn
Kantaten BWV 127 O Jesus Krist, sann Gud og mann
Kantaten BWV 159 Se, vi går opp til Jerusalem

3. søndag i fastetiden:
Kantaten BWV 54 Kristne, stå imot det onde

Palmesøndag:
Kantaten BWV 182 Himmelkonge, vær velkommen

Påskedag:
Kantaten BWV 4 Krist lå i dødens lenker
Kantaten BWV 15 For du vil ei min sjel
Kantaten BWV 31 Guds himmel ler, og jorden jubilerer
Kantaten BWV 160 Jeg vet at min gjenløser lever

2. påskedag:
Kantaten BWV 6 Bli hos oss, det lir mot kveld
Kantaten BWV 66 Nå fryd dere, hjerter

3. påskedag:
Kantaten BWV 134 En sjel som Jesus levende har møtt
Kantaten BWV 145 Jeg lever, mitt hjerte, for deg å forlyste
Kantaten BWV 158 Min fred være med deg

2. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 42 Det var om kvelden, den første i uken
Kantaten BWV 67 Husk på Jesus Kristus

3. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 85 Jeg er den gode hyrde, den gode hyrd
Kantaten BWV 104 Du Israels hyrde, hør oss
Kantaten BWV 112 En trofast hyrde er min Gud

4. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 12 Gråt og klage, sorg som tærer
Kantaten BWV 103 Dere skal gråte og klage
Kantaten BWV 146 Vi må ved mange trengsler

5. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 108 Det er best at jeg går bor
Kantaten BWV 166 Hvor går du hen?

6. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 86 Sannelig, sannelig, jeg sier dere
Kantaten BWV 87 Til nå har dere ikke bedt

Kristi himmelfartsdag:
Kantaten BWV 11 Lovsyng Gud i all hans velde
Kantaten BWV 37 Den som tror og blir døpt, se
Kantaten BWV 43 Gud farer frem med jubel
Kantaten BWV 128 På Kristi himmelfart vil jeg

Søndag før pinse:
Kantaten BWV 44 De skal lyse dere i bann
Kantaten BWV 183 De skal lyse dere i bann

Pinsedag:
Kantaten BWV 34 Å, evige flamme, og kjærlighets kilde
Kantaten BWV 59 Den meg elsker, vil holde mitt ord
Kantaten BWV 74 Den som meg elsker, vil holde mitt ord
Kantaten BWV 172 Gi gjenlyd med sanger

2. pinsedag:
Kantaten BWV 68 Så høyt har Gud elsket verden
Kantaten BWV 173 Opphøyde kjøtt og blod
Kantaten BWV 174 Jeg elsker vår Herre av hele mitt indre

3. pinsedag:
Kantaten BWV 175 Han kaller sine sauer ved navn
Kantaten BWV 184 Høyt ønsket gledeslys

Treenighetssøndag:
Kantaten BWV 129 Høylovet være Gud, min Herre
Kantaten BWV 165 O Hellig Ånds- og vannets bad
Kantaten BWV 176 Det er en trassig og forsagt ting
Kantaten BWV 194 Høyt forventet gledesfest

2. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 20 O evighet, du dom så hård
Kantaten BWV 39 Bryt med hungrige ditt brød
Kantaten BWV 75 De hjelpeløse skal spise og bli mette

3. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 2 Gud, se i nåde til oss her
Kantaten BWV 76 Himmelen kunngjør Guds ære

4. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 21 Jeg hadde stor bekymring
Kantaten BWV 135 Akk, Gud, jeg synder arme

5. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 24 Et uforfalsket indre
Kantaten BWV 177 Jeg roper, Herre Krist, til deg
Kantaten BWV 185 Barmhjertige hjerte, du kjærlighets kilde

6. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 88 For se, jeg sender ut mange fiskere
Kantaten BWV 93 Den som i alt lar Herren råde

7. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 9 Vår frelses tid er kommet nær
Kantaten BWV 170 Velsignet ro, du kjære sjelelyst

8. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 107 Hvorfor så sorgtung være
Kantaten BWV 186 Ergre deg, min sjel, dog ei
Kantaten BWV 187 Alle venter på deg

9. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 45 Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt
Kantaten BWV 136 Ransak du meg, Gud, og kjenn du mitt hjerte
Kantaten BWV 178 Hvis Herren Gud ei med oss går

10. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 94 Hva angår verden meg
Kantaten BWV 105 Gå ikke i rette med din tjener
Kantaten BWV 168 Legg frem regnskap! Tordenord!

11. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 46 Se hit, dere som går forbi på veien
Kantaten BWV 101 Ta bort fra oss, o Herre mild
Kantaten BWV 102 Gud, dine øyne ser etter troen!

12. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 113 O Jesus Krist, min dyre skatt
Kantaten BWV 179 Se dog til, at deres gudsfrykt ikke hykleri er
Kantaten BWV 199 Mitt hjerte drypper blod

13. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 35 Ånd og sjel blir helt forvirret
Kantaten BWV 137 Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære!

14. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 33 Til deg alene, Herre Krist
Kantaten BWV 77 Du skal elske Herren din Gud
Kantaten BWV 164 Ihr Dere som Kristus-navnet bærer

15. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 17 Hvert takkens offer, det priser meg
Kantaten BWV 25 Der er intet friskt i mine lemmer
Kantaten BWV 78 Jesus, du min kjære Frelser

16. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 51 Tilbe Herren, hele jorden!
Kantaten BWV 99 Hva Gud gjør, det er godt og vel [II]
Kantaten BWV 100 Hva Gud gjør, det er godt og vel [III]
Kantaten BWV 138 Si, hvorfor sørger du, min sjel

17. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 8 Gud, når skal mitt liv få ende?
Kantaten BWV 27 Hvem vet hvor snart mitt liv skal ende?
Kantaten BWV 95 For meg er Kristus livet
Kantaten BWV 161 Kom, du milde avskjedsstunden

18. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 47 Den som setter seg selv høyt
Kantaten BWV 114 Å kjære kristne, trøstig vær!
Kantaten BWV 148 Gi Herren den ære hans navn skal ha

19. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 96 O Krist, Guds Sønn enbårne
Kantaten BWV 169 Gud skal nå kun mitt hjerte eie

20. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 5 Hvor skal jeg vende meg
Kantaten BWV 48 Jeg, det arme kryp
Kantaten BWV 56 Jeg vil mitt korstre gjerne bære

21. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 49 Jeg går og søker deg med lengsel
Kantaten BWV 162 Akk, jeg ser når jeg til bryllupfesten ville
Kantaten BWV 180 Smykk deg, kjære sjel, med glede

22. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 38 Fra dypet roper jeg
Kantaten BWV 98 Hva Gud gjør, det er godt og vel [I]
Kantaten BWV 109 Jeg tror nok, Herre, hjelp meg i min vantro
Kantaten BWV 188 Jeg har satt all min tilflukt

23. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 55 Jeg arme kryp, en syndens trell
Kantaten BWV 89 Hvordan kan jeg deg oppgi, Efraim?
Kantaten BWV 115 Gjør deg, sjel, beredt med flid

24. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 52 Falske jord, deg tror jeg ei!
Kantaten BWV 139 Sæl den som seg på Herren Gud
Kantaten BWV 163 Gjør rett imot alle

25. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 26 Akk hvor flyktig, hvor unyttig
Kantaten BWV 60 Å, evighet, du dom så hard

26. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 90 Det venter deg en grusom ende
Kantaten BWV 116 Du fredens fyrste, Jesus Krist

27. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 70 Be og våke, våk og be!

28. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 140 Våkn nå opp, hør ropet gjaller

1. søndag i advent:
Kantaten BWV 36 Sving dere glade opp
Kantaten BWV 61 Folkefrelser kom til jord
Kantaten BWV 62 Folkefrelser kom til jord

3. søndag i advent:
Kantaten BWV 141 Det er et troverdig ord

4. søndag i advent
Kantaten BWV 132 Bered for ham veien, gjør stien hans jevn!

1. juledag:
Kantaten BWV 63 Kristne, ets inn denne dag
Kantaten BWV 91 Vi synger, Herre Krist, din pris
Kantaten BWV 110 Vår munn er fylt av latter
Kantaten BWV 142 For oss er nå et barn blitt født
Kantaten BWV 191 Ære til Gud i det høye

2. juledag:
Kantaten BWV 40 Guds Sønn er nå kommet ned til jorden
Kantaten BWV 57 Salig er det mennesket
Kantaten BWV 121 Fra jorden stiger takkebønn

3. juledag:
Kantaten BWV 64 Se dog hvor stor kjærlighet
Kantaten BWV 133 Jeg fryder meg i deg
Kantaten BWV 151 Hjertens trøst, min Jesus kommer

Romjulssøndag:
Kantaten BWV 28 Takk Gud, vårt år nå snarlig ender
Kantaten BWV 122 Det nylig fødte barn på jord
Kantaten BWV 152 Gå frem på troens vei

Hendelser med fast dato:

Kyndelsmesse (2. februar):
Kantaten BWV 82 Nå er jeg tilfreds!
Kantaten BWV 83 En gledens tid i den nye pakten
Kantaten BWV 125 Med fred og glede går jeg bort
Kantaten BWV 157 Jeg forlater deg ei

Maria budskapsdag (25. mars):
Kantaten BWV 1 En morgenstjerne klar og skjønn

Døperen Johannesí dag (24. juni):
Kantaten BWV 7 Til Jordan kom vår Herre selv
Kantaten BWV 30 Fryd deg, du forløste flokk
Kantaten BWV 167 Berøm Guds kjærlighet til dere

Maria besøkelsesdag (2. juli):
Kantaten BWV 10 Min sjel opphøyer Herren
Kantaten BWV 147 Hjerte, munn, ja hele livet
Kantaten BWV 189 Fra min sjel går lov og pris

Mikkelsmesse (29. september):
Kantaten BWV 19 Det ble yppet til strid
Kantaten BWV 50 Nå er all frelse og kraft
Kantaten BWV 130 O gode Gud, deg lover vi
Kantaten BWV 149 Man synger med jubel om seier

Reformasjonsfest (31. oktober):
Kantaten BWV 79 Herren Gud er sol og skjold
Kantaten BWV 80 Vår Gud han er så fast en borg
Kantaten BWV 192 Nå takke alle Gud

Annen hellig hendelse:

Innvielse av nytt byråd:
Kantaten BWV 29 Vi takker deg Gud, vi priser deg
Kantaten BWV 69 Lovpris vår Herre, du, min sjel
Kantaten BWV 71 Gud er min konge fra gammel
Kantaten BWV 119 Pris, Jerusalem, din Gud
Kantaten BWV 120 Gud, man lover deg i det stille på Sion
Kantaten BWV 193 O porter til Sion

Bryllupskantate:
Kantaten BWV 195 Lys er sådd ut den rettferdige
Kantaten BWV 196 Vår Gud tenker på oss
Kantaten BWV 197 Herren er vår tilflukt god

Botsgudstjeneste:
Kantaten BWV 53 Slå ditt slag, min lengsels time
Kantaten BWV 106 Herrens tid er den aller beste tid (Actus Tragicus)
Kantaten BWV 118 O Jesus Krist, mitt lys på jord
Kantaten BWV 131 Fra det dype roper jeg, Gud
Kantaten BWV 150 Til deg, Herre, lengter jeg
Kantaten BWV 198 La, Herre, håpets stråleglans (Trauerode)

Anledning ikke angitt:
Kantaten BWV 97 I alt mitt liv og yrke
Kantaten BWV 117 All lov og pris og ære bør

 

Norsk tekst: Ragnar Grøm (1999-2001), og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip
Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm | Johann Grip


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, November 19, 2017 11:04