Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Norske oversettelser av Bachs sangtekster
Indeks etter kirkeåret
Norwegian Translations of Bach's Vocal Works
Index by Event

Nyttårsdag:
Kantaten BWV 16 O Gud, vi lover deg
Kantaten BWV 41 Å Jesus, pris og ære

Søndag etter nyttår:
Kantaten BWV 58 Akk Gud, hvor mye sorg og strid

2. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 32 Kjære Jesus, må jeg savne

3. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 3 O Gud, hvor mye sorg og strid
Kantaten BWV 13 Mine sukk og mine tårer

4. søndag i åpenbaringstiden:

5. søndag i åpenbaringstiden:
Kantaten BWV 14 Var ikke Gud med oss i dag

Såmannssøndag:
Kantaten BWV 18 Likesom regnet og sneen

Fastelavnssøndag:
Kantaten BWV 22 Jesus tok til seg de tolv og sa til dem
Kantaten BWV 23 Du sanne Gud og Davids sønn

3. søndag i fastetiden:
Kantaten BWV 54 Kristne, stå imot det onde

Påskedag:
Kantaten BWV 4 Krist lå i dødens lenker
Kantaten BWV 15 For du vil ei min sjel
Kantaten BWV 31 Guds himmel ler, og jorden jubilerer

2. påskedag:
Kantaten BWV 6 Bli hos oss, det lir mot kveld

2. søndag i påsketiden:

4. søndag i påsketiden:
Kantaten BWV 12 Gråt og klage, sorg som tærer

Kristi himmelfartsdag:
Kantaten BWV 11 Lovsyng Gud i all hans velde
Kantaten BWV 37 Den som tror og blir døpt, se
Kantaten BWV 43 Gud farer frem med jubel

Søndag før pinse:
Kantaten BWV 44 De skal lyse dere i bann

Pinsedag:
Kantaten BWV 34 Å, evige flamme, og kjærlighets kilde
Kantaten BWV 59 Den meg elsker, vil holde mitt ord

1. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 42 Det var om kvelden, den første i uken

2. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 20 O evighet, du dom så hård
Kantaten BWV 39 Bryt med hungrige ditt brød

3. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 2 Gud, se i nåde til oss her

4. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 21 Jeg hadde stor bekymring

5. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 24 Et uforfalsket indre

6. søndag i treenighetstiden:

7. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 9 Vår frelses tid er kommet nær

8. søndag i treenighetstiden:

9. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 45 Han har kunngjort for deg, menneske, hva som er godt

10. søndag i treenighetstiden:

11. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 46 Se hit, dere som går forbi på veien

12. søndag i treenighetstiden:

13. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 35 Ånd og sjel blir helt forvirret

14. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 33 Til deg alene, Herre Krist

15. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 17 Hvert takkens offer, det priser meg
Kantaten BWV 25 Der er intet friskt i mine lemmer

16. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 51 Tilbe Herren, hele jorden!

17. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 8 Gud, når skal mitt liv få ende?
Kantaten BWV 27 Hvem vet hvor snart mitt liv skal ende?

18. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 47 Den som setter seg selv høyt

19. søndag i treenighetstiden:

20. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 5 Hvor skal jeg vende meg
Kantaten BWV 48 Jeg, det arme kryp
Kantaten BWV 56 Jeg vil mitt korstre gjerne bære

21. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 49 Jeg går og søker deg med lengsel

22. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 38 Fra dypet roper jeg

23. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 55 Jeg arme kryp, en syndens trell

24. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 52 Falske jord, deg tror jeg ei!

25. søndag i treenighetstiden:
Kantaten BWV 26 Akk hvor flyktig, hvor unyttig
Kantaten BWV 60 Å, evighet, du dom så hard

26. søndag i treenighetstiden:

1. søndag i advent:
Kantaten BWV 36 Sving dere glade opp
Kantaten BWV 61 Folkefrelser kom til jord

2. juledag:
Kantaten BWV 40 Guds Sønn er nå kommet ned til jorden
Kantaten BWV 57 Salig er det mennesket

Romjulssøndag:
Kantaten BWV 28 Takk Gud, vårt år nå snarlig ender

Hendelser med fast dato:

Maria budskapsdag (25. mars):
Kantaten BWV 1 En morgenstjerne klar og skjønn

Døperen Johannesí dag (24. juni):
Kantaten BWV 7 Til Jordan kom vår Herre selv
Kantaten BWV 30 Fryd deg, du forløste flokk

Maria besøkelsesdag (2. juli):
Kantaten BWV 10 Min sjel opphøyer Herren

Mikkelsmesse (29. september):
Kantaten BWV 19 Det ble yppet til strid
Kantaten BWV 50 Nå er all frelse og kraft

Annen hellig hendelse:

Innvielse av nytt byråd:
Kantaten BWV 29 Vi takker deg Gud, vi priser deg

Begravelse:
Kantaten BWV 53 Slå ditt slag, min lengsels time

 

Norsk tekst: Ragnar Grøm (1999-2001), og bearbeidet 2015 av Grøm / Johann Grip
Contributed by Alf van der Hagen, Oslo, Norway (September 2017)

Norwegian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event | Ragnar Grøm


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Tuesday, September 19, 2017 05:42