Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 167
Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 167 - Homes, exalceu l’amor de Déu

Celebració: Festa de Sant Joan Baptista

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Aria T

1

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Und preiset seine Gütigkeit!
Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,
Dass er uns zu bestimmter Zeit
Das Horn des Heils, den Weg zum Leben
An Jesu, seinem Sohn, gegeben.

 

Homes, exalceu l’amor de Déu
I la seva generositat exalceu!
Lloeu-lo amb sinceritat des del fons del cor,
Per haver-nos donat en el seu moment
El camí de la vida, el corn de la salvació,
I a Jesús, el Fill seu.

       

2

Recitativo A

2

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

   
 

Gelobet sei der Herr Gott Israel,
Der sich in Gnaden zu uns wendet
Und seinen Sohn
Vom hohen Himmelsthron
Zum Welterlöser sendet.
Erst stellte sich Johannes ein
Und musste Weg und Bahn
Dem Heiland zubereiten;
Hierauf kam Jesus selber an,
Die armen Menschenkinder
Und die verlornen Sünder
Mit Gnad und Liebe zu erfreun
Und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten.

 

Lloat sigui el Senyor, Déu d’Israel,
Que girà els ulls envers nosaltres
I que ens envià el seu Fill
Des del celestial tron,
Per a la salvació el món.
Joan aparegué el primer
Per a preparar camins i senders
Al Redemptor;
Després vingué el mateix Jesús,
Per a consolar amorós i clement
La miserable nissaga humana,
Pecadora i esgarriada,
I guiar-la, del tot contrita al Regne del Cel.

       

3

Aria (Duetto) S A

3

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Oboe da caccia, Continuo

   
 

Gottes Wort, das trüget nicht,
Es geschieht, was er verspricht.
Was er in dem Paradies
Und vor so viel hundert Jahren
Denen Vätern schon verhieß,
Haben wir gottlob erfahren.

 

La paraula de Déu jamai decep,
Car compleix, el què promet.
El què en el Paradís,
Molt de temps enllà
Als nostres pares va oferir,
Ara, lloat sia Déu, ho tenim a la mà.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

   
 

Des Weibes Samen kam,
Nachdem die Zeit erfüllet;
Der Segen, den Gott Abraham,
Dem Glaubensheld, versprochen,
Ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,
Und unser Kummer ist gestillet.
Ein stummer Zacharias preist
Mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat,
Die er dem Volk erzeiget hat.
Bedenkt, ihr Christen, auch, was Gott an euch getan
Und stimmet ihm ein Loblied an!

 

La dona lliurà el seu fruit
Quan s’acomplí el seu temps.
El favor que Déu prometé
A Abraham, l’heroi de la fe,
Com el resplendor del sol ha despuntat,
I s’ha esvanit el nostre acorament.
El mut Zacaries a Déu celebra,
Amb veu exultant,
Per les seves meravelles,
Que tot el poble ha contemplat.
Cristians, tingueu també present
Tot el què Déu ha fet per vosaltres,
I entoneu-li un himne d’agraïment!

       

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Clarino, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Genad verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Darauf singn wir zur Stund:
Amen, wir werdns erlangen,
Gläubn wir aus Herzens Grund.

 

Sigui lloat, alabat i glorificat
Déu Pare, Fill i Esperit Sant!
Que ha volgut redoblar tot allò,
Que per la seva gràcia ens ha promès,
De manera que hi confiem fermament,
Que ens donem totalment a Ell,
Que comptem enterament amb Ell,
I el nostre cor, coratge i voluntat,
S’aferrin a Ell, reconfortats;
Per ‘xò, ara mateix li cantem, doncs:
Amen, nosaltres ho aconseguirem,
Si hi creiem des del fons del Cor.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 167: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Nun lob, mein' Seel', den Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 22, 2009 ý08:12:31