Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 167
Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 167 - Homes, exalceu l’amor de Déu

Celebració: Festa de Sant Joan Baptista

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria T

1

Ària [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe
Und preiset seine Gütigkeit!
Lobt ihn aus reinem Herzenstriebe,
Dass er uns zu bestimmter Zeit
Das Horn des Heils, den Weg zum Leben
An Jesu, seinem Sohn, gegeben.

 

Homes, exalceu l’amor de Déu,
i la seva generositat alabeu!
Lloeu-lo amb sinceritat des del fons del cor,
perquè, en el moment precís,
el camí de la vida, el corn de la salvació,
ens ha donat, en Jesús, el seu Fill.

    

2

Recitativo A

2

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

  
 

Gelobet sei der Herr Gott Israel,
Der sich in Gnaden zu uns wendet
Und seinen Sohn
Vom hohen Himmelsthron
Zum Welterlöser sendet.
Erst stellte sich Johannes ein
Und musste Weg und Bahn
Dem Heiland zubereiten;
Hierauf kam Jesus selber an,
Die armen Menschenkinder
Und die verlornen Sünder
Mit Gnad und Liebe zu erfreun
Und sie zum Himmelreich in wahrer Buß zu leiten.

 

Lloat sigui el Senyor, Déu d’Israel,
que dreçà la seva pietat vers nosaltres
i, envià el seu Fill,
des del celestial tron,
per a salvar el món.
Joan aparegué el primer
pels camins i senders
preparar al Redemptor;
després vingué el mateix Jesús,
per a la miserable nissaga humana
i els pecadors perduts
sadollar d’amor i gràcia,
i menar del tot contrits al Regne del Cel.

    

3

Aria (Duetto) S A

3

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Oboe da caccia, Continuo

  
 

Gottes Wort, das trüget nicht,
Es geschieht, was er verspricht.
Was er in dem Paradies
Und vor so viel hundert Jahren
Denen Vätern schon verhieß,
Haben wir gottlob erfahren.

 

La paraula de Déu jamai decep,
car compleix, el què promet.
Allò que en el Paradís,
i molts cents anys enllà
als nostres pares va oferir,
ara, lloat sia Déu, ho tenim a la mà.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Des Weibes Samen kam,
Nachdem die Zeit erfüllet;
Der Segen, den Gott Abraham,
Dem Glaubensheld, versprochen,
Ist wie der Glanz der Sonne angebrochen,
Und unser Kummer ist gestillet.
Ein stummer Zacharias preist
Mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat,
Die er dem Volk erzeiget hat.
Bedenkt, ihr Christen, auch, was Gott an euch getan
Und stimmet ihm ein Loblied an!

 

La dona lliurà el seu fruit
quan s’acomplí el seu temps;
la benedicció, que el Déu d’Abraam,
prometé a l’heroi de la fe,
és com la llum del sol en despuntar,
i s’ha esvanit el nostre acorament.
El mut Zacaries a Déu glorifica,
amb veu exultant, per les meravelles,
que ha obrat per a la seva nissaga.
Vegeu, també, Cristians, el què Déu ha fet per vosaltres,
i entoneu-li un himne d’agraïment i lloança!

    

5

Choral

5

Coral [S, C, T, B]

 

Clarino, Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Genad verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Darauf singn wir zur Stund:
Amen, wir werdns erlangen,
Gläubn wir aus Herzens Grund.

 

Donem lloança, honor i glòria
a Déu Pare, Fill i Esperit Sant!
Que ha volgut multiplicar en nosaltres
el què ens prometé amb la seva bondat,
per això, hi confiem del tot,
ens hi donem totalment,
amb nostres cors en ell posats,
perquè el nostre cor, coratge i seny,
s’hi aferrin reconfortats;
per això, ara mateix li cantem:
Amen, ho podrem aconseguir,
si creiem des del fons del Cor.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 167: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Nun lob, mein' Seel', den Herren

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:07