Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Polskie tłumaczenia utworów wokalnych Bacha
Sortowane według święto
Polish Translations of Bach's Vocal Works
Sorted by BWV Event

Obrzezanie Pańskie / Nowy Rok:
Kantata BWV 16 Boże, chwalimy Cię!
Kantata BWV 41 Chwalimy, Jezu, Ciebie
Kantata BWV 143 Chwal duszo moja Pana

Niedziela Po Obrzezaniu Pańskim:
Kantata BWV 58 Boże, jak cierpi serce me (2)
Kantata BWV 153 Patrz, dobry Boże, że mój wróg

Epifania / Objawienie Pańskie:
Kantata BWV 65 Wszyscy oni przyjdą z Saby
Kantata BWV 123 Książę pobożnych, o Immanuelu

1. Niedziela po Objawieniu
Kantata BWV 32 Miły Jezu, ma tęsknoto
Kantata BWV 124 Jezu mój, nie puszczę Cię
Kantata BWV 154 Mój miły Jezus zagubiony

2. Niedziela po Objawieniu:
Kantata BWV 3 Boże, jak cierpi serce me (1)
Kantata BWV 13 Me westchnienia i łzy moje
Kantata BWV 155 Jak długo jeszcze, mój Boże?

3. Niedziela po Objawieniu
Kantata BWV 72 Wszystko wedle woli Boga
Kantata BWV 73 O, Panie, jako zechcesz sam
Kantata BWV 111 Co Bóg mój chce, niech stanie się
Kantata BWV 156 Już jedną stopą stoję w grobie

4. Niedziela po Objawieniu
Kantata BWV 14 Gdyby nie stał był przy Bóg
Kantata BWV 81 Jezus śpi, skąd wziąć nadzieję?

Niedziela Siedemdziesiątnicy / Niedziela Starozapustna:
Kantata BWV 84 Rad jestem wielce z mego szczęścia
Kantata BWV 92 Sercu Boga mego ja
Kantata BWV 144 Weź, co twoje, i odejdź!

Niedziela Sześćdziesiątnicy / Niedziela Mięsopustna:
Kantata BWV 18 Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca
Kantata BWV 126 Zachowaj nas przy Słowie swym

Niedziela Pięćdziesiątnicy / Niedziela Zapustna:
Kantata BWV 22 A wziąwszy ze sobą dwunastu rzekł do nich
Kantata BWV 23 Synu Dawida, prawdziwy Boże
Kantata BWV 127 Tyś, Jezu Chryste, człek i Bóg
Kantata BWV 159 Oto idziemy w górę, do Jerozolimy

3 Niedziela Wielkiego Postu:
Kantata BWV 54 Przeciwstawiaj się grzechowi

Niedziela Wielkanocna:
Kantata BWV 4 Legł Chrystus w śmierci pętach
Kantata BWV 31 Śmieje się Niebo i Ziemia raduje!

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocnej:
Kantata BWV 6 Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi
Kantata BWV 66 Serca, się radujcie

Wtorek w Oktawie Wielkanocnej:
Kantata BWV 134 Serce, które poznało Jezusa żywego
Kantata BWV 145 Ja żyję, me serce, ku twojej radości
Kantata BWV 158 Pokój niech będzie z tobą

Niedziela Biała / Niedziela Przewodnia / Niedziela w Oktawie Wielkanocnej:
Kantata BWV 42 A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia
Kantata BWV 67 Miej w pamięci Jezusa Chrystusa

2 Niedziela Po Wielkiej Nocy:
Kantata BWV 85 Ja jestem dobry pasterz
Kantata BWV 104 Pasterzu Izraela, słuchaj!
Kantata BWV 112 Pan dobrym jest pasterzem mym

3 Niedziela Po Wielkiej Nocy:
Kantata BWV 12 Plącze, jęki, troski, lęki
Kantata BWV 103 Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił
Kantata BWV 146 Musimy przejść przez wiele ucisków

4 Niedziela Po Wielkiej Nocy:
Kantata BWV 108 Lepiej dla was, żebym Ja odszedł
Kantata BWV 166 Dokąd idziesz?

5 Niedziela Po Wielkiej Nocy:
Kantata BWV 86 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam
Kantata BWV 87 Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim

Wniebowstąpienie Pańskie:
Kantata BWV 11 Boga w Mocy wychwalajcie
Kantata BWV 37 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony
Kantata BWV 43 Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków
Kantata BWV 128 Wniebowstąpienie Pana wszak

Niedziela w Oktawie Wniebowstąpienia:
Kantata BWV 44 Wyłączać́ was będą̨ z synagog (1)

Zesłanie Ducha Świętego:
Kantata BWV 34 O ogniu przedwieczny, praźródło miłości
Kantata BWV 59 Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie
Kantata BWV 74 Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie

Poniedziałek w Oktawie Zesłania Ducha Świętego:
Kantata BWV 68 Tak umiłował Bóg świat ten

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej:
Kantata BWV 129 Święty jest Pan, nasz Bóg
Kantata BWV 165 O święte w duchu i w wodzie obmycie

1 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 20 Wieczności, jakież gromy ślesz!
Kantata BWV 39 Ułamuj łaknącemu chleba twego
Kantata BWV 75 Ubodzy jeść będą i nasycą się

2 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 2 Ach, Boże, spojrzyj z nieba już
Kantata BWV 76 Niebiosa opowiadają̨ chwalę Boga

3 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 135 Ach Panie, mnie grzesznego

4 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 24 Serce skłonne do szczerości

5 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 88 Oto Ja poślę̨ po wielu
Kantata BWV 93 Kto los swój złożył w ręce Boga

6 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 9 Bóg dał zbawienie w łaski czas
Kantata BWV 170 O błogi spokoju, o duszy radości

7 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 107 Czemu się chcesz frasować?

8 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 45 Oznajmiono ci, człowiecze, co jest
Kantata BWV 136 Badaj mnie. Boże, i poznaj serce moje

9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 94 Cóż mnie obchodzi świat
Kantata BWV 105 Nie pozywaj na sąd sługi swego
Kantata BWV 168 Zdaj rachunek

10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 46 Spójrzcie i patrzcie
Kantata BWV 101 Weź karę od nas, Boże nasz
Kantata BWV 102 Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę?

11 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 113 Najwyższe dobro, Jezu mój

12 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 35 Umysł, dusza są zmieszane
Kantata BWV 137 Pochwal, mój duchu

13 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 33 W Tobie nadzieję tylko mam
Kantata BWV 77 Będziesz miłował Pana, Boga swego
Kantata BWV 164 Wy, co od Chrysta chcecie się zwać

14 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 17 Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie
Kantata BWV 25 Nie ma ani cząstki zdrowej na moim ciele
Kantata BWV 78 Jezu, któryś duszę moją

15 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 51 Chwalon Bóg po ziemi całej!
Kantata BWV 99 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (2)
Kantata BWV 138 Czemu martwisz się, me serce?

16 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 8 Kiedy dzień zgonu mojego?
Kantata BWV 27 Kto wie, jak blisko me skonanie?
Kantata BWV 95 Chrystus mym jest żywotem
Kantata BWV 161 Przyjdź słodka chwilo śmierci mej

17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 47 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony
Kantata BWV 114 Pocieszcie się chrześcijanie wraz
Kantata BWV 148 Oddajcie Panu chwalę należną imieniu Jego!

18 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 96 Jedyny Synu Boży
Kantata BWV 169 Tylko Bóg ma być w sercu moim

19 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 5 Ach, dokąd uciec mam
Kantata BWV 48 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?
Kantata BWV 56 Krzyż pragnę nosić bez szemrania

20 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 49 Chodzę i szukam z tęsknym pragnieniem
Kantata BWV 162 Ach! Widzą oczy moje

21 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 38 Z głębokiej nędzy w grzechu mym
Kantata BWV 98 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (1)
Kantata BWV 109 Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu

22 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 55 Grzeszny ja człek i boleściwy
Kantata BWV 89 Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie
Kantata BWV 115 Bądź gotowy, duchu mój

23 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 52 Nie ufam tobie, fałszywy świecie!
Kantata BWV 139 Szczęśliwy, kto do Boga ma
Kantata BWV 163 Każdemu co jego

24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 26 Ach, jak marny, jak nietrwały
Kantata BWV 60 Wieczności, jakież gromy ślesz!

25 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 90 Straszliwy zaprawdę czeka was koniec
Kantata BWV 116 Księciem pokoju Tyś jest sam

26 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 70 Czuwaj! Módl się̨! Módl się̨! Czuwaj!

27 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego:
Kantata BWV 140 Zbudźcie się, tak ci wołają

1 Niedziela Adwentu:
Kantata BWV 36 Radośnie się wznieście ku gwiazdom wyniosłym
Kantata BWV 61 Zbawco pogan, przybądź́ już̇ (1)
Kantata BWV 62 Zbawco pogan, przybądź już (2)

4 Niedziela Adwentu:
Kantata BWV 132 Drogi przygotujcie, ścieżkę czyńcie już

Boże Narodzenie:
Kantata BWV 63 Kujcie dzień ów chrześcijanie
Kantata BWV 91 Pochwalon Jezu Chryste bądź
Kantata BWV 110 Niech usta nasze będą pełne śmiechu

2 Dzień Świąt Bożego Narodzenia:
Kantata BWV 40 A Syn Boży na to się objawił
Kantata BWV 57 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie
Kantata BWV 121 Chrystusa sławim ile sił

3 Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Jana Ewangelisty):
Kantata BWV 64 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec
Kantata BWV 133 Raduję w Tobie się
Kantata BWV 151 Pociecha słodka! Jezus tuż!

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia:
Kantata BWV 28 Pochwalon Bóg! Już rok dobiega kresu swego
Kantata BWV 122 Dzieciątko narodzone nam
Kantata BWV 152 Na drogę̨ wiary wstąpić́ chciej!

Wydarzenia z ustaloną datą:

Oczyszczenie Maryi (2 lutego):
Kantata BWV 82 Zadosyć już mam
Kantata BWV 83 Przymierza nowego radosny to czas
Kantata BWV 125 W pokoju z światem żegnam się
Kantata BWV 157 Nie puszczę Cię dopóki mi nie pobłogosławisz
Kantata BWV 158 Pokój niech będzie z tobą
Kantata BWV 161 Przyjdź słodka chwilo śmierci mej

Zwiastowanie Maryi (25 marca):
Kantata BWV 1 Jak pięknie nam jutrzenka lśni

Dzień Narodzenia Jana Chrzciciela (24 czerwca):
Kantata BWV 7 Przyszedł nad Jordan Chrystus Pan
Kantata BWV 30 Ciesz się, zbawionych zastępie
Kantata BWV 167 Sławcie Bożą miłość ludy

Święto Nawiedzenia Maryi (2 lipca):
Kantata BWV 10 Wielbi dusza moja Pana
Kantata BWV 147 Serce, usta, czyny, życie

Święto Michała Archanioła (29 września):
Kantata BWV 19 Bitwa na niebie rozgorzała
Kantata BWV 50 Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie
Kantata BWV 130 Boże, wszyscy chwalimy Cię
Kantata BWV 149 Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych

Święto Reformacji (31 października):
Kantata BWV 79 Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg
Kantata BWV 80 Warownym grodem jest nasz Bóg

Inne święte wydarzenie

Wybór rady miejskiej:
Kantata BWV 29 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy
Kantata BWV 69 Błogosław, duszo moja, Panu
Kantata BWV 71 Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem
Kantata BWV 119 Chwal Jeruzalem Pana
Kantata BWV 120 Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą

Nieznane święte wydarzenie:
Kantata BWV 21 W licznych utrapieniach serca mego

Pogrzeb:
Kantata BWV 106 Bóg najlepiej określa mój czas
Kantata BWV 106 Boży czas to wszak jest najlepszy czas
Kantata BWV 157 Nie puszczę Cię dopóki mi nie pobłogosławisz

Na dowolne okazje:
Kantata BWV 97 W mych wszystkich sprawach, Panie
Kantata BWV 100 Co czyni Bóg, jest dobrze tak (3)
Kantata BWV 117 Niech będzie Najwyższemu cześć
Kantata BWV 131 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!
Kantata BWV 150 Do Ciebie Panie wznoszę duszę moją
Kantata BWV 150 Do Ciebie Panie wzdycha serce moje

 

Source: Kantaty Jana Sebastiana Bacha po polsku
Contributed by Filip Adam Zieliński (September 2017)

Polish Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, November 20, 2017 21:01