Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 168
Tue Rechnung! Donnerwort
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 168 - Passa comptes! Paraula espantosa

Celebració: 9è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Aria B

1

Ària [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Tue Rechnung! Donnerwort,
Das die Felsen selbst zerspaltet,
Wort, wovon mein Blut erkaltet!
Tue Rechnung! Seele, fort!
Ach, du musst Gott wiedergeben
Seine Güter, Leib und Leben.
Tue Rechnung! Donnerwort!

 

Passa comptes!, paraula espantosa
que fins i tot els penyals esbocina,
paraula que em congeles la sang!
Passa comptes!, ànima, va corra!
Ai las, a Déu li hauràs de tornar
el que és seu, el cos i la vida,
passa comptes!, paraula espantosa!

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Es ist nur fremdes Gut,
Was ich in diesem Leben habe;
Geist, Leben, Mut und Blut
Und Amt und Stand ist meines Gottes Gabe,
Es ist mir zum Verwalten
Und treulich damit hauszuhalten
Von hohen Händen anvertraut.
Ach! aber ach! mir graut,
Wenn ich in mein Gewissen gehe
Und meine Rechnungen so voll Defekte sehe!
Ich habe Tag und Nacht
Die Güter, die mir Gott verliehen,
Kaltsinnig durchgebracht!
Wie kann ich dir, gerechter Gott, entfliehen?
Ich rufe flehentlich:
Ihr Berge fallt! ihr Hügel decket mich
Vor Gottes Zorngerichte
Und vor dem Blitz von seinem Angesichte!

 

No hi ha res meu,
del que tinc en aquesta vida;
esperit, vida, sang i poder,
i càrrec i condició, són béns del meu Déu.
Els tinc, perquè en faci bon ús,
i perquè els administri fidelment,
me’ls ha confiat la mà del Suprem.
Ai, ai las!, que paorós,
quan la meva consciència vull escatir,
i veig que el compte és tot ple d’errors!
De dia i de nit,
els béns que Déu m’ha deixat,
sense to ni so, he malversat!
Com fugiré de tu, sever Senyor?
I ara, suplico a crits:
Muntanyes enfonseu-vos!, amagueu-me dessota,
del judici de Déu enfurit,
i del llamp encegador del seu rostre!

    

3

Aria T

3

Ària [Tenor]

 

Oboe d'amore I/II all' unisono, Continuo

  
 

Kapital und Interessen,
Meine Schulden groß und klein
Müssen einst verrechnet sein.
Alles, was ich schuldig blieben,
Ist in Gottes Buch geschrieben
Als mit Stahl und Demantstein.

 

El capital i els interessos
els meus deutes grans o minsos,
un dia s’hauran de saldar.
Tot el que puja el dèbit meu
està escrit al llibre de Déu,
amb punxó d’acer i diamant!

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Jedoch, erschrocknes Herz, leb und verzage nicht!
Tritt freudig vor Gericht!
Und überführt dich dein Gewissen,
Du werdest hier verstummen müssen,
So schau den Bürgen an,
Der alle Schulden abgetan!
Es ist bezahlt und völlig abgeführt,
Was du, o Mensch, in Rechnung schuldig blieben;
Des Lammes Blut, o großes Lieben!
Hat deine Schuld durchstrichen
Und dich mit Gott verglichen.
Es ist bezahlt, du bist quittiert!
Indessen,
Weil du weißt,
Dass du Haushalter seist,
So sei bemüht und unvergessen,
Den Mammon klüglich anzuwenden,
Den Armen wohlzutun,
So wirst du, wenn sich Zeit und Leben enden,
In Himmelshütten sicher ruhn.

 

Emperò, cor atemorit, viu i no et desanimis!
Vés-te’n content al judici!
I si la teva consciència et condemna,
tu allí no cal que diguis mot,
només mira el fiançador,
aquell qui tots els deutes desagreuja!
Tot és pagat i descomptat,
tot el que, home, et quedava a deure del compte,
la sang de l’Anyell, O amor immens!,
ha passat ratlla al teu deute,
i t’has posat en pau amb Déu.
Tot és pagat, estàs ben net!
Mentrestant, com ja saps,
tu n’ets l’administrador només,
estigues atent i para compte,
fes servir Mammon (els cabals) amb talent,
tot fent caritat a qui és pobre;
Aleshores, quan s’acabi la vida, a l’hora final,
descansaràs segur a l’estança celestial!

    

5

Aria (Duetto) S A

5

Ària - Duet [Soprano, Contralt]

 

Continuo

  
 

Herz, zerreiß des Mammons Kette,
Hände, streuet Gutes aus!
Machet sanft mein Sterbebette,
Bauet mir ein festes Haus,
Das im Himmel ewig bleibet,
Wenn der Erde Gut zerstäubet.

 

O cor!, trenca les cadenes de Mammon,
mans, els béns enfora escampeu-me!
Ablaniu-me el jaç de la mort,
bastiu-me una estança ben ferma
per quedar-me al cel per sempre,
quan els béns de la terra esdevinguin pols.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Stärk mich mit deinem Freudengeist,
Heil mich mit deinen Wunden,
Wasch mich mit deinem Todesschweiß
In meiner letzten Stunden;
Und nimm mich einst, wenn dirs gefällt,
In wahrem Glauben von der Welt
Zu deinen Auserwählten.

 

Que em reforci el teu esperit joiós,
salva’m, per les teves ferides,
renta’m amb la suor de la teva agonia
en la meva hora darrera;
i porta’m quan tu vulguis, un dia,
sadoll de la fe verdadera,
amb els teus elegits, en companyia!

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 168: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Herr Jesu Christ, du höchstes Gut

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:09