Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 208
Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd!
Hebrew Translation
קנטטה 208 - מה שנעים לי, הרי זה רק הציד העליז
קנטטת הציד

ארוע: יום הולדת
[משתתפים:
דיאנה [סופרן 1], פאלס [סופרן 2], אנדימיון [טנור], פאן [באס

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Recitativo S.I

[רצ'יטטיב [סופרן 1

1

 

Continuo

 
 

Diana:
Was mir behagt,
Ist nur die muntre Jagd!
Eh noch Aurora pranget,
Eh sie sich an den Himmel wagt,
Hat dieser Pfeil schon angenehme Beut erlanget!

:דיאנה
,מה שנעים לי
!הרי זה רק הציד העליז
,בטרם אורורה (השמש) תתנוסס
,בטרם השמיים ירהיבו עוז
!חץ זה יפגע בטרף נעים

 
       

2

Aria S.I

[אריה [סופרן 1

2

 

Corno da caccia I/II, Continuo

 
 

Diana:
Jagen ist die Lust der Götter,
Jagen steht den Helden an!
Weichet, meiner Nymphen Spötter,
Weichet von Dianen Bahn!

:דיאנה
ציד הוא תענוג האלים
!ציד הולם גבורים
,פנו דרך, לנמפותיי הנלעגות
!פנו דרך בפני דיאנה

 
       

3

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

3

 

Continuo

 
 

Endymion:
Wie? Schönste Göttin? Wie?
Kennst du nicht mehr dein vormals halbes Leben?
Hast du nicht dem Endymion
In seiner sanften Ruh
So manchen Zuckerkuss gegeben?
Bist du denn, Schönste, nu
Von Liebesbanden frei?
Und folgest nur der Jägerei?

:אנדימיון
?מה, הנאוה באלות
?אינך מכירה יותר את מי שחצה חייך
,האם לא נתת לאנדימיון
כאשר נח בשלווה
?נשיקות מתוקות לרוב
,האם את, הו נאוה
?מכבלי האהבה חופשיה
?ומעניין אותך רק הציד

 
       

4

Aria T

[אריה [טנור

4

 

Continuo

 
 

Endymion:
Willst du dich nicht mehr ergötzen
An den Netzen,
Die der Amor legt?
Wo man auch, wenn man gefangen,
Nach Verlangen,
Lust und Lieb in Banden pflegt.

:אנדימיון
האין את רוצה להתענג עוד
במלכודת
?שהאהבה מניחה
,בעוד שאנו, כאשר נתפש
נתבע
.טפול בכבלים של שמחה ואהבה

 
       

5

Recitativo S.I T

[רצ'יטטיב [סופרן 1, טנור

5

 

Continuo

 
 

Diana:
Ich liebe dich zwar noch!
Jedoch
Ist heut ein hohes Lieht erschienen,
Das ich vor allem muss
Mit meinem Liebeskuss
Empfangen und bedienen!
Der teure Christian,
Der Wälder Pan,
Kann in erwünschtem Wohlergehen
Sein hohes Ursprungsfest itzt sehen!

:דיאנה
,אמנם אני אוהבת עדיין
אולם
,היום אור נשגב זהר
,כך שחייבת אני, לפני הכל
בנשיקת אהבתי
!לקדם בברכה ולשרתו
,כריסטיאן המוערך עד מאד
,הפאן של היערות

יכול לחגוג בשגשוג מבורך
!את פסטיבל יום הולדתו הנאצל

 
 

Endymion:
So gönne mir,
Diana, dass ich mich mit dir
Itzund verbinde
Und an "ein Freuden-Opfer" zünde.

:אנדימיון
,הרשי לי, אם כך
,דיאנה, עתה
להצטרף אליך
,ומנחת שמחה להצית

 
 

Beide:
Ja! ja! wir tragen unsre Flammen
Mit Wunsch und Freuden itzt zusammen!

:שניהם
כן! כן! עתה נדליק לפידי
!איחולים ושמחה יחדיו

 
       

6

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

6

 

Continuo

 
 

Pan:
Ich, der ich sonst ein Gott
In diesen Feldern bin,
Ich lege meinen Schäferstab
Vor Christians Regierungszepter hin,
Weil der durchlauchte Pan das Land so glücklich machet,
Dass Wald und Feld und alles lebt und lachet!

:פאן
אני, שלמעשה הנני אל
,בשדות האלו
אניח עתה את ענייני הרועה שלי
!בפני שרביט המושל של כריסטיאן
,מאחר ופאן המהולל את האדמה כה משמח
!שהיער והשדה וכל הדברים חיים וצוחקים

 
       

7

Aria B

[אריה [באס

7

 

Oboe I/II, Taille, Continuo

 
 

Pan:
Ein Fürst ist seines Landes Pan!
Gleichwie der Körper ohne Seele
Nicht leben, noch sich regen kann,
So ist das Land die Totenhöhle,
Das sonder Haupt und Fürsten ist
Und so das beste Teil vermisst.

:פאן
!כל נסיך הוא פאן של ארצו
ממש כפי שהגוף ללא נשמה
,לא יחיה, אף לא יזוז
,כך גם המדינה היא מקום מת
אם מושל או נסיך לה אין
.וכך תוותר על הטוב בחלקים

 
       

8

Recitativo S.II

[רצ'יטטיב [סופרן 2

8

 

Continuo

 
 

Pales:
Soll denn der Pales Opfer hier das letzte sein?
Nein! Nein!
Ich will die Pflicht auch niederlegen,
Und da das ganze Land von Vivat schallt,
Auch dieses schöne Feld
Zu Ehren unsrem Sachsenheld
Zur Freud und Lust bewegen.

:פאלס
?התהא מנחת פאלס האחרונה להנתן
!לא! לא
,גם אני לעבוד אפסיק
,ומאחר והמדינה כולה תריע ויוה
אעורר שדה מקסים זה
לשמחה ועונג
!בכבוד לגבור סכסוניה שלנו

 
       

9

Aria S.II

[אריה [סופרן 2

9

 

Flauto traverso I/II, Continuo

 
 

Pales:
Schafe können sicher weiden,
Wo ein guter Hirte wacht.
Wo Regenten wohl regieren,
Kann man Ruh und Friede spüren
Und was Länder glücklich macht.

:פאלס
צאן יכולות לרעות לבטח
היכן שרועה טוב משגיח עליהן.
,היכן ששליטים כראוי מושלים
ניתן שלום ושלווה לחוש
.והארץ שבעת-רצון

 
       

10

Recitativo S.I

[רצ'יטטיב [סופרן 1

10

 

Continuo

 
 

Diana:
So stimmt mit ein
Und lasst des Tages Lust vollkommen sein!

:דיאנה
אם כך הצטרף אלינו
!ועשה את שמחת יומנו שלמה

 
       

11

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

11

 

Corno I/II, Violino I/II, Violino I e Oboe I all' unisono, Violino II e Oboe II all' unisono, Viola e Taille all' unisono, Violoncello e Fagotto all' unisono, Violone grosso, Continuo

 
 

Lebe, Sonne dieser Erden,
Weil Diana bei der Nacht
An der Burg des Himmels wacht,
Weil die Wälder grünen werden,
Lebe, Sonne dieser Erden.

,פרחי, שמש הארץ
בעוד דיאנה בלילה
,במצודת השמים צופה
,בעוד היערות מוריקים שוב
!פרחי, שמש הארץ

 
       

12

Aria (Duetto) S.I T

[אריה (דואט) [סופרן 1, טנור

12

 

Violino solo, Continuo

 
 

Diana, Endymion:
Entzücket uns beide,
Ihr Strahlen der Freude,
Und zieret den Himmel mit Demantgeschmeide!
Fürst Christian weide
Auf lieblichsten Rosen, befreiet vom Leide!

:דיאנה, אנדומיון
,הנעימו נא לשנינו
,אתן קרני שמחה
!וקשטו את השמיים בתכשיטי יהלומים
הנסיך כריסטיאן מתענג
!על מיטת ורדים מקסימה, חפשי מצער

 
       

13

Aria S.II

[אריה [סופרן 2

13

 

Continuo

 
 

Pales:
Weil die wollenreichen Herden
Durch dies weitgepriesne Feld
Lustig ausgetrieben werden,
Lebe dieser Sachsenheld!

:פאלס
כי העדרים שופעי הצמר
מונהגים בגיל
,דרך שדות אלו, הנודעים למרחקים
!חיים ארוכים לגבור סכסוניה

 
       

14

Aria B

[אריה [באס

14

 

Continuo

 
 

Pan:
Ihr Felder und Auen,
Laßt grünend euch schauen,
Ruft Vivat itzt zu!
Es lebe der Herzog in Segen und Ruh!

:פאן
,שדות ונאות מרעה
,ירוקים אתכם נראה
!קראו ויוה
!שיחיה הנסיך בשגשוג ובשלום

 
       

15

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

15

 

Corno I/II, Oboe I/II, Taille, Fagotto, Violino I/II, Viola, Violoncello, Violone, Continuo

 
 

Ihr lieblichste Blicke, ihr freudige Stunden,
Euch bleibe das Glücke auf ewig verbunden!
Euch kröne der Himmel mit süßester Lust!
Fürst Christian lebe! Ihm bleibe bewusst,
Was Herzen vergnüget,
Was Trauren besieget!

!הו מבטים נעימים! הו שעות מאושרות
!שיהא אושר תמיד שרוי אתך
!שכתר השמיים יהא אתך בעונג מתוק
חיים ארוכים לנסיך כריסטיאן! שידע
מה משביע רצון לבבות
!מה גובר על עצבות

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (July 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (יולי 2002

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

Cantatas BWV 208 & BWV 208a: Complete Recordings of BWV 208 | Recordings of Individual Movements from BWV 208 | Details of Cantata BWV 208a | Discussions: Part 1 | Part 2
BWV 208: German Text | German-2 | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | French-4 | Hebrew-1 | Italian | Spanish-2

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:00