Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Hebrew Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by BWV Number
תרגומים לעברית של הקנטטות של באך ויצירות ווקליות אחרות שלו
ממויינים לפי רי"ב

תרגומים לעברית: ממויינים לפי רי"ב | ממויינים לפי שם | ממויינים לפי ארוע

מתרגם

ארוע

שם היצירה

רי"ב

קנטטות דתיות

אריה אורון

יום בשורת מריה

מה יפה הוא אורו של כוכב השחר

1

אריה אורון

יום ראשון, ה- 2 אחרי חג השילוש

הו אלהים שבשמיים, הביטה וראה

2

אריה אורון

יום ראשון, ה- 2 אחרי יום אפיפאנס

אה אלהים, מה רב כאב-הלב

3

אריה אורון

חג הפסחא

ישוע שכב בכבלי מוות

4

אבידן ורונה

חג הפסחא

המושיע שכב בכבלי המוות

4

אריה אורון

יום ראשון, ה- 19 אחרי חג השילוש

אנא אברח?

5

אריה אורון

יום השני של חג הפסחא

השאר אתנו, כי הערב קרב

6

אריה אורון

חג יוחנן

כריסטוס אדוננו בא אל הירדן

7

אריה אורון

יום ראשון, ה- 16 אחרי חג השילוש

אלי הטוב, מתי אמות?

8

אריה אורון

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

באתנו הישועה

9

אריה אורון

יום ביקורה של מריה

תרומם נפשי את אדוני

10

גליה רגב

יום העליה למרומים

הללו את האל בממלכתו

11

אריה אורון

[יובילטה [יום ראשון, ה- 3 אחרי חג הפסחא

בכי, אנחות, דאגות, ייאוש

12

אריה אורון

יום ראשון, ה- 2 אחרי יום אפיפאנס

אנחותי, דמעותי

13

אריה אורון

יום ראשון, ה- 4 אחרי יום אפיפאנס

לולא אלהים שהיה לצידנו

14

אריה אורון

ראש השנה

אלהינו ואדוננו, אותך נהלל

16

אריה אורון

יום ראשון, ה- 14 אחרי חג השילוש

זובח תודה, יכבדני

17

אריה אורון

[סקסאגזימה [יום ראשון, ה- 8 לפני חג הפסחא

כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים

18

אריה אורון

יום מיכאל

התחיל מאבק

19

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחרי חג השילוש

הו נצח, מלת רעם

20

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש
לכל זמן / ארוע לא ידוע

היה לי צער רב

21

גליה רגב

יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש
לכל זמן / ארוע לא ידוע

היו מכאובים רבים בלבי

21

לא ידוע 1969

יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש
לכל זמן / ארוע לא ידוע

עצבות רבה ידעתי

21

אבידן ורונה

יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש
לכל זמן / ארוע לא ידוע

ברוב שרעפי בקרבי

21

אריה אורון

[אסטומיהי [יום ראשון, ה- 7 לפני הפסחא

ישוע לקח אתו את השנים-עשר

22

אריה אורון

[אסטומיהי [יום ראשון, ה- 7 לפני הפסחא

אתה אל אמיתי ובנו של דוד

23

אריה אורון

יום ראשון, ה- 4 אחרי חג השילוש

נפש בלתי צבועה

24

אריה אורון

יום ראשון, ה- 14 אחרי חג השילוש

אין מתום בבשרי

25

אריה אורון

יום ראשון, ה- 24 אחרי חג השילוש

אה מה חולפים, אה מה אפסיים

26

אריה אורון

יום ראשון, ה- 16 אחרי חג השילוש

מי יודע, מה קרוב קיצי

27

אריה אורון

יום ראשון, אחרי חג המולד

תהילה לאל! הנה מגיע סוף השנה

28

אריה אורון

בחירת המועצה

הודינו לך, אלהים, הודינו לך וקרוב שמך

29

אריה אורון

חג יוחנן

שמחי, חבורה גאולה

30

אריה אורון

חג הפסחא

ישמחו השמיים! תגל הארץ

31

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחרי יום אפיפאנס

ישוע יקר, תשוקתי

32

בני הנדל

יום ראשון, ה- 1 אחרי יום אפיפאנס

ישוע אהוב, תשוקתי

32

אריה אורון

יום ראשון, ה- 13 אחרי חג השילוש

רק אליך, אדון ישוע כריסטוס

33

אריה אורון

יום הראשון של חג השבועות

הו אש נצחית, הו מקור אהבה

34

אריה אורון

יום ראשון, ה- 12 אחרי חג השילוש

הרוח והנפש מתבלבלים

35

אריה אורון

יום האדוונט הראשון

התנשאו בגיל אל על

36

אריה אורון

יום העליה למרומים

המאמין ונטבל יוושע

37

אריה אורון

יום ראשון, ה- 21 אחרי חג השילוש

ממעמקים קראתיך יה

38

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחרי חג השילוש

הלוא פרוס לרעב לחמך

39

אריה אורון

[יום השני של חג המולד [סטפנוס הקדוש

לזאת נגלה בן-האלהים

40

אריה אורון

ראש השנה

ישוע, היה ברוך

41

אריה אורון

[קוואזימודו [יום ראשון אחרי חג הפסחא

לעת ערב, באותו יום ראשון בשבוע

42

אריה אורון

יום העליה למרומים

עלה אלהים בתרועה

43

אריה אורון

[אקסאודי [יום ראשון, ה- 6 אחרי חג הפסחא

הנה ינדו אתכם

44

אריה אורון

יום ראשון, ה- 8 אחרי חג השילוש

הגיד לך אדם מה טוב

45

אריה אורון

יום ראשון, ה- 10 אחרי חג השילוש

הביטו וראו, אם יש מכאוב

46

אריה אורון

יום ראשון, ה- 17 אחרי חג השילוש

כל המרומם את עצמו, יושפל

47

אריה אורון

יום ראשון, ה- 19 אחרי חג השילוש

אוי לי, אדם אומלל שכמותי

48

גליה רגב

יום ראשון, ה- 20 אחרי חג השילוש

הנני צועד ומבקש בערגה

49

בני הנדל

יום ראשון, ה- 20 אחרי חג השילוש

הולך אני ודורש בערגה

49

אריה אורון

יום מיכאל

עתה באה ישועת אלהנו

50

אריה אורון

יום מיכאל

הנה הישועה והכח

50

אריה אורון

יום ראשון, ה- 15 אחרי חג השילוש
לכל זמן

הריעו לאלהים בכל הארצות

51

ס.ג

יום ראשון, ה- 15 אחרי חג השילוש
לכל זמן

רננו לה' בכל הארצות

51

אריה אורון

יום ראשון, ה- 23 אחרי חג השילוש

עולם כוזב, איני בוטח בך

52

אריה אורון

טקס אבל

צלצלי נא, שעה נכספת

53

לא ידוע

טקס אבל

תצלצל-נא השעה הנכספת

53

אריה אורון

[אוקולי [יום ראשון, ה- 3 בלנט
יום ראשון, ה- 7 אחרי חג השילוש

עמוד נא בפני החטא

54

לא ידוע 1966

יום ראשון, ה- 22 אחרי חג השילוש

אני החלכה, עבד התאוות

55

גליה רגב

יום ראשון, ה- 19 אחרי חג השילוש

מבקש אני את הצלב בשמחה לשאת

56

גדעון תמיר

יום ראשון, ה- 19 אחרי חג השילוש

בעונג אשא את מוט הצלב

56

אריה אורון

[יום השני של חג המולד [סטפנוס הקדוש

אשרי האיש

57

אריה אורון

יום ראשון, אחרי ראש השנה

אה אלהים, מה רב כאב-הלב

58

אריה אורון

יום הראשון של חג השבועות

מי שאוהב אותי ישמור את דברי

59

עירית שיינהורן

יום ראשון, ה- 24 אחרי חג השילוש

הו נצח, מילת רעם

60

עירית שיינהורן

יום האדוונט הראשון

בוא, גואל הגויים

61

עירית שיינהורן

יום האדוונט הראשון

בוא, גואל הגויים

62

שרון רוזנר

יום האדוונט הראשון

בוא עתה, גואל הגויים

62

עירית שיינהורן

חג המולד

נוצרים, חרטו את היום הזה

63

אריה אורון

[יום השלישי של חג המולד [ג'יימס הקדוש

ראו איזו אהבה גילה לנו האב

64

עירית שיינהורן

יום אפיפאנס

כולם משבוא יבואו

65

עירית שיינהורן

יום השני של חג הפסחא

שמחו, הלבבות

66

עירית שיינהורן

[קוואזימודו [יום ראשון, אחרי חג הפסחא

שמור בזכרונך את ישוע-כריסטוס

67

עירית שיינהורן

יום השני של חג השבועות

כה אהב אלהים את העולם

68

עירית שיינהורן

בחירת המועצה

ברכי נפשי את ה', ואל תשכחי כל-גמוליו

69

עירית שיינהורן

יום ראשון, ה- 26 אחרי חג השילוש

עורו! התפללו! היו נכונים

70

עמית גדרון

יום ראשון, ה- 26 אחרי חג השילוש

עורו, שאו תפילה, היכונו בכל עת

70

לא ידוע 1972

יום ראשון, ה- 26 אחרי חג השילוש

עורו! התפללו! בכל עת נכונים

70

אריה אורון

בחירת המועצה

אלהים מלכי

71

לא ידוע

בחירת המועצה

אלהים הוא מלכי

71

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחרי יום אפיפאנס

הכל לפי רצונו של אלהים

72

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחרי יום אפיפאנס

אדון, כרצונך

73

אריה אורון

יום הראשון של חג השבועות

מי שאוהב אותי ישמור את דברי

74

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחר חג השילוש

יאכלו ענווים וישבעו

75

אריה אורון

יום ראשון, ה- 2 אחר חג השילוש

השמיים מספרים כבוד אל

76

אריה אורון

יום ראשון, ה- 13 אחר חג השילוש

ואהבת את ה' אלהיך

77

אריה אורון

יום ראשון, ה- 14 אחר חג השילוש

ישוע, אשר נפשי הצלת

78

עדה ברודסקי

חג הרפורמציה

אדוני מגן בצר

79

אריה אורון

חג הרפורמציה

מבצר איתן הוא אלהנו

80

אריה אורון

יום ראשון, ה- 4 אחרי יום אפיפאנס

ישוע ישן, מה אקווה

81

עירית שיינהורן

יום טיהורה של מריה

די לי

82

גליה רגב

יום טיהורה של מריה

די לי

82

ס.ג

יום טיהורה של מריה

די היה לי

82

משה גולדשטיין

יום טיהורה של מריה

איני יכול עוד

82

אריה אורון

יום טיהורה של מריה

זמנים עליזים בברית החדשה

83

ס.ג

[ספטוגזימה [יום ראשון, ה- 9 לפני חג הפסחא

אני שמח בחלקי

84

אריה אורון

[מיזריקורדיאס [יום ראשון, ה- 2 אחרי חג הפסחא

אני הרועה הטוב

85

אריה אורון

[רוגטה [יום ראשון, ה- 5 אחרי חג הפסחא

אמן, אמן, אני אומר לכם

86

אריה אורון

[רוגטה [יום ראשון, ה- 5 אחרי חג הפסחא

עד כה לא בקשתם דבר בשמי

87

אריה אורון

יום ראשון, ה- 5 אחרי חג השילוש

הנני שולח לדוגים רבים

88

אריה אורון

יום ראשון, ה- 22 אחרי חג השילוש

איך אתנך, אפרים

89

אריה אורון

יום ראשון, ה- 25 אחרי חג השילוש

נכון לכם קץ איום

90

אריה אורון

חג המולד

היה ברוך, ישוע כריסטוס

91

אריה אורון

[ספטוגזימה [יום ראשון, ה- 9 לפני חג הפסחא

לפי רוחו ולבו של אלהים

92

אריה אורון

יום ראשון, ה- 5 אחרי חג השילוש

כל המשליך רק על אלהים יהבו

93

אריה אורון

יום ראשון, ה- 9 אחרי חג השילוש

מה לי העולם

94

אריה אורון

יום ראשון, ה- 16 אחרי חג השילוש

כריסטוס הוא חיי

95

אריה אורון

יום ראשון, ה- 18 אחרי חג השילוש

אדוננו כריסטוס, בנו היחיד של אלהים

96

אריה אורון

ארוע לא ידוע

בכל מעשיי

97

אריה אורון

יום ראשון, ה- 21 אחרי חג השילוש

כל מעשה אלהים, הוא טוב

98

אריה אורון

יום ראשון, ה- 15 אחרי חג השילוש

כל מעשה אלהים, הוא טוב

99

אריה אורון

יום ראשון, ה- 15 אחרי חג השילוש
ארוע לא ידוע / לכל זמן

כל מעשה אלהים, הוא טוב

100

אריה אורון

יום ראשון, ה- 10 אחרי חג השילוש

קח מאתנו, אדון, האל הנאמן

101

אריה אורון

יום ראשון, ה- 10 אחרי חג השילוש

ה', עיניך הלוא לאמונה

102

אריה אורון

[יובילטה [יום ראשון, ה- 3 אחרי חג הפסחא

אתם תבכו ותקוננו והעולם ישמח

103

אריה אורון

[מיזריקורדיאס [יום ראשון, ה- 2 אחרי חג הפסחא

רועה ישראל, האזינה

104

אריה אורון

יום ראשון, ה- 9 אחרי חג השילוש

אדון, אל תבוא במשפט את עבדך

105

גליה רגב

טקס אבל

זמנו של האל הוא הנכון והטוב שבזמנים

106

ס.ג

טקס אבל

שעתו של האל היא הטובה שבכולן

106

אריה אורון

יום ראשון, ה- 7 אחרי חג השילוש

למה זה תתעצבי

107

אריה אורון

[קנטטה [יום ראשון, ה- 4 אחרי חג הפסחא

מוטב לכם שאלך

108

אריה אורון

יום ראשון, ה- 21 אחרי חג השילוש

אני מאמין, עזור נא לי בחסרון אמונתי

109

אריה אורון

חג המולד

אז ימלא צחוק פינו ולשוננו רינה

110

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחרי יום אפיפאנס

כרצון אלהי, כן יהי בכל עת

111

אריה אורון

[מיזריקורדיאס [יום ראשון, ה- 2 אחרי חג הפסחא

האדון הוא רועי הנאמן

112

אריה אורון

יום ראשון, ה- 11 אחרי חג השילוש

אדון ישוע כריסטוס, אתה שיא החסד

113

אריה אורון

יום ראשון, ה- 17 אחרי חג השילוש

הו נוצרים יקרים, התנחמו

114

אריה אורון

יום ראשון, ה- 22 אחרי חג השילוש

היכונה, רוחי, עורה

115

אריה אורון

יום ראשון, ה- 25 אחרי חג השילוש

אתה נסיך-השלום, אדון ישוע כריסטוס

116

אריה אורון

ארוע לא ידוע

התהילה והכבוד לנעלה בטובו

117

אריה אורון

טקס אבל

הו ישוע כריסטוס, מאור חיי

118

אריה אורון

בחירת המועצה

שבחי, ירושלים, את האדון

119

אריה אורון

בחירת המועצה

לך דומיה תהילה, אלהים בציון

120

אריה אורון

[יום השני של חג המולד [סטפנוס הקדוש

עלינו לשבח את כריסטוס

121

אריה אורון

יום ראשון, אחרי חג המולד

הרך הנולד

122

אריה אורון

יום אפיפאנס

עמנואל היקר, נסיך היראים

123

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחרי יום אפיפאנס

מישוע שלי לא ארפה

124

אריה אורון

יום טיהורה של מריה

בשלוה ובגיל אלך לי מפה

125

אריה אורון

[סקסאגזימה [יום ראשון, ה- 8 לפני חג הפסחא

שמרנו, אלהים, כאשר הבטחתנו

126

אריה אורון

[אסטומיהי [יום ראשון, ה- 7 לפני הפסחא

אדוננו ישוע כריסטוס, אדם אמיתי ואלהים

127

אריה אורון

יום העלייה למרומים

לעליית ישוע למרומים בלבד

128

אריה אורון

חג השילוש

יבורך האדון

129

אריה אורון

יום מיכאל

אלהים אדוננו, אותך כולנו נשבח

130

אריה אורון

טקס חרטה / חזרה בתשובה

ממעמקים קראתיך ה

131

גליה רגב

טקס חרטה / חזרה בתשובה

ממעמקים קראתיך ה

131

אריה אורון

יום האדוונט הרביעי

פנו דרך, ישרו המסילה

132

אריה אורון

[יום השלישי של חג המולד [ג'יימס הקדוש

בך אשמח ואגיל

133

אריה אורון

יום השלישי של חג הפסחא

לב, היודע כי ישוע שלו חי

134

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחר חג השילוש

אה אדון, אותי החוטא המסכן

135

אריה אורון

יום ראשון, ה- 8 אחר חג השילוש

חקרני, אל, ודע לבבי

136

אריה אורון

יום ראשון, ה- 12 אחר חג השילוש
בחירת המועצה

הללו את האדון, המלך האדיר של הכבוד

137

אריה אורון

יום ראשון, ה- 15 אחר חג השילוש

למה זה תתעצב, לבי

138

אריה אורון

יום ראשון, ה- 23 אחר חג השילוש

אשרי האיש, הבוטח באלהיו

139

גליה רגב

יום ראשון, ה- 27 אחר חג השילוש

התעוררי! קורא אלינו קולו של השומר

140

אריה אורון

ראש השנה

הללי, נפשי, את ה

143

אריה אורון

[ספטוגזימה [יום ראשון, ה- 9 לפני חג הפסחא

קח את שלך, ולך

144

אריה אורון

יום השלישי של חג הפסחא

חי אני, הו לב, לענגך

145

אריה אורון

[יובילטה [יום ראשון, ה- 3 אחרי חג הפסחא

דרך צרות רבות עלינו להכנס למלכות אלהים

146

גליה רגב

יום ביקורה של מריה

לבנו ופינו ופועל חיינו

147

לא ידוע 1972

יום ביקורה של מריה

לב ופה ומעשה וחיים

147

אריה אורון

יום ראשון, ה- 17 אחרי חג השילוש

הבו לה' כבוד שמו

148

אריה אורון

יום מיכאל

קול רינה וישועה באהלי צדיקים

149

אריה אורון

טקס חרטה / חזרה בתשובה

אליך, ה', נפשי אשא

150

שרון רוזנר

טקס חרטה / חזרה בתשובה

אליך, ה', נפשי אשא

150

אריה אורון

[יום השלישי של חג המולד [ג'יימס הקדוש

נחמה מתוקה, ישוע שלי בא

151

שרון רוזנר

[יום השלישי של חג המולד [ג'יימס הקדוש

נחמה מתוקה, ישוע שלי בא

151

אריה אורון

יום ראשון, אחרי חג המולד

עלה על דרך האמונה

152

אריה אורון

יום ראשון, אחרי ראש השנה

ראה, אלהים יקר, כי אויביי

153

אריה אורון

יום ראשון, ה- 1 אחרי יום אפיפאנס

ישוע היקר שלי אבד

154

אריה אורון

יום ראשון, ה- 2 אחרי יום אפיפאנס

אלהי, עד מתי, אה עד מתי?

155

שרון רוזנר

יום ראשון, ה- 2 אחרי יום אפיפאנס

אלי, כמה עוד, הו כמה?

155

אריה אורון

יום ראשון, ה- 3 אחרי יום אפיפאנס

אני עומד ברגלי האחת בקבר

156

אריה אורון

יום טיהורה של מריה
טקס אבל

לא אשלחך, כי אם בירכתני

157

אריה אורון

יום השלישי של חג הפסחא

שלום עליך

158

אריה אורון

[אסטומיהי [יום ראשון, ה- 7 לפני חג הפסחא

ראו, הנה אנחנו עולים לירושלים

159

אריה אורון

יום ראשון, ה- 16 אחרי חג השילוש

בואי, שעת המוות המתוקה

161

אריה אורון

יום ראשון, ה- 20 אחרי חג השילוש

אה! רואה אני, עתה כשאני הולך אל החתונה

162

אריה אורון

יום ראשון, ה- 23 אחרי חג השילוש

לכל אחד אשר לו

163

אריה אורון

יום ראשון, ה- 13 אחרי חג השילוש

אתם הנושאים את שמו של כריסטוס

164

אריה אורון

חג השילוש

הו מרחץ קדוש של רוח ומים

165

אריה אורון

[קנטטה [יום ראשון, ה- 4 אחרי חג הפסחא

לאן אתה הולך

166

אריה אורון

חג יוחנן

בני אדם, שבחו את אהבתו של אלהים

167

אריה אורון

יום ראשון, ה- 9 אחרי חג השילוש

עשה את חשבון הנפש! מילת רעם

168

אריה אורון

יום ראשון, ה- 18 אחרי חג השילוש

לאלהים לבדו נתון לבי

169

עירית שיינהורן

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

שלוות נועם, שמחת-נפש יקרה

170

גליה רגב

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

מתק שלווה, נועם שמחת-נפש

170

לא ידוע 1967

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

שלוות-השקט, הלב בך יעלוז!

170

ס. ג. 1978

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

שלווה ברוכה, שמחת נפש מיוחלת

170

יוסי שיפמן

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

מנוחה מבורכת, עונג נשמה

170

שרון רוזנר

יום ראשון, ה- 6 אחרי חג השילוש

שלווה ברוכה, שמחת-נפש אהובה

170

אריה אורון

ראש השנה

אלהים, כשמך

171

אריה אורון

יום הראשון של חג השבועות

השמעו השירים, התרוננו המיתרים!

172

אריה אורון

יום השני של חג השבועות

בשר ודם מורם

173

אריה אורון

יום השני של חג השבועות

אני אוהב את העליון בכל נפשי

174

אריה אורון

יום השלישי של חג השבועות

הוא קורא לצאנו בשם

175

אריה אורון

חג השילוש

זה דבר עיקש ונואש

176

אריה אורון

יום ראשון, ה- 4 אחרי חג השילוש

אליך אקרא, אדוני ישו כריסטוס

177

אריה אורון

יום ראשון, ה- 8 אחרי חג השילוש

אם אין אלהים שוכן בקרבנו

178

אריה אורון

יום ראשון, ה- 11 אחרי חג השילוש

השמר לך, פן תהפוך יראת האלהים שלך לחנופה

179

אריה אורון

יום ראשון, ה- 20 אחרי חג השילוש

התקשטי נא, נפש יקרה

180

אריה אורון

[סקסאגזימה [יום ראשון, ה- 8 לפני חג הפסחא

רוחות קלים ומרפרפים

181

אריה אורון

יום הלולבים
יום בשורת מריה

מלך השמיים, ברוך בואך

182

אריה אורון

[אקסאודי [יום ראשון, ה- 6 אחרי חג הפסחא

הנה ינדו אתכם

183

אריה אורון

יום השלישי של חג השבועות

היה ברוך, אור הגיל

184

אריה אורון

יום ראשון, ה- 4 אחרי חג השילוש

לב רחום של האהבה הנצחית

185

אריה אורון

יום ראשון, ה- 7 אחרי חג השילוש

אל נא תיעצבי, הו נשמה

186

אריה אורון

יום ראשון, ה- 7 אחרי חג השילוש

כולם אליך ישברון

187

אריה אורון

יום ראשון, ה- 21 אחרי חג השילוש

חזק בי בטחוני

188

גליה רגב

יום ביקורה של מריה

נפשי תגדל ותהלל

189

אריה אורון

ראש השנה

שירו לה' שיר חדש

190

גליה רגב

חג המולד

הלל במרומים לאל

191

אריה אורון

חג הרפורמציה / ארוע לא ידוע / חתונה

הודו כולכם לאלהים

192

אריה אורון

בחירת המועצה

אתם שערי ציון

193

אריה אורון

חנוכת כנסייה ואורגן
חג השילוש

חג-שמחה נכסף

194

אריה אורון

חתונה

אור זרע לצדיק

195

אריה אורון

חתונה

אלוהים זוכרנו, הוא יברכנו

196

לא ידוע

חתונה

ה' זכרנו

196

אריה אורון

חתונה

ה' זכרנו, יברך

196

אריה אורון

חתונה

באלהים מבטחנו

197

אריה אורון

אודת אבל

אנא, נסיכה, שלחי עוד קרן

198

גליה רגב

יום ראשון, ה- 11 אחרי חג השילוש

לבי רוחץ בדם

199

אריה אורון

יום טיהורה של מריה

אשא את שמו, הוא האדון

200

קנטטות חילוניות

אריה אורון

ארוע של קולגיום מוזיקום

מהרו, סופות-מערבולת
התחרות בין פיבוס ופאן

201

גליה רגב

חתונה

העלמו, צללים נוגים

202

לא ידוע

חתונה

סורו סור צללי החושך

202

אריה אורון

ארוע לא ידוע

אהבה בוגדנית

203

ארוע לא ידוע

אני מרוצה בחלקי
על ההתענגות

204

אריה אורון

יום הולדת

הקרעו, התנפצו, פרצו מהמערה
איאולוס שבא על סיפוקו

205

יום הולדת

זחלו, גלים משחקים

206

אריה אורון

חגיגה אקדמית

פירוד מאוחד של המיתרים המתחלפים

207

אריה אורון

יום הולדת

מה שנעים לי, הרי זה רק הציד העליז
קנטטת הציד

208

גליה רגב

פרידה מידיד

איש לא יידע טעמו של צער

209

יוסי שיפמן

פרידה מידיד

מהו סבל לא ידע

209

בני הנדל

פרידה מידיד

לא ידע צער מהו

209

אריה אורון

חתונה

יום מבטיח, הו עת נכספת

210

אריה אורון

ארוע של קולגיום מוזיקום

שקט נא, הפסיקו לפטפט
קנטטת הקפה

211

גליה רגב

ארוע של קולגיום מוזיקום

הסו, השתתקו, אל תפטפט
קנטטת הקפה

211

בני הנדל

ארוע של קולגיום מוזיקום

הקשיבו, אף מילה
קנטטת הקפה

211

גדעון תמיר

הצהרת כבוד ואמונים

יש לנו בעל בית חדש
קנטטת האיכרים

212

גליה רגב

יום הולדת

יחד נטפח, יחד נשמח
הרקולס על פרשת דרכים

213

יום הולדת

הכו בתופים! בחצוצרות נא הריעו

214

הכתרה

שבחי את אשרך, סאכסוניה הברוכה

215

יצירות ווקאליות אחרות

אריה אורון

מיסה בפה מאז'ור

233

אריה אורון

מיסה בלה מאז'ור

234

אריה אורון

מיסה בסול מינור

235

אריה אורון

מיסה בסול מאז'ור

236

אריה אורון

סנקטוס בדו מאז'ור

237

אריה אורון

סנקטוס ברה מאז'ור

238

אריה אורון

סנקטוס ברה מינור

239

אריה אורון

סנקטוס בסול מאז'ור

240

אריה אורון

סנקטוס ברה מאז'ור

241

אריה אורון

כריסטה אלייסון בסול מינור

242

לא ידוע 1968

יום שישי הטוב

הפסיון על-פי מתי

244

אריה אורון

יום שישי הטוב

הפסיון על-פי מתי

244

בני הנדל

יום שישי הטוב

הפסיון על-פי מתי

244

אריה אורון

אורטוריה לחג הפסחא

בואו, אוצו ורוצו

249

גליה רגב

אורטוריה לחג הפסחא

בואו, מהרו ורוצו

249

לא ידוע

אורטוריה לחג הפסחא

בואו, חושו ורוצו

249

בני גרשון

שיר קודש

מעיין חסדנו

445

--

Prepared by Aryeh Oron (February 2003 - April 2015)

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:15