Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 20
O Ewigkeit, du Donnerwort [I]
Hebrew Translation
קנטטה 20 - הו נצח, מלת רעם

ארוע: יום ראשון, ה- 1 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Coro

[מקהלה (כורל) [ס, א, ט, ב

1

 

Tromba da tirarsi col Soprano, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrocken Herz erbebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

,הו נצח, מלת רעם
,הו חרב, המפלחת נשמותנו
!הו ראשית ללא אחרית
,הו נצח, זמן ללא זמן
ביגוני העמוק, איני יודע
.מהי הדרך בה אפנה
,כה משקשק לבי המבוהל

,שלשוני תדבק לחכי

 
       

2

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

2

 

Continuo

 
 

Kein Unglück ist in aller Welt zu finden,
Das ewig dauernd sei:
Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden.
Ach! Aber ach! die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel;
Sie treibet fort und fort ihr Marterspiel,
Ja, wie selbst Jesus spricht,
Aus ihr ist kein Erlösung nicht.

,שום חוסר מזל בעולם
:אינו נמשך לעולמים
.בסופו של דבר חייב הוא להסתיים
;אבוי! אבל אבוי! לייסורי הנצח אין קץ
,באין חדול נמשך משחק ייסוריהם
,כן, כפי שאף ישו אומר
.אין גאולה מהסבל

 
       

3

Aria T

[אריה [טנור

3

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Ewigkeit, du machst mir bange,
Ewig, ewig ist zu lange!
Ach, hier gilt fürwahr kein Scherz.
Flammen, die auf ewig brennen,
Ist kein Feuer gleich zu nennen;
Es erschrickt und bebt mein Herz,
Wenn ich diese Pein bedenke
Und den Sinn zur Höllen lenke.

,נצח, אתה מפחידני
!נצח, לנצח זה ארוך מדי
.
אבוי, זה אמנם אינו משחק
,להבות הבוערות תמיד
;לא תשוונה לשום אש אחרת
,מפחד ומשקשק לבי,
כשחושב אני על ייסורים אלו
.ומפנה מחשבותי לגהינום

 
       

4

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

4

 

Continuo

 
 

Gesetzt, es dau'rte der Verdammten Qual
So viele Jahr, als an der Zahl
Auf Erden Gras, am Himmel Sterne wären;
Gesetzt, es sei die Pein so weit hinausgestellt,
Als Menschen in der Welt
Von Anbeginn gewesen,
So wäre doch zuletzt
Derselben Ziel und Maß gesetzt:
Sie müßte doch einmal aufhören.
Nun aber, wenn du die Gefahr,
Verdammter! tausend Millionen Jahr
Mit allen Teufeln ausgestanden,
So ist doch nie der Schluss vorhanden;
Die Zeit, so niemand zählen kann,
Fängt jeden Augenblick
Zu deiner Seelen ewgem Ungelück
Sich stets von neuem an.

נניח, כי המקוללים ייוסרו
לשנים רבות ככל שיהיו
;עלי עשב על הארץ וכוכבים בשמיים
,נניח, כי הייסורים יימשכו כל עוד
האנשים קיימים
,מראשית הזמן
קץ יושם בסופו של דבר
:לייסורים כאלו
.בסופו של דבר ייפסקו
,אבל אם נשאת את האיום
הו יצור מקולל, אלף מליון שנים
,עם כל השדים
;לעולם לא יהיה לכך סוף
,זמן, שאיש לא יוכל למנות
,תמיד מתחיל מחדש
,לרוע המזל הנצחי של נשמתך
כל רגע מחדש.

 
       

5

Aria B

[אריה [באס

5

 

Oboe I-III, Continuo

 
 

Gott ist gerecht in seinen Werken:
Auf kurze Sünden dieser Welt
Hat er so lange Pein bestellt;
Ach wollte doch die Welt dies merken!
Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind,
Bedenke dies, o Menschenkind!

:האדון בכל מעשיו
על החטאים הקטנים של העולם הזה
;הכריז כאב תמידי כזה
!אה, אם רק יישים העולם לב לכך
,זמננו קצר, המוות חטוף
!חשוב על כך, בן אדם

 
       

6

Aria A

[אריה [אלט

6

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

O Mensch, errette deine Seele,
Entfliehe Satans Sklaverei
Und mache dich von Sünden frei,
Damit in jener Schwefelhöhle
Der Tod, so die Verdammten plagt,
Nicht deine Seele ewig nagt.
O Mensch, errette deine Seele!

,הו אדם, הצילה את נשמתך
המלט נא מעבדות השטן
,ושחרר עצמך מחטא
שהינו בבור הגופרית
,מוות, מציק למקוללים
.לא לעולם יכרסם בנשמתך
!הו אדם, הצל נשמתך

 
       

7

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

7

 

Tromba da tirarsi e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Oboe III e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 
 

Solang ein Gott im Himmel lebt
Und über alle Wolken schwebt,
Wird solche Marter währen:
Es wird sie plagen Kält und Hitz,
Angst, Hunger, Schrecken, Feu'r und Blitz
Und sie doch nicht verzehren.
Denn wird sich enden diese Pein,
Wenn Gott nicht mehr wird ewig sein.

כל עוד אלהים שוכן בשמיים
,ונמצא מעל כל העננים
:ייסורים כאלו לא ייפסקו
,האנשים יוטרדו על ידי חום וקור
,פחד, רעב, טרור, אש ולהבה
.אשר, עם זאת, לא ישמידום
,כי ייפסקו אלו הייסורים
.רק כאשר אלהים לא עוד יהיה נצחי

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

8

Aria B

[אריה [באס

8

 

Tromba da tirarsi, Oboe I e Violino I, Oboe II e Violino II, Oboe III e Viola all' unisono, Continuo

 
 

Wacht auf, wacht auf, verlornen Schafe,
Ermuntert euch vom Sündenschlafe
Und bessert euer Leben bald!
Wacht auf, eh die Posaune schallt,
Die euch mit Schrecken aus der Gruft
Zum Richter aller Welt vor das Gerichte ruft!

,עורו, עורו, צאן אובד
הקימו עצמכם משנת החטא
!ומבעוד מועד חייכם הטיבו
,עורו, טרם תרועת החצוצרות
תקראנה לכם באימה מהקבר
!להתייצב למשפט כל העולם

 
       

9

Recitativo A

[רצ'יטטיב [סופרן

9

 

Continuo

 
 

Verlass, o Mensch, die Wollust dieser Welt,
Pracht, Hoffart, Reichtum, Ehr und Geld;
Bedenke doch
In dieser Zeit annoch,
Da dir der Baum des Lebens grünet,
Was dir zu deinem Friede dienet!
Vielleicht ist dies der letzte Tag,
Kein Mensch weiß, wenn er sterben mag.
Wie leicht, wie bald
Ist mancher tot und kalt!
Man kann noch diese Nacht
Den Sarg vor deine Türe bringen.
Drum sei vor allen Dingen
Auf deiner Seelen Heil bedacht!

,נטוש, הו אדם, את מנעמי העולם
;פאר, זוהר, עושר, תפארת ושפע
במקום זאת חשוב
,כל עוד יש לך זמן
,כאשר עץ חייך עדיין משגשג
!מה יביא שלווה לך
,יתכן כי זהו יומך האחרון
.איש אינו יודע, מתי ימות
כמה בקלות, כמה בחטף
!אנשים רבים מתים וכלים
זה יכול להיות ממש הלילה
.שאל מפתן דלתך ארון הקבורה יובא
על-כן מעל הכל
!שים לב לגאולת-נשמתך

 
       

10

Aria (Duetto) A T

אריה (דואט) [אלט, טנור]

10

 

Continuo

 
 

O Menschenkind,
Hör auf geschwind,
Die Sünd und Welt zu lieben,
Dass nicht die Pein,
Wo Heulen und Zähnklappen sein,
Dich ewig mag betrüben!
Ach spiegle dich am reichen Mann,
Der in der Qual
Auch nicht einmal
Ein Tröpflein Wasser haben kann!

,הו בן אדם
,חדל מיד
,חטאים ודברים ארציים לאהוב
,מחשש שייסורים
,של שיניים מייללות ומצווחות
!לעולם ייסרוך
,אה, ראה עצמך כאדם עשיר
אשר בייסוריו
אפילו פעם אחת
!לא יזכה ללגום טיפת מים

 
       

11

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

11

 

Tromba da tirarsi e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Oboe III e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 
 

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Nimm du mich, wenn es dir gefällt,
Herr Jesu, in dein Freudenzelt!

,הו נצח, מלת רעם
,הו חרב, המפלחת נשמותנו
!הו ראשית ללא אחרית
,הו נצח, זמן ללא זמן
ביגוני העמוק, איני יודע
.מהי הדרך בה אפנה
,קחני, כאשר יישא מלפניך
!לאוהל שמחתך

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (June 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (יוני 2002, ינואר 2005

Contributed by Aryeh Oron (June 2002)

Cantata BWV 20: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German Text | Translations: Chinese-1 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | French-1 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
O Ewigkeit, du Donnerwort

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:35