Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 213
Laßt uns sorgen, laßt uns wachen
Die Wahl des Herkules
Hebrew Translation
יחד נטפח, יחד נשגיח
הרקולס על פרשת דרכים

ארוע: יום הולדת
משתתפים:
שחיתות [סופרן], הרקולס [אלט], טוהר-מידות [טנור], מרקורי [באס]

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Corno da caccia I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Ratschluss der Götter:
Laßt uns sorgen, lasst uns wachen
Über unsern Göttersohn.
Unser Thron
Wird auf Erden
Herrlich und verkläret werden,
Unser Thron Wird aus ihm ein Wunder machen.

:משפט האלים
יחד נטפח, יחד נשגיח
.על בן-האלים שלנו
שכן כתרנו
עלי אדמות
,מהולל ומקודש ייעשה
.כתרנו על ידיו פלאים יחולל

 
       

2

Recitativo A

[רצ'יטטיב [אלט

2

 

Continuo

 
 

Herkules:
Und wo? Wo ist die rechte Bahn,
Da ich den eingepflanzten Trieb,
Dem Tugend, Glanz und Ruhm und Hoheit lieb,
Zu seinem Ziele bringen kann?
Vernunft, Verstand und Licht
Begehrt, dem allen nachzujagen.
Ihr schlanken Zweige, könnt ihr nicht
Rat oder Weise sagen?

:הרקולס
,ואיה? איה דרך-האמת
,לאורכה אנוכי את הדחף החדש הטמון בה
,אותו טוהר-מידות, נהרה, תהילה וגדולה כה יאהבו
?אל יעדו להביא אוכל
שכל טוב, תבונה ואור
.משתוקקים בעקבות כל אלה לרדוף
ואתם, שבילים פחותים, לא תוכלו
?כל רעיון או נתיב לתת

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Wollust:
Schlafe, mein Liebster, und pflege der Ruh,
Folge der Lockung entbrannter Gedanken.
Schmecke die Lust
Der lüsternen Brust
Und erkenne keine Schranken.

:שחיתות
,הירדם, אהובי, ונצור את מנוחתך
.לך בעקבות הפיתוי ולהט הרהוריו
טעם את תאוותו
של ליבך המתאווה
.ואל תדע כל סייגים

 
       

4

Recitativo S T

[רצ'יטטיב [סופרן, טנור

4

 

Continuo

 
 

Wollust:
Auf! folge meiner Bahn,
Da ich dich ohne Last und Zwang
Mit sanften Tritten werde leiten.
Die Anmut gehet schon voran,
Die Rosen vor dir auszubreiten.
Verziehe nicht, den so bequemen Gang
Mit Freuden zu erwählen.

:שחיתות
,בוא! צעד בדרכי
בה אותך, ללא משא וכורח
.ברוך פסיעותיי אוביל
,קסם-החן הנה כבר פוסע בראש
.את הוורדים לפניך לפזר
אל תשהה, בדרך הנעימה
.בעונג בחר

 
 

Tugend:
Wohin, mein Herkules, wohin?
Du wirst des rechten Weges fehlen.
Durch Tugend, Müh und Fleiß
Erhebet sich ein edler Sinn.

:טוהר-מידות
?לאן פניך, הרקולס שלי, לאן פניך
.הלא את דרך האמת תאבד
אך בטוהר מידות, בעמל ויגע
.תתעלה נפש אצילית

 
 

Wollust:
Wer wählet sich den Schweiß,
Der in Gemächlichkeit
Und scherzender Zufriedenheit
Sich kann sein wahres Heil erwerben?

:שחיתות
,מי יבחר ביזע
בעוד בקלילות רכה
ובקורת-רוח שובבה
?יוכל את גאולתו האמיתית למצוא

 
 

Tenor
Das heißt: sein wahres Heil verderben.

ט"מ:
!כוונתך: את גאולתו האמיתית להשחית

 
       

5

Aria A

[אריה [אלט

5

 

Oboe d'amore, Continuo

 
 

Herkules:
Treues Echo dieser Orten,
Sollt ich bei den Schmeichelworten
Süßer Leitung irrig sein?
Gib mir deine Antwort: Nein!
Echo: Nein!
Oder sollte das Ermahnen,
Das so mancher Arbeit nah,
Mir die Wege besser bahnen?
Ach! so sage lieber: Ja!
Echo: Ja!

:הרקולס
,הד נאמן של אותם מקומות
,האם עלי, בשל מילות חנופה
?מהנחייה מתוקה לסטות אל משוגות
!תן לי תשובתך: לא
!
הד: לא
,או האם יוכלו תוכחות אלו
,אשר לעמל כה רב תדמינה
?למעני את הדרך נכוחה לכונן
!הה! אם כך מוטב כי תאמר: כן
!
הד: כן

 
       

6

Recitativo T

]רצ'יטטיב [טנור

6

 

Continuo

 
 

Tugend:
Mein hoffnungsvoller Held!
Dem ich ja selbst verwandt
Und angeboren bin,
Komm und erfasse meine Hand
Und höre mein getreues Raten,
Das dir der Väter Ruhm und Taten
Im Spiegel vor die Augen stellt.
Ich fasse dich und fühle schon
Die folgbare und mir geweihte Jugend.
Du bist mein echter Sohn,
Ich deine Zeugerin, die Tugend.

:טוהר-מידות
!איש התקווה גיבור שלי
אליך הנני עצמי מקורב
,ומולידך הנני
בוא ואחוז בידי
,והקשב לתוכחתי הנאמנה
אשר את תהילת אביך ופועלו
.כמראה לפני עיניך תשקף
אני אקרבך ואחוש מיד
.כי נכון העלם ונאמני הוא
,אמת היא כי הינך אכן בני
.ואנוכי מולידך, טוהר-המידות

 
       

7

Aria T

[אריה [טנור

7

 

Oboe I, Violino I, Continuo

 
 

Tugend:
Auf meinen Flügeln sollst du schweben,
Auf meinem Fittich steigest du
Den Sternen wie ein Adler zu.
Und durch mich
Soll dein Glanz und Schimmer sich
Zur Vollkommenheit erheben.

:טוהר-מידות
,על כנפיי תרחף
על אברותיי תמריא
.אל הכוכבים כנשר
ועל ידיי
אורך הבהיר וזוהרך
.אל פסגת שלמותם יתעלו

 
       

8

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

8

 

Continuo

 
 

Tugend:
Die weiche Wollust locket zwar;
Allein,
Wer kennt nicht die Gefahr,
Die Reich und Helden kränkt,
Wer weiß nicht, o Verführerin,
Dass du vorlängst und künftighin,
So lang es nur den Zeiten denkt,
Von unsrer Götter Schar
Auf ewig musst verstoßen sein?

:טוהר-מידות
;התאווה הרכה אכן מצודדת-לב היא
,אולם
מי לא יכיר את הסכנות
,אשר ממלכה וגיבוריה יכניעו
,מי לא ידע, הו מסיתה ומדיחה
,כי הינך זה מכבר ולימים יבואו
,כל עוד הזמן לבדו יסבר זאת
מעם לגיונות האלים שלנו
?לנצח נידונה לנידוי

 
       

9

Aria A

[אריה [אלט

9

 

Violino I, Continuo

 
 

Herkules:
Ich will dich nicht hören,
ich will dich nicht wissen,
Verworfene Wollust, ich kenne dich nicht.
Denn die Schlangen,
So mich wollten wiegend fangen,
Hab ich schon lange zermalmet, zerrissen.

:הרקולס
,לעולם לא אקשיב לך
,לעולם לא אכירך
.תאווה מנוונת, לא ידעתיך
,שהרי את נחשי הארס
,אשר ביקשו בעודי מתערסל לחמסני
.זה מכבר מחצתי, שיסעתי

 
       

10

Recitativo A T

[רצ'יטטיב [אלט, טנור

10

 

Continuo

 
 

Herkules:
Geliebte Tugend, du allein
Sollst meine Leiterin
Beständig sein.
Wo du befiehlst, da geh ich hin,
Das will ich mir zur Richtschnur wählen.

:הרקולס
טוהר-מידות אהוב, אתה לבדך
מעתה לי מנהיג
.תמיד תהיה
,לכל אשר תצווני, לשם אלך
.זאת כחוק לכל אורחותיי אבחר

 
 

Tugend:
Und ich will mich mit dir
So fest und so genau vermählen,
Dass ohne dir und mir
Mein Wesen niemand soll erkennen.

:טוהר-מידות
ואנוכי לך
,בכל עוז האמונה והדבקות אנשא
,עד כי מבלי היות אתה ואני
.את טבעי לא יוכל איש להכיר

 
 

Beide:
Wer will ein solches Bündnis trennen?

:יחד
?מי יוכל ברית כה איתנה לנתק

 
       

11

Aria (Duetto) A T

[אריה (דואט) [אלט, טנור

11

 

Viola I/II, Continuo

 
 

Herkules:
Ich bin deine,

:הרקולס
,הנני שלך

 
 

Tugend:
Du bist meine,

:טוהר-מידות
,הינך שלי

 
 

Beide:
Küsse mich,
Ich küsse dich.
Wie Verlobte sich verbinden,
Wie die Lust, die sie empfinden,
Treu und zart und eiferig,
So bin ich.

:יחד
,נשקני
.אנשקך
,כאוהבים מאורסים המתאחדים
,כאושר, אותו הם חשים
,אמיתי ורך ונלהב כולו
.כך אחוש

 
       

12

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

12

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Merkur:
Schaut, Götter, dieses ist ein Bild
Von Sachsens Kurprinz Friedrichs Jugend!
Der muntern Jahre Lauf
Weckt die Verwunderung schon itzund auf.
So mancher Tritt, so manche Tugend.
Schaut, wie das treue Land mit Freuden angefüllt,
Da es den Flug des jungen Adlers sieht,
Da es den Schmuck der Raute sieht,
Und da sein hoffnungsvoller Prinz
Der allgemeinen Freude blüht.
Schaut aber auch der Musen frohe Reihen
Und hört ihr singendes Erfreuen:

:מרקורי
ראו, אלים, הנה החזיון
!של נעורי נסיך סכסוניה פרידריך
חיוניות מהלך חייו
.מעוררת השתאות מיד בכל
.בכל אשר ילך, ימשול טוהר מידותיו
,ראו, בארץ הנאמנה השמחה נטועה
,כאשר היא את מעוף הנשר הצעיר רואה
,כאשר היא את זוהר היהלום רואה
וכאשר הנסיך שלה מלא-התקווה
.בברכת אושר היקום עולה כפורח
ראו, עם זאת, גם את המוזות בגיל מצעדן
:והקשיבו לצהלת זמרתן

 
       

13

Coro e Arioso B

[מקהלה [ס, א, ט, ב], אריוזו [באס

13

 

Corno I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Chor der Musen:
Lust der Völker, Lust der Deinen,
Blühe, holder Friederich!

:מוזות
,שמחת האומות, שמחת אומתך
!צמח ופרח, פרידריך האצילי

 
 

Merkur:
Deiner Tugend Würdigkeit
Stehet schon der Glanz bereit,
Und die Zeit
Ist begierig zu erscheinen:
Eile, mein Friedrich, sie wartet auf dich.

מרקורי
טוהר מידותיך, מעלתו
,עומדת כבר לתפארתה ערוכה
והזמן
:הינו כה להוט להופיע
!היחפז, פרידריך שלי, הוא מחכה לך

 
       

Hebrew Translation by Galia Regev (June 2002)

(תרגמה לעברית: גליה רגב (יוני 2002

Contributed by Galia Regev (July 2002)

Cantata BWV 213: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | French-4 | Hebrew-2 | Italian | Spanish

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:18