Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 76
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
Hebrew Translation
קנטטה 76 - השמיים מספרים כבוד אל

ארוע: יום ראשון, ה- 2 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.

,השמיים מספרים כבוד אל
.ומעשי ידיו יגיד הרקיע
,אין אומר ואין דברים
בלי נשמע קולם.
1

 
       

2

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

2

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

So lässt sich Gott nicht unbezeuget!
Natur und Gnade redt alle Menschen an:
Dies alles hat ja Gott getan,
Dass sich die Himmel regen
Und Geist und Körper sich bewegen.
Gott selbst hat sich zu euch geneiget
Und ruft durch Boten ohne Zahl:
Auf, kommt zu meinem Liebesmahl!

!על כן אין אלהים נשאר בלי עדות
:טבע וחסד אומרים לכל האנשים
,כל זאת היה באמת מעשה אלהים
,עד כי השמיים יזועו
.והנפש והגוף ינועו
אלהים רכן אליכם
:וקרא דרך אין-ספור שליחים
!עורו, קומו לחגיגת האהבה שלי

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Violino solo, Continuo

   
 

Hört, ihr Völker, Gottes Stimme,
Eilt zu seinem Gnadenthron!
Aller Dinge Grund und Ende
Ist sein eingeborner Sohn:
Dass sich alles zu ihm wende.

,שמעו, העמים, את קול אלהים
!חושו אל כס חסדו
הראשית והאחרית של כל הדברים
:הוא בנו יחידו
.כי כולם אליו יפנו

 
       

4

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

4

 

Continuo

   
 

Wer aber hört,
Da sich der größte Haufen
Zu andern Göttern kehrt?
Der ältste Götze eigner Lust
Beherrscht der Menschen Brust.
Die Weisen brüten Torheit aus,
Und Belial sitzt wohl in Gottes Haus,
Weil auch die Christen selbst von Christo laufen.

,מי אם כך יסכית
כאשר המונים רבים
?פונים לאלהים אחרים
לצלם הישן הם נוהים
.שישלוט על קיומם
,חכמים חושבים בטפשות
,ובליעל הושיב עצמו בבית אלהים
.כי אפילו נוצרים בורחים מכריסטוס

 
       

5

Aria B

[אריה [באס

5

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Fahr hin, abgöttische Zunft!
Sollt sich die Welt gleich verkehren,
Will ich doch Christum verehren,
Er ist das Licht der Vernunft.

!מוגו, אלילים כוזבים
גם אם העולם כולו תוהו ובוהו
,עדיין לכריסטוס אסגוד
.הוא מאור השפיות

 
       

6

Recitativo A

[רצ'יטטיב [אלט

6

 

Continuo

   
 

Du hast uns, Herr, von allen Straßen
Zu dir geruft
Als wir im Finsternis der Heiden saßen,
Und, wie das Licht die Luft
Belebet und erquickt,
Uns auch erleuchtet und belebet,
Ja mit dir selbst gespeiset und getränket
Und deinen Geist geschenket,
Der stets in unserm Geiste schwebet.
Drum sei dir dies Gebet demütigst zugeschickt:

אותנו, אדון, מכל הדרכים
קיבצתנו
,כאשר ישבנו בחשכת האלילות
ואז כאור
,רעננת והשבת
,אותנו הארת ורעננת
כן, בעצמך אותנו הזנת והשקית
,ונתת לנו את רוחך
.השוכנת תמיד בנשמתנו
:על כן תעלה נא תחינה זו לפניך

 
       

7

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

7

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es woll uns Gott genädig sein
Und seinen Segen geben;
Sein Antlitz uns mit hellem Schein
Erleucht zum ewgen Leben,
Dass wir erkennen seine Werk,
Und was ihm lieb auf Erden,
Und Jesus Christus' Heil und Stärk
Bekannt den Heiden werden
Und sie zu Gott bekehren!

יהי נא חסדו של אלהים עלינו
;ויברכנו
שייתן לפניו ולהאיר עלינו
,לחיי נצח
,שנוכל לחזות במעשה ידיו
,ומה שמרצה אותו על הארץ
ויהי הכח המרפא של ישוע כריסטוס
ידוע לעובדי האלילים
!וימיר את כולם לאלהים

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

8

Sinfonia

סינפוניה

8

 

Oboe d'amore, Viola da gamba, Continuo

   
       

9

Recitativo B

[רצ'יטטיב [אלט

9

 

Violino I/II, Viola, Viola da gamba, Continuo

   
 

Gott segne noch die treue Schar,
Damit sie seine Ehre
Durch Glauben, Liebe, Heiligkeit
Erweise und vermehre.
Sie ist der Himmel auf der Erden
Und muss durch steten Streit
Mit Hass und mit Gefahr
In dieser Welt gereinigt werden.

,יברך אלהים את העדה הנאמנה
שיכינו עצומה
ויאדירו את כבודו
.באמונתם, אהבתם וקדושתם
הנאמנים הם כשמיים על הארץ
וחייבים להיות מטוהרים
דרך מאבק תמידי
.בשנאה ובזעם

 
       

10

Aria T

[אריה [טנור

10

 

Viola da gamba, Continuo

   
 

Hasse nur, hasse mich recht,
Feindlichs Geschlecht!
Christum gläubig zu umfassen,
Will ich alle Freude lassen.

,שנאני נא, שנאני צדק שלי
!משפחה עויינת
,את כריסטוס אחבק באמונתי
.אוותר על כל העונג

 
       

11

Recitativo A

[רצ'יטטיב [אלט

11

 

Viola da gamba, Continuo

   
 

Ich fühle schon im Geist,
Wie Christus mir
Der Liebe Süßigkeit erweist
Und mich mit Manna speist,
Damit sich unter uns allhier
Die brüderliche Treue
Stets stärke und verneue.

,אני כבר חש ברוחי
איך כריסטוס
מראה לי את טוב-לבו האוהב
,ומזינני במן
כך שבינינו על הארץ
מסירות של אחווה
.לעולם תתחזק ותתחדש

 
       

12

Aria A

[אריה [אלט

12

 

Oboe d'amore, Viola da gamba, Continuo

   
 

Liebt, ihr Christen, in der Tat!
Jesus stirbet für die Brüder,
Und sie sterben für sich wieder,
Weil er sich verbunden hat.

!אהבו, נוצרים, במעשיכם
,ישוע מת למען אחיו
,והם מתו איש למען רעהו
.כי הוא אליהם הצטרף

 
       

13

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

13

 

Continuo

   
 

So soll die Christenheit
Die Liebe Gottes preisen
Und sie an sich erweisen:
Bis in die Ewigkeit
Die Himmel frommer Seelen
Gott und sein Lob erzählen.

לכן על כל הנוצרים
להלל את אהבת אלהים
:ולבקש זאת לעצמם
הללו עד קץ כל הדורות,
השמיים נשמות חסודות
.אלהים ותהילתו אומרים

 
       

14

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

14

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es danke, Gott, und lobe dich
Das Volk in guten Taten;
Das Land bringt Frucht und bessert sich,
Dein Wort ist wohlgeraten.
Uns segne Vater und der Sohn,
Uns segne Gott, der Heilge Geist,
Dem alle Welt die Ehre tu,
Für ihm sich fürchte allermeist
Und sprech von Herzen: Amen.

יודו לך, אלהים, ויהללוך
;באמצעות מעשיהם הטובים
,האדמה נושאת פרי ומתקנת דרכיה
.דברך היטב ישגשג
,יברכונו האב ובנו
,יברכונו אלהים ורוח הקודש
אותם מאדיר העולם כולו
כי ביראת כבוד גדולה
.ונאמר באמת: אמן

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (July 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (יולי 2002

--

תהילים, פרק י"ט, 1, 3

1

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

Cantata BWV 76: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-3
Chorale Text:
Es woll uns Gott genädig sein

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 05:24