Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 205
Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft
Der zufriedengestellte Aeolus
Hebrew Translation
קנטטה 205 - הקרעו, התנפצו, פרצו מהמערה
איאולוס, שבא על סיפוקו

ארוע: יום הולדת
משתתפים:
פאלאס [סופרן], פומונה [אלט], זפירוס [טנור], איאולוס [באס]

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Chor der Winde:
Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft,
Die unserm Wüten Grenze gibt!
Durchbrechet die Luft,
Dass selber die Sonne zur Finsternis werde,
Durchschneidet die Fluten, durchwühlet die Erde,
Dass sich der Himmel selbst betrübt!

:מקהלת הרוחות
,הקרעו, התנפצו, פרצו מהמערה
!זעמינו אין גבול לו
,פרצו לאוויר
,שהשמש עצמה תקדר
,פרצו למים, פרצו לארץ
.שהשמיים עצמם יעציבו

 
       

2

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

2

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Aeolus:
Ja! ja!
Die Stunden sind nunmehro nah,
Dass ich euch treuen Untertanen
Den Weg aus eurer Einsamkeit
Nach bald geschlossner Sommerszeit
Zur Freiheit werde bahnen.
Ich geb euch Macht,
Vom Abend bis zum Morgen,
Vom Mittag bis zur Mitternacht
Mit eurer Wut zu rasen,
Die Blumen, Blätter, Klee
Mit Kälte, Frost und Schnee
Entsetzlich anzublasen.
Ich geb euch Macht,
Die Zedern umzuschmeißen
Und Bergegipfel aufzureißen.
Ich geb euch Macht,
Die ungestümen Meeresfluten
Durch euren Nachdruck zu erhöhn,
Dass das Gestirne wird vermuten,
Ihr Feuer soll durch euch erlöschend untergehn.

:איאולוס
!כן! כן
,השעה קרבה
בה לכם נתיני הנאמנים
היציאה מבדידותכם
- כי במהרה עת הקיץ תסתיים -
.אל החופש דרככם תפתח
,אתן לך הכוח
,מערב עד שחר
מצהרי יום עד חצות ליל
,לפרוק את כעסך וחמתך
ילבלבו, יפרחו, עלי תלתן
בכפור, בקרה, ובשלג
.בסובלם את פרץ רוחך
,אתן לך הכוח
לנתץ את הארזים
.ואת פסגות ההרים להכניע
,אתן לך הכוח
את הגלים הסוערים
,להגביר עוד יותר בכוחך
,עד שהכוכבים יסברו
.שבגללך אורם עומד לכבות

 
       

3

Aria B

[אריה [באס

3

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Aeolus:
Wie will ich lustig lachen,
Wenn alles durcheinandergeht!
Wenn selbst der Fels nicht sicher steht
Und wenn die Dächer krachen,
So will ich lustig lachen!

:איאולוס
,איך בשמחה אצחק
!כאשר הכל שרוי במבוכה
כאשר אף הסלעים אינם עומדים איתן
,כאשר הגגות מתמוטטים
!איך בשמחה אצחק

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Continuo

   
 

Zephyrus:
Gefürcht'ter Aeolus,
Dem ich im Schoße sonsten liege
Und deine Ruh vergnüge,
Laß deinen harten Schluss
Mich doch nicht allzufrüh erschrecken;
Verziehe, lass in dir,
Aus Gunst zu mir,
Ein Mitleid noch erwecken!

:זפירוס
,איאולוס מעורר-היראה
בחיקו ארצה לנוח
,משלוותו ליהנות
אל נא תתן למסקנתך החמורה
;להפחידני מוקדם מדי
,השתהה, ותנה נא
,בחסדך לי
!לחוש נחמת מה

 
       

5

Aria T

[אריה [טנור

5

 

Viola, Viola da gamba, Continuo

   
 

Zephyrus:
Frische Schatten, meine Freude,
Sehet, wie ich schmerzlich scheide,
Kommt, bedauret meine Schmach!
Windet euch, verwaisten Zweige,
Ach! ich schweige,
Sehet mir nur jammernd nach!

:זפירוס
,צלילים רעננים, ידידי
,ראו איך בצער אפרד
!בואו, רחמו על חרפתי
,כופפו, ענפיכם המיותמים
,אה! אחריש
.הביטו בקינה אחרי

 
       

6

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

6

 

Continuo

   
 

Aeolus:
Beinahe wirst du mich bewegen.
Wie? seh ich nicht Pomona hier
Und, wo mir recht, die Pallas auch bei ihr?
Sagt, Werte, sagt, was fordert ihr von mir?
Euch ist gewiss sehr viel daran gelegen.

:איאולוס
.כמעט ושוכנעתי
מה? הלא אראה את פומונה כאן
?ואם אראה נכוחה, גם פאלאס עמה
?אמרו, נכבדותיי, אמרו, מה תרצו ממני
.וודאי עניין רב-חשיבות לכן

 
       

7

Aria A

[אריה [אלט

7

 

Oboe d'amore, Continuo

   
 

Pomona:
Können nicht die roten Wangen,
Womit meine Früchte prangen,
Dein ergrimmtes Herze fangen,
Ach, so sage, kannst du sehn,
Wie die Blätter von den Zweigen
Sich betrübt zur Erde beugen,
Um ihr Elend abzuneigen,
Das an ihnen soll geschehn.

:פומונה
,אם הלחיים הוורודות
,עמם פירותיי יבשילו
,לא יוכלו את לבך הרוגז לשבות
,אה, אזי אמור לי, התוכל לראות
איך העלים על הענפים
,בעצב ארצה יצנחו
,מהעליבות לא ימנעו
.שעליהם עומדת להתרחש

 
       

8

Recitativo A S

[רצ'יטטיב [אלט, סופרן

8

 

Continuo

   
 

Pomona:
So willst du, grimmger Aeolus,
Gleich wie ein Fels und Stein
Bei meinen Bitten sein?

:פומונה
,וכך אתה, איאולוס האכזר
הקשה כסלע וכאבן
?לתחנוניי תהא

 
 

Pallas:
Wohlan! ich will und muss
Auch meine Seufzer wagen,
Vielleicht wird mir,
Was er, Pomona, dir
Stillschweigend abgeschlagen,
Von ihm gewährt.

:פאלאס
הבה! אהיה וחייב אני
,אף את אנחותיי לשאת
,שמא לי
,מה שלך, פומונה
,בשתיקתו סירב
.הוא יעניק

 
 

Pallas, Pomona:
Wohl! wenn er gegen {mich,dich} sich gütiger erklärt.

:פאלאס, פומונה
.טוב! לו רק יתייחס אלי/אליך יותר בחיבה

 
       

9

Aria S

[אריה [סופרן

9

 

Violino solo, Continuo

   
 

Pallas:
Angenehmer Zephyrus,
Dein von Bisam reicher Kuss
Und dein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.
Großer König Aeolus,
Sage doch dem Zephyrus,
Dass sein bisamreicher Kuss
Und sein lauschend Kühlen
Soll auf meinen Höhen spielen.

:פאלאס
,זפירוס המקסים
בבושם עשירה נשיקתך
ורוגע שלוותך
.לגבהים ישחקוני
,המלך הגדול איאולוס
אמור לזפירוס שלך
לתת לנשיקתו המבושמת
ורוגע שלוותו
.לגבהים לשחקני

 
       

10

Recitativo S B

[רצ'יטטיב [סופרן, באס

10

 

Flauto traverso I/II, Continuo

   
 

Pallas:
Mein Aeolus,
Acht störe nicht die Fröhlichkeiten,
Weil meiner Musen Helikon
Ein Fest, ein' angenehme Feier
Auf seinen Gipfeln angestellt.

:פאלאס
,איאולוס שלי
,אה! אל תפריע להילולה
,כי בהליקון משכן המוזות
חגיגה, מסיבת-שמחה
.על פסגותיו הוכנה

 
 

Aeolus:
So sage mir:
Warum dann dir
Besonders dieser Tag so teuer,
So wert und heilig fällt?
O Nachteil und Verdruss!
Soll ich denn eines Weibes Willen
In meinem Regiment erfüllen?

:איאולוס
:אמור נא לי
מדוע זה
,במיוחד יום זה כה יקר
?כה רב-ערך ומקודש
!הו מגרעת ועגמת-נפש
האם עלי למלא רצון אשה
?כאשר אני המושל

 
 

Pallas:
Mein Müller, mein August,
Der Pierinnen Freud und Lust

:פאלאס
,מולר שלי, אוגוסט שלי
.השמחה והעונג של המוזות

 
 

Aeolus:
Dein Müller, dein August!

:איאולוס
!מולר שלך, אוגוסט שלך

 
 

Pallas:
Und mein geliebter Sohn,

:פאלאס
,ובני האהוב

 
 

Aeolus:
Dein Müller, dein August!

:איאולוס
!מולר שלך, אוגוסט שלך

 
 

Pallas:
Erlebet die vergnügten Zeiten,
Da ihm die Ewigkeit
Sein weiser Name prophezeit.

:פאלאס
,חי בעת אושר
כאשר עבורו נצח
.מבושר בשמו החכם

 
 

Aeolus:
Dein Müller! dein August!
Der Pierinnen Freud und Lust
Und dein geliebter Sohn,
Erlebet die vergnügten Zeiten,
Da ihm die Ewigkeit
Sein weiser Name prophezeit:
Wohlan! ich lasse mich bezwingen,
Euer Wunsch soll euch gelingen.

:איאולוס
,מולר שלך, אוגוסט שלך
.השמחה והעונג של המוזות
,ובנך האהוב
,חי בעת אושר
כאשר עבורו נצח
:מבושר בשמו החכם
,הבה! אתן לעצמי לזכות
.שמשאלתך תתגשם

 
       

11

Aria B

[אריה [באס

11

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Continuo

   
 

Aeolus:
Zurücke, zurücke, geflügelten Winde,
Besänftiget euch;
Doch wehet ihr gleich,
So weht doch itzund nur gelinde!

:איאולוס
!חזורנה, חזורנה, רוחות מכונפות
;הרגענה נא
,אך אם עליכן לנשוב
!נשבו נא בעדנה

 
       

12

Recitativo S A T

[רצ'יטטיב [סופרן, אלט, טנור

12

 

Continuo

   
 

Pallas:
Was Lust!

:פאלאס
!איזה עונג

 
 

Pomona:
Was Freude!

:זפירוס
!איזו שמחה

 
 

Zephyrus:
Welch Vergnügen!

:פומונה
!איזו הנאה

 
 

Alle:
Entstehet in der Brust,
Dass sich nach unsrer Lust
Die Wünsche müssen fügen.

:כולם
,עולים בלבותינו
כי לעונגינו
/משאלותינו תתגשמנה

 
 

Zephyrus:
So kann ich mich bei grünen Zweigen
Noch fernerhin vergnügt bezeigen.

:זפירוס
כך אוכל בין ענפים ירוקים
.להמשיך את הנאתי להראות

 
 

Pomona:
So seh ich mein Ergötzen
An meinen reifen Schätzen.

:פומונה
וכך אוכל להתענג
.על אוצרותיי הבשלים

 
 

Pallas:
So richt ich in vergnügter Ruh
Meines Augusts Lustmahl zu.

:פאלאס
וכך בשלווה וברוגע אכין
.את משתה אוגוסט

 
 

Pomona, Zephyrus:
Wir sind zu deiner Fröhlichkeit
Mit gleicher Lust bereit.

:פומונה, זפירוס
נצפה לחגיגתך
.בעונג דומה

 
       

13

Aria (Duetto) A T

[אריה (דואט) [אלט, טנור

13

 

Flauto traverso I/II all' unisono, Continuo

   
 

Pomona:
Zweig und Äste
Zollen dir zu deinem Feste
Ihrer Gaben Überfluss.

:פומונה
ענפים וזלזלים
מוגשים כמנחה לחגיגתך
.שפע תשורותיהן

 
 

Zephyrus:
Und mein Scherzen soll und muss,
Deinen August zu verehren,
Dieses Tages Lust vermehren.

:זפירוס
,והלצותיי חייבות אף תהיינה
,אוגוסט שלי לכבודך
.את אור-ימיך יגבירו

 

Pomona,Zephyrus:
Ich bringe {die Früchte, mein Lispeln} mit Freuden herbei,

:פומונה, זפירוס
,אביא פירותיי/מלמוליי בשמחה אליך

 

Beide:
Dass alles zum Scherzen vollkommener sei.

:שניהם
.שהכל יהיה מושלם להילולתך

 
       

14

Recitativo S

[רצ'יטטיב [סופרן

14

 

Continuo

   
 

Pallas:
Ja, ja! ich lad euch selbst zu dieser Feier ein:
Erhebet euch zu meinen Spitzen,
Wo schon die Musen freudig sein
Und ganz entbrannt vor Eifer sitzen.
Auf! lasset uns, indem wir eilen,
Die Luft mit frohen Wünschen teilen!

:פאלאס
:כן, כן! אני עצמי מזמינך לזו החגיגה
,עלה נא אל פסגותיי
,מקום בו המוזות כבר תמלאנה שמחה
.ותצפינה במסירות נלהבת
,עלה! תנה לנו, בעודנו נחפזים
!האוויר במשאלותינו הטובות לפלח

 
       

15

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

15

 

Tromba I-III, Timpani, Corno I/II, Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Vivat August, August vivat,
Sei beglückt, gelehrter Mann!
Dein Vergnügen müsse blühen,
Dass dein Lehren, dein Bemühen
Möge solche Pflanzen ziehen,
Womit ein Land sich einstens schmücken kann.

!חיה תחייה אוגוסט, אוגוסס חיה תחייה
!תבורך, אדם מלומד
,שהנאתך תשגשג
,שחכמתך, שפועלך
,שמבוקשך ינטעו
.באמצעותם אדמתנו לשנים תתקשט

 
       
   

(תרגם לעברית: אריה אורון (נובמבר 2003

   

(הדמויות המופיעות (לפי א"ב

איאולוס = אל הרוחות
הליקון = הר בבואטיה, משכן המוזות; התגלמות של לייפציג
זפירוס = הרוח המערבית
פאלאס = בתו של זאוס, אלת המלחמה, החכמה, האריגה והצניעות
פומונה = פיה רומית, האמורה לנהל את הגנים, ואשר הייתה אלת עצי הפרי

Hebrew Translation by Aryeh Oron (November 2003)
Contributed by Aryeh Oron (November 2003)

Cantatas BWV 205 & BWV 205a: Complete Recordings of BWV 205 | Recordings of Individual Movements from BWV 205 | Details of BWV 205a | Discussions
BWV 205:
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-4 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Italian | Spanish-3

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:19