Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 94
Was frag ich nach der Welt
Hebrew Translation
קנטטה 94 - מה לי העולם

ארוע: יום ראשון, ה- 9 אחרי חג השילוש

 

Original German Text

תרגום לעברית

 

1

Coro

[מקהלה (כורל) [ס, א, ט, ב

1

 

Flauto traverso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was frag ich nach der Welt
Und allen ihren Schätzen
Wenn ich mich nur an dir,
Mein Jesu, kann ergötzen!
Dich hab ich einzig mir
Zur Wollust fürgestellt,
Du, du bist meine Ruh:
Was frag ich nach der Welt!

מה לי העולם
,וכל אוצרותיו

,כאשר אוכל רק לשמוח בך
.ישוע שלי
אותך לבדך יש לי
,נחזה כשמחתי
:עבודתך, עבודתך היא משעני
!מה לי העולם

 
       

2

Aria B

[אריה [באס

2

 

Continuo

   
 

Die Welt ist wie ein Rauch und Schatten
Der bald verschwindet und vergeht,
Weil sie nur kurze Zeit besteht.
Wenn aber alles fällt und bricht,
Bleibt Jesus meine Zuversicht,
An dem sich meine Seele hält.
Darum: was frag ich nach der Welt!

,האדם דומה לעשן וצל
,שבמהרה ייעלמו ויימוגו
.כי יתקיימו רק רגע קט
,אך כאשר הכל נופל ונשבר
,אשים בישוע מבטחי
.כי בו דבקה נשמתי
?על-כן: מה לי העולם

 
       

3

Choral e Recitativo T

[כורל ורצ'יטטיב [טנור

3

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Die Welt sucht Ehr und Ruhm
Bei hocherhabnen Leuten.

העולם מבקש תהילה ופרסום
.בין הנעלים והאדירים

 

Ein Stolzer baut die prächtigsten Paläste,
Er sucht das höchste Ehrenamt,
Er kleidet sich aufs beste
In Purpur, Gold, in Silber, Seid und Samt.
Sein Name soll für allen
In jedem Teil der Welt erschallen.
Sein Hochmuts-Turm
Soll durch die Luft bis an die Wolken dringen,
Er trachtet nur nach hohen Dingen.

האדם הגא בונה הנפלאים בארמונות
,הוא מבקש את משרת-הכבוד הבכירה
הוא מתלבש היטב
.בסגול, זהב, בכסף ובקטיפה
שמו ידובר בפי כל
.בכל חבל וארץ יישמע
מגדל יהירותו
,יתנדף באוויר עד לעננים
.הוא שואף רק לדברים נשגבים

 

Und denkt nicht einmal dran,
Wie bald doch diese gleiten.

,ואפילו אינו משער
.כמה מהר (כל) אלו יכולים להעלם

 

Oft bläset eine schale Luft
Den stolzen Leib auf einmal in die Gruft,
Und da verschwindet alle Pracht,
Wormit der arme Erdenwurm
Hier in der Welt so grossen Staat gemacht.
Acht! solcher eitler Tand
Wird weit von mir aus meiner Brust verbannt.

רוח קלילה תכופות פתאום תעיף
,את הגוף הגאה אל הקבר
,ותעלם אז כל התפארת
שיצור ארצי אומלל זה
.הציג לראווה כאן למטה
אה! כל דברי השווא הטפלים הללו
.יסולקו הרחק מגופי

 

Dies aber, was mein Herz
Vor anderm rühmlich hält,

,זאת אמנם, לבי
.לפני הכל יהלל

 

Was Christen wahren Ruhm und rechte Ehre gibet,
Und was mein Geist,
Der sich der Eitelkeit entreißt,
Anstatt der Pracht und Hoffart liebet,

ונותן לנוצרים תהילת אמת וכבוד
,ואשר נשמתי
,משתחררת מיהירות
,אוהבת במקום פאר וגאווה

 

Ist Jesus nur allein,

,ישוע שלי לבדו

 

Und dieser solls auch ewig sein.
Gesetzt, dass mich die Welt
Darum vor töricht hält:

,וכך יהיה תמיד
גם אם העולם
:נראה לי כשוטה

 

Was frag ich nach der Welt!

!מה לי העולם

       

4

Aria A

[אריה [אלט

4

 

Flauto traverso, Continuo

   
 

Betörte Welt, betörte Welt!
Auch dein Reichtum, Gut und Geld
Ist Betrug und falscher Schein.
Du magst den eitlen Mammon zählen,
Ich will davor mir Jesum wählen;
Jesus, Jesus soll allein
Meiner Seele Reichtum sein.
Betörte Welt, betörte Welt!

!עולם כוזב, עולם כוזב
גם עושרך, רכושך וכספך

.הינם מרמה ואשלייה
,גם אם תמנה את עושרך הסתמי
;אבחר בישוע שלי
ישוע, ישוע, הוא בלבד
.לנשמתי עושר הוא
!עולם כוזב, עולם כוזב

 
       

5

Choral e Recitativo B

[רצ'יטטיב וכורל [באס

5

 

Continuo

   
 

Die Welt bekümmert sich.

.העולם ממורמר

 

Was muss doch wohl der Kummer sein?
O Torheit! dieses macht ihr Pein:

?מה סיבת יגונו
:הו שטות! זהו זה

 

Im Fall sie wird verachtet.

.שיום אחד יהיה לבוז

 

Welt, schäme dich!
Gott hat dich ja so sehr geliebet,
Dass er sein eingebornes Kind
Vor deine Sünd
Zur größten Schmach um dein Ehre gibet,
Und du willst nicht um Jesu willen leiden?
Die Traurigkeit der Welt ist niemals größer,

!עולם, בוש והכלם
,אלהים אהבך כל-כך
שהוא נתן את בנו יחידו
,בעבור חטאיך
,לחרפתך הגדולה, למען כבודך
?ולא תסבול למען ישוע
,עצבות העולם לעולם אינה גדולה מאשר

 

Als wenn man ihr mit List
Nach ihren Ehren trachtet.

כאשר מישהו עם עורמה
.שואף לכבודים

 

Es ist ja besser,

,באמת מוטב

 

Ich trage Christi Schmach,
Solang es ihm gefällt.

,שאסבול את חרפת ישוע
.כל עוד זה מנעימו

 

Es ist ja nur ein Leiden dieser Zeit,
Ich weiß gewiss, dass mich die Ewigkeit
Dafür mit Preis und Ehren krönet;
Ob mich die Welt
Verspottet und verhöhnet,
Ob sie mich gleich verächtlich hält,

,כי זה רק כאב חולף
אני יודע היטב, שנצח
;יכתירני בכבוד ובתהילה
גם אם העולם
,ילעג לי וילגלג עלי
,גם אם יבוז לי

 

Wenn mich mein Jesus ehrt:
Was frag ich nach der Welt!

:אם ישוע שלי יכבדני
!מה לי העולם

       

6

Aria T

[אריה [טנור

6

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Die Welt kann ihre Lust und Freud,
Das Blendwerk schnöder Eitelkeit,
Nicht hoch genug erhöhen.
Sie wühlt, nur gelben Kot zu finden,
Gleich einem Maulwurf in den Gründen
Und lässt dafür den Himmel stehen.

,העולם לא יוכל הרם את הנאתו ושמחתו
,אשלייה זו של יהירות נטולת-בושה

.מספיק גבוה
,הוא מצטנף, רק כדי למצוא פרש צהוב
,כמו חפרפרת באדמה
.ולמען זאת שמיים יעצור

 
       

7

Aria S

[אריה [סופרן

7

 

Oboe d'amore solo, Continuo

   
 

Es halt es mit der blinden Welt,
Wer nichts auf seine Seele hält,
Mir ekelt vor der Erden.
Ich will nur meinen Jesum lieben
Und mich in Buß und Glauben üben,
So kann ich reich und selig werden.

הוא תומך בעולם עוור
,שלא אכפת לו מנשמתו שלו
.אדמה זו מורדת בי
,רק את ישוע שלי אוהב
,ואעבוד באמונה ובסיגופים
.עד שאהיה עשיר ומבורך

 
       

8

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

8

 

Flauto traverso in octava e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 
 

Was frag ich nach der Welt!
Im Hui muss sie verschwinden,
Ihr Ansehn kann durchaus
Den blassen Tod nicht binden.
Die Güter müssen fort,
Und alle Lust verfällt;
Bleibt Jesus nur bei mir:
Was frag ich nach der Welt!

!מה לי העולם
,בן-רגע חייב הוא להעלם

סמכותו כלל אינה יכולה
.לשים את המוות החוור בכבלים
רכוש חייב להשמד
;וכל ההנאה להימוג
:כל עוד ישוע נשאר אתי
!מה לי העולם

 
 

Was frag ich nach der Welt!
Mein Jesus ist mein Leben,
Mein Schatz, mein Eigentum,
Dem ich mich ganz ergeben,
Mein ganzes Himmelreich,
Und was mir sonst gefällt.
Drum sag ich noch einmal:
Was frag ich nach der Welt!

!מה לי העולם
,ישוע הוא חיי
,אוצרי, רכושי
,לו אני מסור
כל ממלכתי השמיימית
.וכל היקר לי
:לכן אני אומר עוד הפעם
!מה לי העולם

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (July 2002)

(תרגם לעברית: אריה אורון (יולי 2002

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

Cantata BWV 94: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-6 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Was frag ich nach der Welt

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 06:37