Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 30
Freue dich, erlöste Schar
Hebrew Translation
קנטטה 30 - שמחי, חבורה גאולה

ארוע: חג יוחנן

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

1

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Freue dich, erlöste Schar,
Freue dich in Sions Hütten.
Dein Gedeihen hat itzund
Einen rechten festen Grund,
Dich mit Wohl zu überschütten.

,שמחי, חבורה גאולה
.שמחי במשכנות ציון
לשגשוגך יש עתה
בסיס ראוי ומוצק
.לכסותך בברכות

 
       

2

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

2

 

Continuo

   
 

Wir haben Rast,
Und des Gesetzes Last
Ist abgetan.
Nichts soll uns diese Ruhe stören,
Die unsre liebe' Väter oft
Gewünscht, verlanget und gehofft.
Wohlan,
Es freue sich, wer immer kann,
Und stimme seinem Gott zu Ehren
Ein Loblied an,
Und das im höhern Chor,
Ja, singt einander vor!

,עתה ננוח
ונטל החוק
.יוסר
,דבר לא יטרוד שלוותנו
שאליה אבותינו האהובים תכופות
.ייחלו, השתוקקו וקיוו
,בוא אז
,שמח, כי תמיד תוכל
לפצוח לכבוד אלהיך
.בשיר הלל

 
       

3

Aria B

[אריה [באס

3

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Gelobet sei Gott, gelobet sein Name,
Der treulich gehalten Versprechen und Eid!
Sein treuer Diener ist geboren,
Der längstens darzu auserkoren,
Dass er den Weg dem Herrn bereit'.

,יהולל האדון, יהולל שמו
!אשר במסירות שמר הבטחתו ושבועתו
,משרתו המסור הנה נולד

,שמזה זמן רב נבחר
.להכין את הדרך לאדון

 
       

4

Recitativo A

[רצ'יטטיב [אלט

4

 

Continuo

   
 

Der Herold kömmt und meldt den König an,
Er ruft; drum säumet nicht
Und macht euch auf
Mit einem schnellen Lauf,
Eilt dieser Stimme nach!
Sie zeigt den Weg, sie zeigt das Licht,
Wodurch wir jene selge Auen
Dereinst gewisslich können schauen.

,המבשר בא והכריז על המלך
,הוא קורא; על-כן אל נא תתמהמהו
והתכוננו
,בצעדי דילוג
!לחוש אחר קול זה
,הוא מראה הדרך, הוא מראה האור
שבאמצעותם יום אחד
.בשדות הברכה נחזה

 
       

5

Aria A

[אריה [אלט

5

 

Flauto traverso, Violino I con sordino, Violino II, Viola, Continuo

 

Kommt, ihr angefochtnen Sünder,
Eilt und lauft, ihr Adamskinder,
Euer Heiland ruft und schreit!
Kommet, ihr verirrten Schafe,
Stehet auf vom Sündenschlafe,
Denn itzt ist die Gnadenzeit!

,החוטאים, בואו, אוצו
,בני-אדם, חושו, רוצו
!גואלכם קורא בקול
,אנא, צאן תועות, מהרנה
,משנת החטא נא התעוררנה
כי עת רצון עתה לכל!
1

 
       

6

Choral

[כורל [ס, א, ט, ב

6

 

Flauto traverso I/II in octava e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Eine Stimme lässt sich hören
In der Wüste weit und breit,
Alle Menschen zu bekehren:
Macht dem Herrn den Weg bereit,
Machet Gott ein ebne Bahn,
Alle Welt soll heben an,
Alle Täler zu erhöhen,
Dass die Berge niedrig stehen.

קול ברמה יישמע
,במדבר למרחקים
:קורא לבני האדם להתנצר
,הכינו הדרך לאדון
,לאלהים סיללו הנתיב

,הבה והעולם כולו יחל
,לרומם כל גיא
.שההרים ייעשו שטוחים

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

7

Recitativo B

[רצ'יטטיב [באס

7

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

So bist du denn, mein Heil, bedacht,
Den Bund, den du gemacht
Mit unsern Vätern, treu zu halten
Und in Genaden über uns zu walten;
Drum will ich mich mit allem Fleiß
Dahin bestreben,
Dir, treuer Gott, auf dein Geheiß
In Heiligkeit und Gottesfurcht zu leben.

וכך, מושיעי, מתכוון אתה
את ההבטחה, שנתת
לאבותינו, באמת לקיים
;ובחסד למשול עלינו
וכך אני בכל מאודי
,אשתדל
לשרתך, אלהי המסור, לפקודתך
.בקדושה וביראת-אלהים אחייה

 
       

8

Aria B

[אריה [באס

8

 

Oboe d'amore, Violino solo, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Ich will nun hassen
Und alles lassen,
Was dir, mein Gott, zuwider ist.
Ich will dich nicht betrüben,
Hingegen herzlich lieben,
Weil du mir so genädig bist.

אני רוצה עתה לשנוא
,ולעזוב את כל הדברים
.אשר אלי, אלהי, התנגדו
,איני רוצה להעציבך
,אלא מלבי לאהבך בלבי
.כי אתה אלי כה רחום הנך

 
       

9

Recitativo S

[רצ'יטטיב [סופרן

9

 

Continuo

   
 

Und obwohl sonst der Unbestand
Den schwachen Menschen ist verwandt,
So sei hiermit doch zugesagt:
Sooft die Morgenröte tagt,
Solang ein Tag den andern folgen lässt,
So lange will ich steif und fest,
Mein Gott, durch deinen Geist
Dir ganz und gar zu Ehren leben.
Dich soll sowohl mein Herz als Mund
Nach dem mit dir gemachten Bund
Mit wohlverdientem Lob erheben.

וגם אם הפכפכות
טבעית לחולשת מין-האנושי
:הבה ונבטיח כאן ועכשיו

,כל עוד תהיה זריחה מדי יום
,וכל עוד יום בא אחר קודמו
,כך ארצה, נחוש ואיתן
,אלהי, באמצעות רוחך
.רק למען לתהילתך לחיות
אותך הן לבי והן פי
בהתאם לבריתי אתך
.יאדירוך בשבח ראוי ביותר

 
       

10

Aria S

[אריה [סופרן

10

 

Violini all' unisono, Continuo

   
 

Eilt, ihr Stunden, kommt herbei,
Bringt mich bald in jene Auen!
Ich will mit der heilgen Schar
Meinem Gott ein' Dankaltar
In den Hütten Kedar bauen,
Bis ich ewig dankbar sei.

,מהרנה, השעות, בואנה
!הביאוני חיש לשדות הללו

במשכן הקדוש ארצה
להגיש לאלהי מנחת-תודה
,באהלי קידר
.כך שתמיד אסיר-תודה אהיה

 
       

11

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

11

 

Continuo

   
 

Geduld, der angenehme Tag
Kann nicht mehr weit und lange sein,
Da du von aller Plag
Der Unvollkommenheit der Erden,
Die dich, mein Herz, gefangen hält,
Vollkommen wirst befreiet werden.
Der Wunsch trifft endlich ein,
Da du mit den erlösten Seelen
In der Vollkommenheit
Von diesem Tod des Leibes bist befreit,
Da wird dich keine Not mehr quälen.

סבלנות, היום המיוחל
,לא עוד ירחק
כאשר מכל הצרות
,של פגמי הארץ
,אשר, לבי, שבוי אחזוך
.תהא לגמרי חופשי
,השאיפה תתגשם לבסוף
שהנשמה הגאולה
לגמרי
,מהמוות של הגוף הזה תהא חופשייה
.ששום אומללות לא עוד תייסרך

 
       

12

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

12

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Freude dich, geheilgte Schar,
Freue dich in Sions Auen!
Deiner Freude Herrlichkeit,
Deiner Selbstzufriedenheit
Wird die Zeit kein Ende schauen.

,שמחי, חבורה קדושה
!שמחי בשדות ציון
,תפארת שמחתך
שביעות-רצונך
.יימשכו לעולם ועד

 
       

Hebrew Translation by Aryeh Oron (March 2003)

(תרגם לעברית: אריה אורון (מרץ 2003

--

מתוך תרגומו לעברית של יצחק הירשברג לספרו של אלברט שווייצר 'יוהאן סבסטיאן באך' (1958)

1

Contributed by Aryeh Oron (March 2003)

Cantatas BWV 30 & BWV 30a: Details & Complete Recordings of BWV 30 | Recordings of Individual Movements from BWV 30 | Details & Complete Recordings of BWV 30a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 30:
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Tröstet, tröstet meine Lieben

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 01:58