Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 21
Ich hatte viel Bekümmernis
Hebrew Translation
קנטטה 21 - ברוב שרעפי בקרבי

ארוע: יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש / לכל זמן / ארוע לא ידוע

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Sinfonia

(סינפוניה (אדאג'ו אסאי

1

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
       

2

Coro

)מקהלה (אנדאנטה מודראטו

2

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

,ברוב שרעפי בקרבי
תנחומיך ישעשעו נפשי.
1

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Oboe, Organo e Continuo

 
 

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

,אנחות, דמעות, יגון ומצוקה
חרדת געגועים, אימה ומוות
,מכרסמים לבי הנדכא
.ואני חש יגון וכאב

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

איך זה, אלי לעת צרה
?בחרדתי, פניך ממני הסבת
הלא ידעת את בנך? הלא תשמע
?קינות בני-בריתך
.ששון-חיי היית והתאכזרת אלי
- ביקשתיך בכל מקום ואליך קראתי
.ורק בכיי נשמע, אתה גם לא ידעת

 
       

5

Aria T

[אריה [טנור

5

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.

פלגי דמעות מרות
גועשים סביב
,ונחשולי הסער סבבוני
וים היגונות הזה
,מתיש רוחי וכל חיי
.ותורן ספינתי וגם העוגן נשברים
,הנה, אשקע במצולות
.ושם אראה פתחי-שאול

 
       

6

Coro

(מקהלה (אדאג'ו

6

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

מה תשתוחחי, נפשי, ותהמי עלי.
הוחילי לאלוהים, כי עוד אודנו
ישועות פני ואלוהי.
2

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

7

Recitativo (Dialog) S B - Seele (S), Jesus (B)

[רצ'יטטיב [סופרן ובאס

7

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Sopran:
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?

:הנשמה
?מושיעי, שלוות-נפשי, מאור-חיי, אייך

 
 

Bass:
O Seele sieh! Ich bin bei dir

:המושיע
.ראי-נא, נשמה, הנה אני אתך

 
 

Sopran:
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.

:הנשמה
.אתי? רק לילה אפפני

 
 

Bass:
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.

:המושיע
ידיד-נפשך אני, ואנצרך
.גם בליל-פורענות

 
 

Sopran:
Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein.

:הנשמה
.בזוהר-מאורך פרוץ-נא נתיב לניחומי

 
 

Bass:
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

:המושיע
קרבה כבר השעה וכתר-נצחונך
.יהיה לך נחמה

 
       

8

Aria (Duetto) S B - Seele (S), Jesus (B)

[דואט [סופרן ובאס

8

 

Organo e Continuo

 
 

Sopran:

Bass:

:המושיע

:הנשמה

 
 

Komm, mein Jesu, und erquicke,

Ja, ich komme und erquicke

הנה אנוכי בא

,בוא, מושיעי

 
 

Und erfreu mit deinem Blicke.

Dich mit meinem Gnadenblicker,

אשיב נפשך

השב נפשי

 
 

Diese Seele,

Deine Seele,

,בחסד-מבטי

,במאור פניך

 
 

Die soll sterben,

Die soll leben,

חיה תחיי

כי נגזר מותי

 
 

Und nicht leben

Und nicht sterben

ולא תמותי

ולא אחיה,

 
 

Und in ihrer Unglückshöhle

Hier aus dieser wunden Höhle

ומעמק-היגונות הזה

ובעמק-הבכא הזה

 
 

Ganz verderben?

Sollst du erben

תירשי מזור

.תכלה נפשי

 
 

Ich muss stets in Kummer schweben,

Heil! durch diesen Saft der Reben,

,מיין ותירוש

,יגון אפפני

 
 

Ja, ach ja, ich bin verloren!

Nein, ach nein, du bist erkoren!

!לא, לא, הנה נושעת

!כן, כן, כלה קצי

 
 

Nein, ach nein, du hassest mich!

Ja, ach ja, ich liebe dich!

!כן, כן, כי אוהבך

!לא, לא, אתה שונאי

 
 

Ach, Jesu, durchsüße

Entweichet, ihr Sorgen,

,סורו, דאגות

הו, מושיעי, המתק-נא

 
 

mir Seele und Herze,

verschwinde, du Schmerze!

!והיעלם, כאב

!את נפשי ומר-לבי

 
 

Komm, mein Jesus,

Ja, ich komme

כי באתי

,בוא, מושיעי

 
 

und erquicke

und erquicke

ואשיב נפשך

השב נפשי

 
 

Mit deinem Gnadenblicke!

Dich mit meinem Gnadenblicke

!בחסד מבטי

!בחסד מבטך

 
       

9

Coro

[מקהלה עם כורל [ס, א, ט, ב

9

 

Oboe, Violino I e Trombone I all' unisono, Violino II e Trombone II all' unisono, Viola e Trombone III all' unisono, Fagotto e Trombone IV all' unisono, Organo e Continuo

 
 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts.

שובי, נפשי
,למנוחיכי
'כי ה
גמל עליכי.
3

 
 

Tenor:
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

:טנור
,מה בצע חרדתי
?מה ישע ביגוני
מה התוחלת כי כל בוקר
?איאנח מרוב סבלי
משא סבלי
.גובר מרוב יגון

 
 

Sopran:
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Dass du von Gott verlassen seist,
Und dass Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

:סופרן
,אל תחשבי, בלהט צרתך
.כי נשכחת מאלוהים
,האל יושב בתוך חיקך
.ובאושר רב עוד ישביעך
,הנה באים ימי-תמורה
.ולכל איש נועדת מטרה

 
       

10

Aria T

[אריה [טנור

10

 

Organo e Continuo

 
 

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

'גילי, נפשי, ושמח, לבי
,סורה, יגון, היעלמו, כאבים
,דמעת-עיני, היי לכוס ייני
!ואנחותיי לשיר-רינה
כי נר טהור דולק, זוהר
,באש האהבה והניחום בכל לבי
.כי מושיעי ניחם נפשי באושר כה שמימי

 
       

11

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

11

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Alleluja!

נאה לשה הטבוח לקחת עוז ועושר
.וחוכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה
ליושב על הכסא הברכה וההדר והכבוד והעוז
לעולמי עולמים
4
.אמן. הללויה

 
       

Hebrew Translation by Avidan Verona from programme notes to a concert of the Israel Philharmonic Orchestra

תרגם לעברית: אבידן ורונה

   

תהילים צ"ד, 19

1

   

תהילים מ"ב, 12

2

   

תהילים קט"ז, 19

3

--

חזון יוחנן ה', 12-13

4

Contributed by Aryeh Oron (February 2002)

Cantata BWV 21: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German Text | German-2 | Translations: Dutch-1 | English-1 | English-2 | English-3 | English-5 | English-6 | English-7 | English-7 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-2 | Hebrew-3 | Hebrew-4 | Indonesian | Italian-1 | Italian-6 | Portuguese-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:37