Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 21
Ich hatte viel Bekümmernis
Hebrew Translation
קנטטה 21 - היה לי צער רב

ארוע: יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש / לכל זמן / ארוע לא ידוע

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Sinfonia

סינפוניה

1

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
       

2

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

2

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

היה לי צער רב
.אך מלותיך המנחמות תשבנה רוחי

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Oboe, Organo e Continuo

 
 

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

אנחות, דמעות, צער, מצוקה
ערגת כיסופים, יראה ומוות
,מכרסמים בלבי המדוכא
.חש אני סבל ומכאוב

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

,מדוע זה, אלהי
,בצר לי
בפחדי ובחרדתי
?תפנה ממני
?אתה היודע את ילדך
אתה השומע את תחינת
אלו הקשורים אליך
?באמונה ובאמת
אתה היית לי לעונג
;אך הופך עתה לאכזר
,בכל מקום אחפשך
- אני קורא ובוכה אליך
אך יגוני ומצוקתי
.נדמים עתה כלא ידועים לך

 
       

5

Aria T

[אריה [טנור

5

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.

,פלגי דמעות מלוחות
.שטפונות זורמים עוד ועוד
,סערות וגלים פוצעים אותי
והים עמוס הצער הזה
,יחתור לנקז את חיי ורוחי
,תורן ועוגן מחשבים להישבר
,הנה טובע אני במצולות
.מביט שם אל מלתעות הגיהינום

 
       

6

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

6

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

,מדוע דואגת את, רוחי
?ואינך רגועה בתוכי
,המתיני לאל
.כי לו אודה
הוא הישועה לתמיכתי
.והנו אלוהי

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

7

Recitativo (Dialog) S B - Seele (S), Jesus (B)

[רצ'יטטיב [סופרן, באס

7

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Sopran:
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?

:נשמה
,הו, ישוע, משעני
?מאורי, היכן אתה

 
 

Bass:
O Seele sieh! Ich bin bei dir

:ישוע
.הביטי, נשמתי! אני עמך

 
 

Sopran:
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.

:נשמה
?עמי

.אין כאן דבר זולת הלילה

 
 

Bass:
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.

:ישוע
,אני חברך הנאמן
,המשגיח עליך אף בלילה
.כאשר רק רשעים ניתן למצוא

 
 

Sopran:
Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein.

:נשמה
.נחם אותי בזוהרך ובאורך

 
 

Bass:
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

:ישוע
,כמעט הגיעה השעה
בה יוכתר מאבקך
.ברעננות מתוקה

 
       

8

Aria (Duetto) S B - Seele (S), Jesus (B)

[אריה (דואט) [סופרן, באס

8

 

Organo e Continuo

 
 

Sopran:
Komm, mein Jesu, und erquicke,

:נשמה
,בוא, ישוע, והשב נפשי

 
 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

:ישוע
כן, בא אני ומשיב נפשך

 
 

Sopran:
Und erfreu mit deinem Blicke.

:נשמה
.ואתענג במבטך

 
 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicker,

:ישוע
,את עם מבטי החנון

 
 

Sopran:
Diese Seele,

:נשמה
,נשמה זו

 
 

Bass:
Deine Seele,

:ישוע
,נשמתך

 
 

Sopran:
Die soll sterben,

:נשמה
,אשר תמות

 
 

Bass:
Die soll leben,

:ישוע
,תחיה

 
 

Sopran:
Und nicht leben

:נשמה
ולא תחיה

 
 

Bass:
Und nicht sterben

:ישוע
ולא תמות

 
 

Sopran:
Und in ihrer Unglückshöhle

:נשמה
ולרוע מזלה

 
 

Bass:
Hier aus dieser wunden Höhle

:ישוע
כאן מפצעים עמוקים

 
 

Sopran:
Ganz verderben?

:נשמה
?תמות בשקט

 
 

Bass:
Sollst du erben

:ישוע
את תירשי

 
 

Sopran:
Ich muss stets in Kummer schweben,

:נשמה
,נגזר עלי ביגון לחיות

 
 

Bass:
Heil! durch diesen Saft der Reben,

:ישוע
,גאולה דרך עסיס גפן זו

 
 

Sopran:
Ja, ach ja, ich bin verloren!

:נשמה
!כן, הו כן, אבודה אני

 
 

Bass:
Nein, ach nein, du bist erkoren!

:ישוע
!לא, הו לא, את נבחרת

 
 

Sopran:
Nein, ach nein, du hassest mich!

:נשמה
!לא, הו לא, שונא אתה אותי

 
 

Bass:
Ja, ach ja, ich liebe dich!

:ישוע
!כן, הו כן, אוהב אני אותך

 
 

Sopran:
Ach, Jesu, durchsüße mir Seele und Herze,

:נשמה
,הו ישוע, המתיקה נא את נפשי ולבי

 
 

Bass:
Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du Schmerze!

:ישוע
!הסתלק, או צער, הימוג, או כאב

 
 

Sopran:
Komm, mein Jesus, und erquicke

:נשמה
בוא, ישוע שלי, והשב נפשי

 
 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

:ישוע
בא אני ומשיב נפשך

 
 

Sopran:
Mit deinem Gnadenblicke!

:נשמה
!ואתענג במבטך

 
 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicke

:ישוע
.את עם מבטי החנון

 
       

9

Coro

[מקהלה עם כורל [ס, א, ט, ב

9

 

Oboe, Violino I e Trombone I all' unisono, Violino II e Trombone II all' unisono, Viola e Trombone III all' unisono, Fagotto e Trombone IV all' unisono, Organo e Continuo

 
 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts.

.היי מרוצה שוב, נפשי. האדון מנחם אותך

 
 

Tenor:
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

:טנור
,מה יועילו לנו העצבונות הכבדים הללו
?מה יועילו לנו כל היגון והמצוקה
מה יועילו, שבכל בוקר
?נקונן על תלאותינו
רק מגבירים אנו את צלבנו וכאבנו
.דרך אומללותנו

 
 

Sopran:
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Dass du von Gott verlassen seist,
Und dass Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

:סופרן
,אל נא תחשוב, בלהט סבלך הקשה
,כי אלוהים נטש אותך
,ושמרבה הוא להרהר בחיקו של אלהים
.המזין אותו באושר תמיד
העתיד יעביר רבות
.וישים קץ לכולנו

 
       

10

Aria T

[אריה [טנור

10

 

Organo e Continuo

 
 

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

,עלזי, נשמתי, עלוז, לבי
!הסתלק, צער, הימוג, כאב
,המירו עצמכן, דמעות, ליין טהור
!אנחתי תהפוך לבכי שמחה
הטהור שבנרות של אהבה ונחמה
,יבער וילהב בנשמתי ובלבי
.כי ישוע ינחמני בשמחה שמיימית

 
       

11

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

11

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Alleluja!

השה שלמעננו הוקרב ראוי לזכות
בעוצמה ובעושר ובחוכמה ובכוח
.ובכבוד ובתהילה ובחסד
חסד וכבוד ותהילה וכוח שיהיו
!לאלהנו לעולם ועד. אמן, הללויה

 
       

Hebew Translation by Aryeh Oron (March 2001)

(תרגם לעברית: אריה אורון (2001

Contributed by Aryeh Oron (July 2002)

Cantata BWV 21: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German Text | German-2 | Translations: Dutch-1 | English-1 | English-2 | English-3 | English-5 | English-6 | English-7 | English-7 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-2 | Hebrew-3 | Hebrew-4 | Indonesian | Italian-1 | Italian-6 | Portuguese-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:37