Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 21
Ich hatte viel Bekümmernis
Hebrew Translation
קנטטה 21 - היו מכאובים רבים בלבי

ארוע: יום ראשון, ה- 3 אחרי חג השילוש / לכל זמן / ארוע לא ידוע

 

Original German Text

תרגום לעברית

 
 

Erster Teil

חלק ראשון

 

1

Sinfonia

סינפוניה

1

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
       

2

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

2

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen; aber deine Tröstungen erquicken meine Seele.

היו מכאובים רבים
;בלבי
אך תנחומיך
.ישעשעו את נפשי

 
       

3

Aria S

[אריה [סופרן

3

 

Oboe, Organo e Continuo

 
 

Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz.

,אנחות, דמעות, צער, סבל
,כמיהה דאוגה, חרדה ומוות
,כוססים את לבי המתייסר
.מצאוני מצוקה וכאב

 
       

4

Recitativo T

[רצ'יטטיב [טנור

4

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Wie hast du dich, mein Gott,
In meiner Not,
In meiner Furcht und Zagen
Denn ganz von mir gewandt?
Ach! kennst du nicht dein Kind?
Ach! hörst du nicht das Klagen
Von denen, die dir sind
Mit Bund und Treu verwandt?
Da warest meine Lust
Und bist mir grausam worden;
Ich suche dich an allen Orten,
Ich ruf und schrei dir nach,
Allein mein Weh und Ach!
Scheint itzt, als sei es dir ganz unbewusst.

,מדוע, הו אלי
,בסבלי
,בחרדתי ובפחדי
?הפניית לי עורף
?הו, האם לא תכיר את ילדך
הו, האם לא תשמע את קינתם
של הפונים אליך
?מתוך מחוייבות ואמונה
,אתה היית שמחתי
;אך הקשחת לבך אלי
,מחפש אני אחריך בכל אשר אפנה
- ,קורא אנוכי וזועק אליך
אך אבוי, כאבי וזעקותי נדמים
.כנעלמים מפניך

 
       

5

Aria T

[אריה [טנור

5

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.

,פלגי דמעות מלוחות
.זורמים כאן בשטף עז

 
 

Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.

,סערות וגלים מציפים אותי
וים המכאובים האינסופי
,את נפשי וחיי מתיש
,תורן ועוגן יתנפצו
,כאן שוקע אני בתהומות
.שם אביט אל שאול תחתיות

 
       

6

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

6

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.

,מה תשתוחחי, נפשי
?ומה תהמי עלי
;הוחילי לאלוהים
.כי עוד אודנו
ישועות פני
.ואלוהי

 
       
 

Zweiter Teil

חלק שני

 

7

Recitativo (Dialog) S B - Seele (S), Jesus (B)

[רצ'יטטיב [סופרן, באס

7

 

Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Sopran:
Ach Jesu, meine Ruh,
Mein Licht, wo bleibest du?

:נפש
,הו ישוע, שלוותי
?אור חיי, היכן מקום מסתורך

 
 

Bass:
O Seele sieh! Ich bin bei dir

:ישוע
.הו נפש, הביטי! הנני לצדך

 
 

Sopran:
Bei mir?
Hier ist ja lauter Nacht.

:נפש
.לצדי? כאן סובבני שחור הליל

 
 

Bass:
Ich bin dein treuer Freund,
Der auch im Dunkeln wacht,
Wo lauter Schalken seind.

:ישוע
,הנני ידידך הנאמן
,אשר גם בחשכה ישמרך
.באשר יתגודדו אך נוכלים

 
 

Sopran:
Brich doch mit deinem Glanz und Licht des Trostes ein.

:נפש
השרה, אם כן, בעזרת זוהרך
.ואורך, נחמה בקרבי

 
 

Bass:
Die Stunde kömmet schon,
Da deines Kampfes Kron'
Dir wird ein süßes Labsal sein.

:ישוע
,השעה קרבה
בה יהא כתר מאבקך
.לך לנחמה מתוקה

 
       

8

Aria (Duetto) S B - Seele (S), Jesus (B)

[אריה (דואט) [סופרן, באס

8

 

Organo e Continuo

 
 

Sopran:
Komm, mein Jesu, und erquicke,

:נפש
בוא, ישוע שלי, והזדרז

 
 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

:ישוע
כן, הנני בא ומזדרז

 
 

Sopran:
Und erfreu mit deinem Blicke.

:נפש
והענק שמחה במבטך

 
 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicker,

:ישוע
אליך במבטי המנחם

 
 

Sopran:
Diese Seele,

:נפש
,נפש זו

 
 

Bass:
Deine Seele,

:ישוע
,נפשך

 
 

Sopran:
Die soll sterben,

:נפש
אשר תמות

 
 

Bass:
Die soll leben,

:ישוע
אשר תחיה

 
 

Sopran:
Und nicht leben

:נפש
ולא תחיה

 
 

Bass:
Und nicht sterben

:ישוע
ולא תמות

 
 

Sopran:
Und in ihrer Unglückshöhle

:נפש
ובשאול יסוריה

 
 

Bass:
Hier aus dieser wunden Höhle

:ישוע
כאן, מתוך שאול הפצעים

 
 

Sopran:
Ganz verderben?

:נפש
הרוסה בתכלית

 
 

Bass:
Sollst du erben

:ישוע
תהיי יורשת

 
 

Sopran:
Ich muss stets in Kummer schweben,

:נפש
נגזר עלי תמיד
ביסורי לשקוע

 
 

Bass:
Heil! durch diesen Saft der Reben,

:ישוע
גאולה באמצעות עסיס הגפן

 
 

Sopran:
Ja, ach ja, ich bin verloren!

:נפש
!כן, הו כן, אבדתי

 
 

Bass:
Nein, ach nein, du bist erkoren!

:ישוע
!לא, הו לא, נבחרת

 
 

Sopran:
Nein, ach nein, du hassest mich!

:נפש
!לא, הו לא, אתה שונאני

 
 

Bass:
Ja, ach ja, ich liebe dich!

:ישוע
!כן, הו כן, אני אוהבך

 
 

Sopran:
Ach, Jesu, durchsüße mir Seele und Herze,

:נפש
הו ישוע, המתק נא את כל
!נפשי ולבי

 
 

Bass:
Entweichet, ihr Sorgen, verschwinde, du Schmerze!

:ישוע
הימלטו לכן, דאגות,
!העלם נא כאב

 
 

Sopran:
Komm, mein Jesus, und erquicke

:נפש
בוא, ישוע שלי, והזדרז

 
 

Bass:
Ja, ich komme und erquicke

:ישוע
כן, הנני בא ומזדרז

 
 

Sopran:
Mit deinem Gnadenblicke!

:נפש
!אלי במבטך המנחם

 
 

Bass:
Dich mit meinem Gnadenblicke

:ישוע
!אליך במבטי המנחם

 
       

9

Coro

[מקהלה עם כורל [ס, א, ט, ב

9

 

Oboe, Violino I e Trombone I all' unisono, Violino II e Trombone II all' unisono, Viola e Trombone III all' unisono, Fagotto e Trombone IV all' unisono, Organo e Continuo

 
 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts.

,שובי לשמוח, נפשי
.כי האל היטיב עימך

 
 

Tenor:
Was helfen uns die schweren Sorgen,
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, dass wir alle Morgen
Beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

:טנור
,במה יעזרונו הדאגות הקשות
?במה יעזרונו המכאובים והקינות
במה ניעזר, כי מדי בוקר
?נקונן על מר גורלנו
את צלבנו ויסורינו
.אנו מעצימים על ידי העצב העמוק

 
 

Sopran:
Denk nicht in deiner Drangsalshitze,
Dass du von Gott verlassen seist,
Und dass Gott der im Schoße sitze,
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die folgend Zeit verändert viel
Und setzet jeglichem sein Ziel.

:סופרן
,אל תדמו, בלהט יגונכם
,כי האל נטש אתכם
,וכי יושב האל בחיק חמים
,ותמיד השמחה היא מזונו
,העת הקרבה תביא עמה שינוי עמוק
.ותעניק משמעות ומטרה לחיים

 
       

10

Aria T

[אריה [טנור

10

 

Organo e Continuo

 
 

Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze,
Entweiche nun, Kummer, verschwinde, du Schmerze!
Verwandle dich, Weinen, in lauteren Wein,
Es wird nun mein Ächzen ein Jauchzen mir sein!
Es brennet und sammet die reineste Kerze
Der Liebe, des Trostes in Seele und Brust,
Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust.

,שמחי נא נפש
,שמח נא, לב
,לכי לדרכך, חרדה
!היעלם כאב
הימוגו דמעות
,והיו ליין זך
עתה תהיינה אנחותי
!לתרועות שמחה
דולק ומהבהב הנר הטהור
,של האהבה והנחמה בתוככי הנפש והלב
.כאשר ישוע מנחמני באושר שמיימי

 
       

11

Coro

[מקהלה [ס, א, ט, ב

11

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe, Violino I/II, Viola, Fagotto e Organo e Continuo

 
 

Das Lamm, das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserm Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Alleluja!

,השה, אשר נטבח
ראוי לקבל עצמה
ושפע וחכמה וכוח
.וכבוד ותהילות ותשבחות
,שבח וכבוד ותהילה ועצמה
.יהיו לאלוהינו לעולם ועולמי עד
,אמן
!הללויה

 
       

Hebrew Translation by Galia Regev

תרגמה לעברית: גליה רגב

Contributed by Galia Regev (July 2002)

Cantata BWV 21: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German Text | German-2 | Translations: Dutch-1 | English-1 | English-2 | English-3 | English-5 | English-6 | English-7 | English-7 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-2 | Hebrew-3 | Hebrew-4 | Indonesian | Italian-1 | Italian-6 | Portuguese-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Wer nur den lieben Gott läßt walten

Hebrew Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:37