Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 136
Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 136 - Furga’m, Senyor, i escruta el meu cor

Celebració: 8è Diumenge després de la Trinitat

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Corno, Oboe, Oboe d'amore, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz;
prüfe mich und erfahre, wie ichs meine!

 

Sondeja’m, Déu meu, i descobreix el meu cor;
prova’m per conèixer el que penso!

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

  
 

Ach, dass der Fluch, so dort die Erde schlägt
Auch derer Menschen Herz getrogen!
Wer kann auf gute Früchte hoffen,
Da dieser Fluch bis in die Seele dringet,
So dass sie Sündendornen bringet
Und Lasterdisteln trägt.
Doch wollen sich oftmals die Kinder der Höllen
In Engel des Lichtes verstellen;
Man soll bei dem verderbten Wesen
Von diesen Dornen Trauben lesen.
Ein Wolf will sich mit reiner Wolle decken,
Doch bricht ein Tag herein,
Der wird, ihr Heuchler, euch ein Schrecken,
Ja unerträglich sein.

 

Ai las, el malefici que colpejà la terra,
també als homes els va atrapar el cor!
Qui pot confiar a aplegar bons fruits,
si aquell malefici es ficà dins l’ànima, fins i tot,
puix portava les espines del pecat,
i l’ofec de la perversió.
Sovint les criatures de l’infern
d’àngels de la llum es disfressen;
com si de la seva natura endanyada,
d’aquests esbarzers, raïm se’n pogués veremar,
un llop pot vestir-se amb llana d’anyell,
però una albada despuntarà
per vosaltres, hipòcrites, amb un espavent,
que no podreu aguantar.

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore, Continuo

  
 

Es kömmt ein Tag,
So das Verborgne richtet,
Vor dem die Heuchelei erzittern mag.
Denn seines Eifers Grimm vernichtet,
Was Heuchelei und List erdichtet.

 

Un dia vindrà,
en què l’engany serà jutjat,
i al seu davant tremolarà la hipocresia.
Car la seva punya rabiosa aixafarà,
tot el que han ginyat l’astúcia i la falsia.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Die Himmel selber sind nicht rein,
Wie soll es nun ein Mensch vor diesem Richter sein?
Doch wer durch Jesu Blut gereinigt,
Im Glauben sich mit ihm vereinigt,
Weiß, dass er ihm kein hartes Urteil spricht.
Kränkt ihn die Sünde noch,
Der Mangel seiner Werke,
Er hat in Christo doch
Gerechtigkeit und Stärke.

 

Si el cel, no és pas pur, per ell mateix,
qui es posarà davant d’un jutge com aquest?
Però el que s’ha purificat amb la sang de Jesús,
i s’hi ha agermanat amb fe,
sap que no tindrà cap sentència severa.
Si encara l’afeixuga el pecat
i la fidelitat li flaqueja,
aquest, en Crist pot trobar,
justícia i fortalesa.

    

5

Aria (Duetto) T B

5

Aria - Duet Tenor, Baix]

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

  
 

Uns treffen zwar der Sünden Flecken,
So Adams Fall auf uns gebracht.
Allein, wer sich zu Jesu Wunden,
Dem großen Strom voll Blut gefunden,
Wird dadurch wieder rein gemacht.

 

Encara ens emmordassem les taques del pecat,
que amb la caiguda d’Adam portem a sobre.
Però, qui les nafres de Jesús, s’hagi carregat,
aquest devessall de sang poderosa,
per elles, de bell nou, en serà purificat.

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Violino I, Corno e Oboe e Oboe d'amore col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Dein Blut, der edle Saft,
Hat solche Stärk und Kraft,
Dass auch ein Tröpflein kleine
Die ganze Welt kann reine,
Ja, gar aus Teufels Rachen
Frei, los und ledig machen.

 

La teva sang, saba noble,
té tanta força i vigor,
que sols una minsa gota
pot purificar tot el món,
de la gorja del diable, ben cert,
ens farà, solts, francs i lliberts.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 136: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Wo soll ich fliehen hin

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:31