Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 147
Herz und Mund und Tat und Leben
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 147 - El cor i la boca, els actes i la vida

Celebració: Festa de la Visitació de la Verge Maria

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

 

Erster Teil

 

Primera Part

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Herz und Mund und Tat und Leben
Muß von Christo Zeugnis geben
Ohne Furcht und Heuchelei,
Dass er Gott und Heiland sei.

 

El cor i la boca, els actes i la vida,
cal que donin testimoni de Crist
sense por, sense hipocresia,
puix Ell, és Déu i Salvador.

    

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Gebenedeiter Mund!
Maria macht ihr Innerstes der Seelen
Durch Dank und Rühmen kund;
Sie fänget bei sich an,
Des Heilands Wunder zu erzählen,
Was er an ihr als seiner Magd getan.
O menschliches Geschlecht,
Des Satans und der Sünden Knecht,
Du bist befreit
Durch Christi tröstendes Erscheinen
Von dieser Last und Dienstbarkeit!
Jedoch dein Mund und dein verstockt Gemüte
Verschweigt, verleugnet solche Güte;
Doch wisse, dass dich nach der Schrift
Ein allzuscharfes Urteil trifft!

 

Benaurada boca!
Maria revelà la intimitat de l’ànima
amb proves de gratitud i lloança;
tot copsant i fent-se seva,
la meravella que el Salvador,
obrà en ella, la seva serventa.
O llinatge humà,
esclau de Satanàs i del pecat,
tu has estat afranquit
per la vinguda consoladora de Crist,
d’aquest jou, d’aquest fardell!
Però, si la teva boca i el teu esperit enterc
silencien, rebutgen, aquesta gran Bondat,
pensa que, tal com diu l’Escriptura,
una molt severa sentència et caurà!

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore, Continuo

  
 

Schäme dich, o Seele, nicht,
Deinen Heiland zu bekennen,
Soll er dich die seine nennen
Vor des Vaters Angesicht!
Doch wer ihn auf dieser Erden
Zu verleugnen sich nicht scheut,
Soll von ihm verleugnet werden,
Wenn er kommt zur Herrlichkeit.

 

No t’avergonyeixis, ànima, oh no!,
de reconèixer el teu Salvador,
si ell et diu que t’ha fet seva,
davant la faç del seu Pare!
Doncs, ací baix, a la terra
qui renegar d’ell no l’espanta
serà renegat per ell, d’igual manera,
quan vagi a la Glòria Santa.

    

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

  
 

Verstockung kann Gewaltige verblenden,
Bis sie des Höchsten Arm vom Stuhle stößt;
Doch dieser Arm erhebt,
Obschon vor ihm der Erde Kreis erbebt,
Hingegen die Elenden,
So er erlöst.
O hochbeglückte Christen,
Auf, machet euch bereit,
Itzt ist die angenehme Zeit,
Itzt ist der Tag des Heils: der Heiland heißt
Euch Leib und Geist
Mit Glaubensgaben rüsten,
Auf, ruft zu ihm in brünstigem Verlangen,
Um ihn im Glauben zu empfangen!

 

La tossuderia ofuscarà els poderosos,
fins que el braç de l’Altíssim els abati de llur tron;
però, aquest braç s’aixecarà,
mal que davant d’ell tremoli la bola del món,
rescabalant així, els elegits,
que en seran lliurats.
O, cristians sortosos del tot,
estigueu ben preparats,
ja és aquí el moment gaudiós
ja és aquí el dia de la salvació: us crida el Salvador
per a fornir-vos cos i ànima
amb els dons de la Gràcia,
amunt!, crideu-lo amb desig fervent,
abraceu-lo enfervorits de fe!

    

5

Aria S

5

Ària [Soprano]

 

Violino solo, Continuo

  
 

Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn,
Mein Heiland, erwähle
Die gläubende Seele
Und siehe mit Augen der Gnade mich an!

 

Aparia, Jesús, el camí, de mantinent,
salvador meu, posa la mirada
sobre aquesta ànima de fe saturada,
i mira’m, fit a fit, amb ulls benvolents!

    

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Wohl mir, dass ich Jesum habe,
O wie feste halt ich ihn,
Dass er mir mein Herze labe,
Wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab ich, der mich liebet
Und sich mir zu eigen gibet;
Ach drum lass ich Jesum nicht,
Wenn mir gleich mein Herze bricht.

 

Sóc sortós, tinc a Jesús,
O, amb quina força m’hi aferro,
perquè em fa somriure el cor
si estic trist i m’afligeixo.
Jo tinc Jesús, ell m’estima,
i Ell també es dóna del tot;
ah, jo a Jesús mai deixaria,
se’m rompria el cor, si no.

    
 

Zweiter Teil

 

Segona Part

7

Aria T

7

Ària [Tenor]

 

Continuo, Violoncello e Violone

  
 

Hilf, Jesu, hilf, dass ich auch dich bekenne
In Wohl und Weh, in Freud und Leid,
Dass ich dich meinen Heiland nenne
Im Glauben und Gelassenheit,
Dass stets mein Herz von deiner Liebe brenne.

 

Ajuda’m, Jesús, ajuda’m, perquè t’obri el cor
en sort i desventura, en goig o bé en tristesa,
cal que et proclami Salvador
en la fe i en la placidesa;
que el meu cor, a tothora, s’ablami per tu d’amor.

    

8

Recitativo A

8

Recitatiu [Contralt]

 

Oboe da caccia I/II, Continuo

  
 

Der höchsten Allmacht Wunderhand
Wirkt im Verborgenen der Erden.
Johannes muss mit Geist erfüllet werden,
Ihn zieht der Liebe Band
Bereits in seiner Mutter Leibe,
Dass er den Heiland kennt,
Ob er ihn gleich noch nicht
Mit seinem Munde nennt,
Er wird bewegt, er hüpft und springet,
Indem Elisabeth das Wunderwerk ausspricht,
Indem Mariae Mund der Lippen Opfer bringet.
Wenn ihr, o Gläubige, des Fleisches Schwachheit merkt
Wenn euer Herz in Liebe brennet,
Und doch der Mund den Heiland nicht bekennet,
Gott ist es, der euch kräftig stärkt,
Er will in euch des Geistes Kraft erregen,
Ja Dank und Preis auf eure Zunge legen.

 

La prodigiosa mà de l’Omnipotent,
en els llocs secrets de la terra sirga.
Joan degué omplir-se de l’Esperit,
per mitjà del cordó de la vida,
quan, encara dins el ventre de la mare,
perquè reconegué el Salvador,
i mal que ell no ho encara podia,
expressar amb la seva boca,
bategava, saltava i de goig es movia,
i mentre, Elisabet manifestava la meravella,
en sortia una ofrena dels llavis de Maria.
Si vosaltres, oh creients, us sentiu la carn frèvola,
si els vostres cors el foc de l’amor atia,
i, així i tot, la vostra boca el Salvador acceptar no gosa,
aleshores, serà Déu qui us donarà vigor
ell us desvetllarà la força de l’esperit,
per posar, sí, a la vostra llengua, gratitud i llaor.

    

9

Aria B

9

Ària [Baix]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Ich will von Jesu Wundern singen
Und ihm der Lippen Opfer bringen,
Er wird nach seiner Liebe Bund
Das schwache Fleisch, den irischen Mund
Durch heilges Feuer kräftig zwingen.

 

Vull cantar de Jesús les meravelles,
tot fent-li amb els llavis ofrena;
Ell pel seu compromís d’amor
la mundana boca, la carn feble,
enfortirà amb un sagrat foc.

    

10

Choral

10

Coral [S, C, T, B]

 

Tromba, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

 

Jesús, joia meva, queda’t,
del meu cor alè i consol,
Jesús, tots els dols m’alleuja,
de ma vida és el vigor,
dels meus ulls, sol que delecta
de l’ànima goig i fruïció
Jesús, mai et voldré treure,
del meu pensament, del meu cor.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantatas BWV 147 & BWV 147a: Details & Complete Recordings of BWV 147 | Recordings of Individuaul Movements: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Details of BWV 147a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
BWV 147: Text:
German-1 | German-2 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-1 | Dutch-4 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-8 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-2 | Hebrew-3 | Indonesian-1 | Italian-2 | Japanese-6 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Jesu, meiner Seelen Wonne

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:53