Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 16
Herr Gott, dich loben wir
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 16 - Senyor Déu, us lloem

Celebració: Cap d’Any - Circumsició del Senyor

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, A, T, B]

 

Corno da caccia col Soprano, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Herr Gott, dich loben wir,
Herr Gott, wir danken dir.
Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
Ehret die Welt weit und breit.

 

Senyor Déu, us lloem,
Senyor Déu, us domem gràcies.
Vós, Déu Pare en l’eternitat,
el món us honora d’un cap a l’altre.

       

2

Recitativo B

2

Recitatiu [Baix]

 

Continuo

 
 

So stimmen wir
Bei dieser frohen Zeit
Mit heißer Andacht an
Und legen dir,
O Gott, auf dieses neue Jahr
Das erste Herzensopfer dar.
Was hast du nicht von Ewigkeit
Vor Heil an uns getan,
Und was muss unsre Brust
Noch jetzt vor Lieb und Treu verspüren!
Dein Zion sieht vollkommne Ruh,
Es fällt ihm Glück und Segen zu;
Der Tempel schallt
Von Psaltern und von Harfen,
Und unsre Seele wallt,
Wenn wir nur Andachtsglut in Herz und Munde führen.
O, sollte darum nicht ein neues Lied erklingen
Und wir in heißer Liebe singen?

 

Entonem, doncs, una cançó,
en aquest feliç moment,
amb fervent devoció.
I posem als vostres peus,
oh Déu, en aquest any nou,
la primerenca ofrena dels nostres cors.
Des de l’eternitat, res heu deixat per fer
per la nostra salvació,
i cal que, ara, en els nostres pits,
sentim el vostre amor i fidelitat!
T’ha arribat, Sió, un esplet de pau,
que aplega ventura i benaurança;
El temple s’omple dels sons
de les arpes i els salteris,
i la nostra ànima s’ablama
quan ens sadolla el cor i la boca el foc de la devoció.
Oh, perquè, doncs, no entonem un nou himne,
i perquè no cantem abrusats d’amor?

       

3

Aria B e Coro

3

Ària [Baix] i Cor [S, C, T, B]

 

Corno da caccia, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Chor:
Laßt uns jauchzen, lasst uns freuen:
Gottes Güt und Treu
Bleibet alle Morgen neu.

 

Cor:
Alegrem-nos, saltem tots d’alegria:
la bonesa i la fidelitat de Déu,
es renovellen cada dia.

 

Bass:
Krönt und segnet seine Hand,
Ach so glaubt, dass unser Stand
Ewig, ewig glücklich sei.

 

Baix:
Sia la seva mà exalçada i beneïda,
ah, segur, que la nostra terra,
per sempre més serà afavorida.

       

4

Recitativo A

4

Recitatiu [Contralt]

 

Continuo

 
 

Ach treuer Hort,
Beschütz auch fernerhin dein wertes Wort,
Beschütze Kirch und Schule,
So wird dein Reich vermehrt
Und Satans arge List gestört;
Erhalte nur den Frieden
Und die beliebte Ruh,
So ist uns schon genug beschieden,
Und uns fällt lauter Wohlsein zu.
Ach! Gott, du wirst das Land
Noch ferner wässern,
Du wirst es stets verbessern,
Du wirst es selbst mit deiner Hand
Und deinem Segen bauen.
Wohl uns, wenn wir
Dir für und für,
Mein Jesus und mein Heil, vertrauen.

 

Oh, fidel refugi,
des d’ara vetlla, també, ta paraula valuosa,
empara l’església i l’escola,
així, faràs créixer el teu Regne,
i serà enderrocada l’avolesa del diable.
Tan sols conserva’ns la pau
i la preuada serenor,
que amb tot això ja n’hi haurà prou,
i res més ens manca que la salut.
Oh Déu, aquesta terra, segueix-la regant,
ara i en l’esdevenidor;
tu la faràs uberosa,
si ho fas tu amb les teves mans.
La beneiràs, la faràs grandiosa,
si és així, quina gran sort,
en tu confiarem ara i sempre,
Jesús meu i el meu Salvador.

       

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Oboe da caccia o Violetta, Continuo

 
 

Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.
Wir wollen dich vor allen Schätzen
In unser treues Herze setzen,
Ja, wenn das Lebensband zerreißt,
Stimmt unser gottvergnügter Geist
Noch mit den Lippen sehnlich ein:
Geliebter Jesu, du allein
Sollst meiner Seelen Reichtum sein.

 

Només tu, Jesús estimat,
has de ser de l’ànima meva la riquesa.
Més que cap tresor preuat,
voldria posar-te al meu devot cor;
i quan el llaç de la vida calgui fendre’s,
el meu esperit de goig diví sadoll,
amb els llavis fervents seguirà entonant:
només tu, Jesús estimat,
has de ser de l’ànima meva la riquesa.

       

6

Choral

6

Coral [S, A, T, B]

 

Corno da caccia e Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II e Viola coll'Alto

 

All solch dein Güt wir preisen,
Vater ins Himmels Thron,
Die du uns tust beweisen
Durch Christum, deinen Sohn,
Und bitten ferner dich,
Gib uns ein friedlich Jahre,
Vor allem Leid bewahre
Und nähr uns mildiglich.

 

Et lloem per la teva gran bondat,
Pare, en el tron del cel,
perquè t’has deixat revelar
per mitjà de Crist, el teu Fill;
I a més d’això, et demanem,
que ens donis un any ple de pau,
guarda’ns sempre de tot mal,
i ens nodreixis benignament.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (February 2009, January 2014)

Cantata BWV 16: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-2 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Texts:
Herr Gott, dich loben wir [The German Tedeum] | Helft mir Gotts Güte preisen

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:46