Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 192
Nun danket alle Gott
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 192 - Donem, ara, gràcies a Déu

Celebració: Ocasió Indeterminada (potser la Festa de la Reforma)

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B] - [Verset I]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch jetzund getan.

 

Donem, ara, gràcies a Déu
Amb el cor, la boca i les mans,
Perquè ha fet obres tan grans
Per a nosaltres i a tot arreu,
Des del ventre maternal
I també a la nostra infantesa
Tants de béns ens ha lliurat
I encare ens té la mà estesa.

       

2

Aria (Duetto) S B

2

Ària - Duet [Soprano, Baix] - [Verset II]

 

Flauto traverso I e Oboe I e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Continuo

 

Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.

 

Que el Déu etern i poderós
Ens doni en la vida plena
Un cor, ara i sempre, joiós
I una pau tranquil·la, serena.
I la seva gran bondat
Ens l’atorgui més i més
I ens lliuri de malvestat
Aquí, i al més enllà, també.

       

3

Coro

3

Cor [S, C, T, B] - [Verset III]

 

Flauto traverso I e Oboe I e Violino I all' unisono, Flauto traverso II e Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.

 

Llaor, honor i glòria a Déu,
Al Pare i al Fill seu
I el Qui és igual que ambdós,
Damunt del celestial tron:
El Déu de la Trinitat.
Així com en el començ va ser
Serà essent-ho, i continuarà
Ara i per sempre més.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 192: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Spanish-4
Chorale Text:
Nun danket alle Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýMay 6, 2009 ý00:32:21