Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 192
Nun danket alle Gott
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 192 - Ara donem, tots, gràcies a Déu

Celebració: Ocasió Indeterminada (potser la Festa de la Reforma)

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B] - [Verset I]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch jetzund getan.

 

Ara donem, tots, gràcies a Déu
amb el cor, la boca i les mans,
perquè ha fet obres grans
per a nosaltres i a tot arreu;
Des del ventre maternal
i al llarg de la nostra infància,
tants de béns ens ha lliurat
i els està donant encara.

       

2

Aria (Duetto) S B

2

Ària - Duet [Soprano, Baix] - [Verset II]

 

Flauto traverso I e Oboe I e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Continuo

 

Der ewig reiche Gott
Woll uns bei unserm Leben
Ein immer fröhlich Herz
Und edlen Frieden geben
Und uns in seiner Gnad
Erhalten fort und fort
Und uns aus aller Not
Erlösen hier und dort.

 

Que el Déu ric eternament,
ens doni en la nostra vida,
un cor sempre content,
i una pau molt digna,
i que amb la seva bondat,
ens l’atorgui més i més,
i que ens deslliuri de tot mal,
aquí, i al més enllà, també.

       

3

Coro

3

Cor [S, C, T, B] - [Verset III]

 

Flauto traverso I e Oboe I e Violino I all' unisono, Flauto traverso II e Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Lob, Ehr und Preis sei Gott,
Dem Vater und dem Sohne
Und dem, der beiden gleich
Im hohen Himmelsthrone,
Dem dreieinigen Gott,
Als der ursprünglich war
Und ist und bleiben wird
Jetzund und immerdar.

 

Lloança, honor i glòria a Déu,
al Pare i al Fill seu
i a qui és igual que ambdós,
damunt del celestial tron,
el Déu de la Trinitat,
així com va ser al començ,
seguirà essent, i ho serà,
ara i per sempre més.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantata BWV 192: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-10 | English-1 | English-3I | English-3P | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Text:
Nun danket alle Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:00