Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 24
Ein ungefärbt Gemüte
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 24 - Un esperit sincer

Celebració: 4rt. Diumenge després de la Trinitat

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Aria A

1

Ària [Contralt]

 

Violino I/II e Viola all' unisono, Continuo

 
 

Ein ungefärbt Gemüte
Von deutscher Treu und Güte
Macht uns vor Gott und Menschen schön.
Der Christen Tun und Handel,
Ihr ganzer Lebenswandel
Soll auf dergleichen Fuße stehn.

 

Un esperit sincer,
de germànica fidelitat i bondat,
ens fa grats als homes i a Déu.
Els actes i els afers dels cristians,
tot el seu pas per la vida,
cal que sigui amb petjades semblants.

       

2

Recitativo T

2

Recitatiu [Tenor]

 

Continuo

 
 

Die Redlichkeit
Ist eine von den Gottesgaben.
Dass sie bei unsrer Zeit
So wenig Menschen haben,
Das macht, sie bitten Gott nicht drum.
Denn von Natur geht unsers Herzens Dichten
Mit lauter Bösem um;
Soll's seinen Weg auf etwas Gutes richten,
So muss es Gott durch seinen Geist regieren
Und auf der Bahn der Tugend führen.
Verlangst du Gott zum Freunde,
So mache dir den Nächsten nicht zum Feinde
Durch Falschheit, Trug und List!
Ein Christ
Soll sich der Taubenart bestreben
Und ohne Falsch und Tücke leben.
Mach aus dir selbst ein solches Bild,
Wie du den Nächsten haben willt!

 

L’honradesa,
és un dels dons de Déu.
Fet que en el nostre temps,
molts pocs homes la tenen,
perquè, demanar-la a Déu no els cal.
El nostre cor, per natura de pedra,
sols està avesat al mal;
si hom vol fer el seu camí vers el bé,
cal que el Senyor l’esperit li emmeni,
i el porti pel sender de la virtut.
Si fer-te amic de Déu ansieges,
no et facis enemic del teu germà,
amb fal·làcies, fraus i subtileses!
Un cristià
cal que s’esforci a imitar el colomí,
i que visqui sens malícia ni impostura.
Tu mateix, fes-te igual a la figura,
que voldries que tingués el teu veí!

       

3

Coro

3

Cor [S, C, T, B]

 

Clarino, Oboe I e Violino I all' unisono, Oboe II e Violino II all' unisono, Viola, Continuo

 

Alles nun, das ihr wollet, dass euch die Leute tun sollen,
das tut ihr ihnen.

 

Tot allò que voldríeu que els altres us fessin,
Feu-els-ho també vosaltres.

       

4

Recitativo B

4

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Die Heuchelei
Ist eine Brut, die Belial gehecket.
Wer sich in ihre Larve stecket,
Der trägt des Teufels Liberei.
Wie? lassen sich denn Christen
Dergleichen auch gelüsten?
Gott sei's geklagt! die Redlichkeit ist teuer.
Manch teuflisch Ungeheuer
Sieht wie ein Engel aus.
Man kehrt den Wolf hinein,
Den Schafspelz kehrt man raus.
Wie könnt es ärger sein?
Verleumden, Schmähn und Richten,
Verdammen und Vernichten
Ist überall gemein.
So geht es dort, so geht es hier.
Der liebe Gott behüte mich dafür!

 

La hipocresia,
és una niada, que ha ordit Belial.
Aquell qui la seva careta tria,
porta del Diable la disfressa.
Com, doncs, els cristians, han pogut,
antullar-se amb una semblant flaquesa?

Valga’m Déu! la integritat costa cara.
Més que un demoníac monstre,
a vegades a un àngel s’assembla.
Mentre que és un llop per dins
porta pel defora pell d’ovella,
Com es pot ser tan pervers?
Calúmnia, injúria, dolenteria,
malefici i destrucció,
se’n troben a la descosida.
Tant si és ací, com si és enllà,
guarda-me’n, Déu estimat!

       

5

Aria T

5

Ària [Tenor]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

 
 

Treu und Wahrheit sei der Grund
Aller deiner Sinnen,
Wie von außen Wort und Mund,
Sei das Herz von innen.
Gütig sein und tugendreich
Macht uns Gott und Engeln gleich.

 

La fidelitat i la veritat són el fonament,
de tots els teus sentiments,
com surten de la teva boca els mots,
cal que surtin del teu cor, amatents.
Els qui són virtuosos i bons,
es fan semblants als àngels i a Déu.

       

6

Choral

6

Coral [S, C, T, B]

 

Clarino, Oboe I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

O Gott, du frommer Gott,
Du Brunnquell aller Gaben,
Ohn den nichts ist, was ist,
Von dem wir alles haben,
Gesunden Leib gib mir,
Und dass in solchem Leib
Ein unverletzte Seel
Und rein Gewissen bleib.

 

O Déu, Déu pietós,
tu, font de totes les mercès,
sense qui, res seria del què ja és;
d’aquell que ho hem rebut tot,
dóna’m al cos guariment,
i allotja dins aquest cos,
un esperit sa i estalvi,
i un pensament virtuós.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (March 2009, January 2014)

Cantata BWV 24: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
O Gott, du frommer Gott

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:08