Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 108

 

Es ist euch gut, dass ich hingehe

Jobb nektek, ha én elmegyek

1. Ária
(basszus)

Es ist euch gut, dass ich hingehe;
denn so ich nicht hingehe, kömmt der Tröster nicht zu
euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.

"Jobb nektek, ha én elmegyek,, mert ha nem megyek el,
a Pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek,
elküldöm õt hozzátok. János ev. 16,7

2. Ária
(tenor)

Mich kann kein Zweifel stören,
Auf dein Wort, Herr, zu hören.
Ich glaube, gehst du fort,
So kann ich mich getrösten,
Dass ich zu den Erlösten
Komm an gewünschten Port.

Nem ingathat meg a kétkedés,
Uram, hogy szavadra hallgassak.
Hiszem, hogyha elmész
vigasztalódhatok azzal,
hogy eljutok a vágyott célba
a megváltottakhoz.

3. Recitativo
(tenor)

Dein Geist wird mich also regieren,
Dass ich auf rechter Bahne geh;
Durch deinen Hingang kommt er ja zu mir,
Ich frage sorgensvoll: Ach, ist er nicht schon hier?

Lelked fog irányítani engem,
hogy a helyes ösvényen járjak
hiszen távozásod után érkezik hozzám.
Aggódva kérdezem: vajon nincs már itt?

4. Kórus

Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit,
kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird
nicht von ihm selber reden, sondern was er hören wird, das wird
er reden; und was zukünftig ist, wird er verkündigen.

De amikor eljön õ, az Igazság lelke, elvezet titeket
a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem
azokat mondja, amiket hall, és az eljövendõ
dolgokat is kijelenti nektek. Jn 16,13

5. Ária
(alt)

Was mein Herz von dir begehrt,
Ach, das wird mir wohl gewährt.
Überschütte mich mit Segen,
Führe mich auf deinen Wegen,
Dass ich in der Ewigkeit
Schaue deine Herrlichkeit!

Amit szívem tõled óhajt
azt, bizonnyal megkapom.
Árassz el áldásaiddal
vezess utadon!
hogy az örökkévalóságban
megláthassalak pompában!

6. Korál

Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt,
Der leitet alles, was ihn liebt,
Auf wohl gebähntem Wege.
Er setzt und richtet unsren Fuß,
Dass er nicht anders treten muss,
Als wo man findt den Segen.

Lelked, melyet az égbõl Isten ád
jól elkészített úton
vezet mindent, mi õt szereti.
Õ helyezi és irányítja lábunkat arra,
hogy áldásodat ne másfele keresse
mint ahol megtalálható.

     
   

Gerõfiné dr. Brebovszky Éva fordítása

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Monday, September 25, 2017 13:09