Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Cantata BWV 110
Unser Mund sei voll Lachens
Traducció al català [Catalan Translation]
Cantata BWV 110 - Que la nostra boca s’ompli de rialles

Celebració: Dia de Nadal

 

Original German Text

 

Catalan Translation

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II col Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Unser Mund sei voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens.
Denn der Herr hat Großes an uns getan.

 

Que la nostra boca s'ompli de rialles
i la nostra llengua de lloances,
perquè el Senyor ha fet grans coses per nosaltres.

       

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso I/II, Fagotto, Continuo

 
 

Ihr Gedanken und ihr Sinnen,
Schwinget euch anitzt von hinnen,
Steiget schleunig himmelan
Und bedenkt, was Gott getan!
Er wird Mensch, und dies allein,
Dass wir Himmels Kinder sein.

 

Vosaltres, pensaments i sentits,
Des d’ara allunyeu-vos d’aquí.
Pugeu de seguida cap al cel
I penseu en el què Déu ha fet!
S’ha fet home, i això, només,
Per tal de fer-nos hereus del cel.

       

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Dir, Herr, ist niemand gleich.
Du bist groß und dein Name ist groß
und kannst's mit der Tat beweisen.

 

Com vós, Senyor, no hi ha ningú.
Sou gran i el vostre nom és gran
i ho podeu provar amb els vostres fets.

       

4

Aria A

4

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore solo, Continuo

 
 

Ach Herr, was ist ein Menschenkind,
Dass du sein Heil so schmerzlich suchest?
Ein Wurm, den du verfluchest,
Wenn Höll und Satan um ihn sind;
Doch auch dein Sohn, den Seel und Geist
Aus Liebe seinen Erben heißt.

 

Ah Senyor, què és una criatura humana,
Perquè, amb tant dolor, en voleu la salvació?
Un llimac que maleïu vos mateix,
Si el sedueix el Maligne i l’infern;
Però també el vostre Fill, l’ànima i l’esperit,
Per amor, anomena els seus hereus.

       

5

Aria (Duetto) S T

5

Ària - Duet [Soprano, Tenor]

 

Continuo

 
 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen!

 

Glòria a Déu a dalt del cel, i pau a la terra,
i als homes benvolença!

       

6

Aria B

6

Ària [Baix]

 

Tromba, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder,
Und singt dergleichen Freudenlieder,
Die unserm Gott gefällig sein.
Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten,
Sollt ihm ein solches Lob bereiten,
Dabei sich Herz und Geist erfreun.

 

Venes i membres, desperteu,
I entoneu uns càntics de joia,
Que plaguin al nostre Déu.
I vosaltres, cordes devotes,
Feu per dreçar-li aital llaor
Que ens alegri l’esperit i el cor.

       

7

Choral

7

Choral [S, C, T, B]

 

Tromba e Oboe I e Flauto traverso I/II col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Oboe da caccia e Viola col Tenore, Continuo

 

Alleluja! Gelobt sei Gott,
Singen wir all aus unsers Herzens Grunde.
Denn Gott hat heut gemacht solch Freud,
Die wir vergessen solln zu keiner Stunde.

 

Al·leluia! Lloat sia Déu,
Tots des del fons del cor cantem.
Car, Déu avui una joia tan gran ens ha ofert,
Que no podrem oblidar-la mai més.

       

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009)

Cantata BWV 110: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3 | English-6 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Wir Christenleut habn jetzund Freud

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: ýApril 8, 2009 ý14:34:42