Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 110
Unser Mund sei voll Lachens
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 110 - Que la nostra boca s’ompli de rialles

Celebració: Dia de Nadal

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Coro

1

Cor [S, C, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Flauto traverso I/II col Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Unser Mund sei voll Lachens
und unsre Zunge voll Rühmens.
Denn der Herr hat Großes an uns getan.

 

Que la nostra boca s’ompli de rialles
i la nostra llengua de lloances,
perquè el Senyor ha fet grans coses per nosaltres.

    

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso I/II, Fagotto, Continuo

 
 

Ihr Gedanken und ihr Sinnen,
Schwinget euch anitzt von hinnen,
Steiget schleunig himmelan
Und bedenkt, was Gott getan!
Er wird Mensch, und dies allein,
Dass wir Himmels Kinder sein.

 

Vosaltres, pensaments i sentits,
ara mateix remunteu-vos d’aquí
de seguida cap al cel, voleu,
fixeu-vos en què ha fet Déu!
S’ha fet home, i això, només,
per fer-nos del cel hereters.

    

3

Recitativo B

3

Recitatiu [Baix]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Dir, Herr, ist niemand gleich.
Du bist groß und dein Name ist groß
und kannst's mit der Tat beweisen.

 

Com vós, Senyor, no hi ha ningú.
Sou gran i el vostre nom és gran
i ho podeu provar amb els vostres fets.

    

4

Aria A

4

Ària [Contralt]

 

Oboe d'amore solo, Continuo

 
 

Ach Herr, was ist ein Menschenkind,
Dass du sein Heil so schmerzlich suchest?
Ein Wurm, den du verfluchest,
Wenn Höll und Satan um ihn sind;
Doch auch dein Sohn, den Seel und Geist
Aus Liebe seinen Erben heißt.

 

Ah Senyor, què és una criatura humana,
que, amb tant dolor, voleu la seva salvació?
Un llimac que maleïu Vós mateix,
si el sedueix el Maligne i l’infern;
però, el vostre Fill, amb ànima i esperit,
per amor, els nomena hereus seus.

    

5

Aria (Duetto) S T

5

Ària - Duet [Soprano, Tenor]

 

Continuo

 
 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen!

 

Glòria a Déu a dalt del cel, i pau a la terra,
i als homes de bona voluntat!

    

6

Aria B

6

Ària [Baix]

 

Tromba, Oboe I/II, Oboe da caccia, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder,
Und singt dergleichen Freudenlieder,
Die unserm Gott gefällig sein.
Und ihr, ihr andachtsvollen Saiten,
Sollt ihm ein solches Lob bereiten,
Dabei sich Herz und Geist erfreun.

 

Venes i membres, desperteu,
i entoneu uns càntics de joia,
que plaguin al nostre Déu.
I vosaltres cordes pietoses
una ofrena de llaor cal que feu,
que sigui al seu esperit i cor, agradosa.

    

7

Choral

7

Choral [S, C, T, B]

 

Tromba e Oboe I e Flauto traverso I/II col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Oboe da caccia e Viola col Tenore, Continuo

 

Alleluja! Gelobt sei Gott,
Singen wir all aus unsers Herzens Grunde.
Denn Gott hat heut gemacht solch Freud,
Die wir vergessen solln zu keiner Stunde.

 

Al·leluia! Lloat sia Déu,
Cantem tots des del fons del cor
Perquè avui Déu gran joia ens ha ofert,
que no l’hem d’oblidar en cap moment.

    

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, April 2014)

Cantata BWV 110: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Text:
Wir Christenleut habn jetzund Freud

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 15:48