Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 173
Erhöhtes Fleisch und Blut
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 173 - Exalçada carn i sang

Celebració: 2on dia de Pentecosta

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Recitativo T

1

Recitatiu [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Erhöhtes Fleisch und Blut,
Das Gott selbst an sich nimmt,
Dem er schon hier auf Erden
Ein himmlisch Heil bestimmt,
Des Höchsten Kind zu werden,
Erhöhtes Fleisch und Blut!

 

Excelsa carn i sang,
Amb la que Déu es revestí,
Les quals ja ací a la terra
Els ha atorgat encuny diví,
|El Déu Suprem es féu infant,
Excelsa carn i sang!

    

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Flauto traverso I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Viola, Continuo

 

Ein geheiligtes Gemüte
Sieht und schmecket Gottes Güte.
Rühmet, singet, stimmt die Saiten,
Gottes Treue auszubreiten!

 

Una essència beneïda,
veu i tasta la bonesa de Déu.
Lloeu, canteu, afineu les lires,
la fidelitat de Déu proclameu!

    

3

Aria A

3

Ària [Contralt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Gott will, o ihr Menschenkinder,
An euch große Dinge tun.
Mund und Herze, Ohr und Blicke
Können nicht bei diesem Glücke
Und so heilger Freude ruhn.

 

Déu vol, oh criatura humana,
fer, en tu, coses sens parió.
Boca i cor, oïda i vista,
mai tindran aquesta sort,
ni gaudir de joia tan santa.

    

4

Aria (Duetto) B S

4

Ària - Duet [Baix, Soprano]

 

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Bass:
So hat Gott die Welt geliebt,
Sein Erbarmen
Hilft uns Armen,
Dass er seinen Sohn uns gibt,
Gnadengaben zu genießen,
Die wie reiche Ströme fließen.

 

Baix:
Tant ha estimat Déu el món,
que ens ajuda amb la seva pietat,
pobres de nosaltres,
per això, ens dóna el seu Fill estimat
nodrint-nos amb els dons de Gràcia,
que flueixen com torrents, a vessar.

 

Sopran:
Sein verneuter Gnadenbund
Ist geschäftig
Und wird kräftig
In der Menschen Herz und Mund,
Dass sein Geist zu seiner Ehre
Gläubig zu ihm rufen lehre.

 

Soprano:
La seva renovada promesa
sha realitzat
i sha enfortit
en el cor i la boca dels homes,
a fi que la seva glòria i el seu Esperit,
els mostrin com implorar-lo amb fe.

 

Beide:
Nun wir lassen unsre Pflicht
Opfer bringen,
Dankend singen,
Da sein offenbartes Licht
Sich zu seinen Kindern neiget
Und sich ihnen kräftig zeiget.

 

Ambdós:
Ara, a tots ens fa falta,
lliurar oferiments,
cantar agraïments,
perquè la seva llum revelada,
davalli sobre els seus fills,
i sels mostri del tot reforçada.

    

5

Recitativo (Duetto) S T

5

Recitatiu - Duet [Soprano, Tenor]

 

Continuo

  
 

Unendlichster, den man doch Vater nennt,
Wir wollen dann das Herz zum Opfer bringen,
Aus unsrer Brust, die ganz vor Andacht brennt,
Soll sich der Seufzer Glut zum Himmel schwingen.

 

O, Déu infinit i gran, que fins et diem Pare,
volem donar-te el cor en oferiment,
que del nostre pit ple de devoció ardent,
en surtin flames de sospirs cap al cel volant.

    

6

Coro

6

Cor [S, C, T, B]

 

Flauto traverso I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Rühre, Höchster, unsern Geist,
Dass des höchsten Geistes Gaben
Ihre Würkung in uns haben.
Da dein Sohn uns beten heißt,
Wird es durch die Wolken dringen
Und Erhörung auf uns bringen.

 

Déu Suprem, ablaneix-nos lànima,
perquè els dons del Sant Esperit,
facin en nosaltres la seva tasca.
Com ens ensenyà a resar el teu Fill,
els precs tramuntaran la nuvolada,
i fins a la teva oïda es faran sentir.

    

--

Traducció al català dAntoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (April 2009, June 2014)

Cantatas BWV 173 & BWV 173a: Details & Complete Recordings of BWV 173 | Recordings of Individual Movements from BWV 173 | Details & Complete Recordings of BWV 173a | Recordings of Individual Movements from BWV 173a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 173: Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:18