Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 177
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
Dutch Translation
Cantata BWV 177 - Ik roep tot U, Heer Jezus Christus

Dutch translation [by Dick Wursten]

Rhymed version [by J.W. Schulte Nordholt]

1. Koor
Ik roep tot U, Heer Jezus Christus,
Ik bid u: hoor mijn klagen,
Verleen mij genade in deze tijd,
Laat mij toch niet versagen;
Een waar geloof, Heer, zo meen ik,
Wilt Gij mij geven,
Om voor U te leven,
Mijn naaste tot nut te zijn
En uw woord juist te bewaren.

1.
U Here Jezus roep ik aan,
U bid ik, hoor mijn klagen.
O God als Gij mij bij wilt staan
dan zal ik niet versagen.
Leer mij geloven recht en rein,
ik bid U, wil mij geven
zo te leven,
met mensen mens te zijn,
uw woord in 't hart geschreven.

2. Aria
Maar bovenal bid ik, o Here God,
- en gij kunt het mij zeker schenken -
dat ik nooit tot object van spot wordt,
en geef mij daarnaast ook hoop,
bij voorbaat, [dat], als ik moet gaan,
dat ik dan op u mag vertrouwen
en niet zal bouwen
op al mijn eigen 'doen',
anders zal ik daar eeuwig spijt van hebben.

 

3. Aria
Geef, dat ik uit de grond van mijn hart
Mijn vijanden mag vergeven,
Vergeef mij ook nu weer,
Schenk mij een nieuw leven;
Laat uw woord altijd mijn spijze zijn,
Om mijn ziel te voeden,
Mij te hoeden,
Als het ongeluk arriveert
Dat het dan snel zich van mij af mag keren.

3.
Geef mij dat ik van harte zeer
mijn vijand mag vergeven,
zoals Gij mij vergeeft, o Heer,
en geeft aan mij het leven.
Uw woord zij onderweg mijn spijs,
om zo mijn ziel te voeden,
mij te hoeden
op weg naar 't paradijs.
Geleidt Gij mij ten goede.

4. Aria
Laat lust noch pijn mij
In deze wereld van u afwenden.
dat ik vast mag staan op 't einde: geef mij dat,
Gij alleen hebt dat in de hand.
En die Gij 't schenkt, die krijgt 't voor niets:
Niemand kan [uw genade] beërven,
Noch verwerven
Door 'werken'; uw genade,
Die ons redt van het sterven.

4.
Laat Heer van U geen lust, geen pijn
mij in de wereld scheiden
dat ik in 't einde sterk mag zijn,
mij door uw hand laat leiden
en gaan met U het leven in,
dat ik door U zal erven
en verwerven.
Het einde is begin.
Gij redt ons van het sterven.

5. Koraal
Ik ben in een strijd gewikkeld en verzet mij,
Help, O Heer Christus, deze zwakkeling!
Alleen aan uw genade klem ik mij vast,
Gij kunt mij sterker maken.
Als de aanvechting komt, Heer, houd 'm tegen,
Dat ze mij niet omver stoten.
Gij kunt het inperken,
Zodat het mij niet in gevaar brengt;
Ik weet dat Gij dat niet zult toelaten.

 

--

[rhymed version: J.W. Schulte Nordholt
source: Liedboek voor de Kerken 404, 's Gravenhage 1973]
Dutch Translation by Dick Wursten (June 2002)
Contributed by Dick Wursten (June 2002)

Cantata BWV 177: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-1 | Dutch-6 | English-1 | English-3 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Spanish-3

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:24