Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Dutch Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by Title

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

BWV

Títel (Title)

Gebeurtenis (Event)

Vertaler (Translator)

2

Ach God, zie uit de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

135

Ach heer, straf mij, arme zondaar

3e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

26

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

24e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

162

Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga

20e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

169

Alleen aan God wil ik mijn hart geven

18e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

33

Alleen op U, Heer Jezus Christus

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

72

Alles slechts zoals God het wil

3e Zondag na Epifanie

Janny Kisteman

132

Bereidt de wegen, bereidt de baan!

4e Zondag van Advent

Henk Pijlman

6

Blijf bij ons, het zal avond worden

2e Paasdag

Jaap H. van der Laan

6

Blijf bij ons, want het zal avond worden

2e Paasdag

Léon P. B. Habets

39

Breek voor de hongerige uw brood

1e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

113

Christus, Heer, gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

95

Christus is mijn leven

16e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

4

Christus lag in doodszwachtels

1e Paasdag

Léon P. B. Habets

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Jaap H. van der Laan

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Léon P. B. Habets

192

Dankt, dankt nu allen God

Reformatie (31 oktober) ?

?

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordia Domini

Jaap H. van der Laan

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordas Domini

Janny Kisteman

76

De hemelen verkondigen Gods glorie

2e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

75

De noodruftigen zullen eten en verzadigd worden

1e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

141

Dit is een waar woord

3e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

136

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart

8e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

134

Een hart, dat weet dat zijn Jezus leeft

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Jaap H. van der Laan

24

Een zuivere gezindheid

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

45

Er is U gezegd, mens

8e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

186a

Erger je er niet aan, mijn ziel

3e Zondag van Advent

Henk Beindorff

67

Gedenk Jezus Christus

Quasimodogeniti

Henk Pijlman

148

Geeft de Heer de eer van zijn naam

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

18

Gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt

Sexagesima

Dick Wursten

139

Gelukkig de mens, die zich als een kind

23e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

91

Geprezen zijt gij, Jezus Christus

1e Kerstdag

Janny Kisteman

184

Gewenste vreugde licht

3e Pinksterdag

Henk Beindorff

104

Gij Herder Israels, luister

Misericordas Domini

Janny Kisteman

23

Gij ware God en Davids zoon

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

23

Gij ware God en Zoon van David

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

103

Gij zult schreien en weeklagen

Jubilate

Leo de Leeuw

169

God alleen mag mijn hart bezitten!

18e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

79

God de Heer is zon en schild

Reformatie (31 oktober)

Leo de Leeuw

71

God is mijn koning van oudsher

Raadswisseling

Alice Bij de Vaate

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Jaap H. van der Laan

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Dick Wursten

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

?

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en leven

Maria Bezoek (2 juli)

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en levenswijze

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Pijlman

96

Heer Christus, de enige Zoon van God

18e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

177

Heer Jezus Christus, ’k roep u aan

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

113

Heer Jezus Christus, Gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

105

Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht

9e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

105

Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht

9e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

102

Heer, Uw ogen zien toe op het geloof!

10e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

73

Heer, zo u wilt, wees goed voor mij

3e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

182

Hemelkoning, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

182

Hemelvorst, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Henk Pijlman

176

Het hart van alle mensen is

Trinitatis

Leo de Leeuw

9

Het heil is naar ons toegekomen

6e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

82

Het is genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Dick Wursten

108

Het is goed voor u, dat ik heenga

Cantate

Henk Pijlman

40

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard

2e Kerstdag

Leo de Leeuw

1

Hoe schoon licht de Morgenster

Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

56

Ik ben bereid de kruisstaf te dragen

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

85

Ik ben een goede Herder

Misericordas Domini

Leo de Leeuw

49

Ik ga en zoek met verlangen

20e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

109

Ik geloof, Heer

21e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

21

Ik had zo veel bekommernis

derde Zondag na Trinitatis
elke andere gelegenheid

Peter Bloemendal

92

Ik heb aan Gods hart en ziel

Septuagesima

Jaap H. van der Laan

82

Ik heb genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Jaap H. van der Laan

18

Ik heb mijn vertrouwen

21e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

92

Ik heb naar Gods hart en in zijn geest

Septuagesima

Henk Pijlman

97

Ik laat in al mijn daden

ZB

?

177

Ik roep tot U, Heer Jezus Christus

Vierde Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

133

Ik verheug mij in u

3e Kerstdag

Janny Kisteman

125

In vrede en met vreugde ga ik heen

Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel) - 2 februari

Jaap H. van der Laan

43

Ja, duizend maal duizenden begeleiden de zegewagen

Hemelvaart

Leo de Leeuw

127

Jezus Christus, waarachtig mens en God

Estomihi (Quinquagesima)

Dick Wursten

22

Jezus nam de twaalven

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

22

Jezus nam de twaalven terzijde

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

81

Jezus slaapt, wat moet ik hopen?

4e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

78

Jezus, Gij die mijn ziel

14e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

51

Juich voor God in alle landen!

15e zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

46

Kijk toch en zie, of ergens geleden wordt zoals ik lijd

10e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

159

Kijk! Wij gaan omhoog Naar Jeruzalem

Estomihi (Quinquagesima)

Leo de Leeuw

62

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

61

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

62

Kom nu, verlosser van heidenen

1e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

61

Kom toch, gij Heiland der heidenen

1e Zondag van Advent

Janny Kisteman

161

Kom, gij zoet uur van de dood

16e Zondag na Trinitatis
Maria Lichtmis (2 februari)

Henk Pijlman

249

Komt, loopt in ijltempo, gij vliegensvlugge voeten

1e Paasdag

Dick Wursten

51

Laat de lof van God in elk land klinken

15e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

198

Laat, vorstin, laat nog één straal

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

181

Lichtzinnige, wispelturige geesten

Sexagesima

Leo de Leeuw

8

Liefste God, wanneer zal ik sterven?

16e Zzondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

32

Liefste Jezus, mijn verlangen

1e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

8

Lieve God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

137

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

117

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Geen speciale gelegenheid bekend

Dick Wursten

69a

Loof de Heer, mijn ziel

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

115

Maak je klaar, mijn ziel

22e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

199

Mijn hart baadt in het bloed

11e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

124

Mijn Jezus laat ik niet los

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

154

Mijn liefste Jezus is verloren

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

189

Mijn ziel roemt en prijst

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Beindorff

10

Mijn ziel verheft de Heer

Maria Bezoek (2 juli)

Léon P. B. Habets

13

Mijn zuchten, mijn tranen

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

110

Moge onze mond vervuld zijn met lachen

1e Kerstdag

Leo de Leeuw

144

Neem wat u behoort en ga heen.

Septuagesima

onbekend

50

Nu is het heil en de kracht

Michaelsdag (29 september)

Eduard van Hengel

170

O blijde rust, geliefde lust voor de ziel

6e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

20

O eeuwigheid, gij donderwoord

2e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

60

O eeuwigheid, woord als een donderslag

24e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

3

O God, hoeveel harteleed I

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

2

O God, zie van de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

118

O Jezus Christus, licht van mijn leven

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

140

Ontwaak, roept ons toe de stem

27e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

140

Ontwaakt, roept tot ons de stem

27e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

42

Op de avond echter van diezelfde sabbat

Quasimodogeniti

Leo de Leeuw

140

Op, waakt op! zo laat zich horen

27e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

180

Tooi je feestelijk, o dierbare ziel

20e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

150

Tot U, o Heer, hef ik mijn ziel op

ZB

Kees Boogaard en Rob over de Linden

131

Uit de diepte roep ik tot u, Heer

Rouwplechtigheid

Eduard van Hengel

131

Uit de diepte roep ik tot U, Heer

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

38

Uit diepe nood schreeuw ik tot U

21e Zondag na Trinitatis

Rob over de Linden.

36

Verhef u vol blijdschap

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

30

Verheug u, verloste schare

Johannesdag (24 juni)

Leo de Leeuw

158

Vrede zij met u

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Henk Beindorff

70

Waak! bid! bid! waak!

2e Zondag van Advent

Léon P. B. Habets

166

Waar gaat Gij heen?

Cantate

Leo de Leeuw

5

Waarheen moet ik vluchten?

19e Zondag na Trinitatis

Tanja Luinge

86

Waarlijk, waarlijk ik zeg u

Rogate

Leo de Leeuw

138

Waarom treur je, mijn hart

15e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

99

Wat God doet, dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

100

Wat God doet, dat is welgedaan

ZB

Leo de Leeuw

111

Wat mijn God wil, geschiede steeds

3e Zondag na Epifanie

Kees Boogaard en Rob over de Linden

94

Wat zou ik naar de wereld vragen

9e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

107

Wat zou je bedroefd zijn, mijn ziel

7e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

194

Wees welkom, vreugdefeest

Orgelweihe
Trinitatis

Henk Pijlman

12

Wenen, Klagen, Zorgen, Aarzelen

Jubilate

Léon P. B. Habets

17

Wie dank brengt, die prijst mij

14e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

37

Wie gelooft en gedoopt wordt

Hemelvaart

Henk Pijlman

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

59

Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

Henk Beindorff

27

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is

16e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

48

Wie zal mij, ongelukkig mens

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

47

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

29

Wij danken U, God, wij danken U

Raadswisseling

?

57

Zalig is de man

2e Kerstdag

Dick Wursten

44

Ze zullen u in de ban doen.

Exaudi

Leo de Leeuw

179

Zie toe dat uw vroomheid geen huichelarij is

11e Zondag na Trinitatis

Bert Rooze

64

Ziet, welke liefde ons de Vader heeft betoond

3e Kerstdag

Leo de Leeuw

187

Zij allen wachten op U

7e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

68

Zo lief heeft God de wereld gehad

2e Pinksterdag

Henk Pijlman

14

Zou God in deze tijd niet bij ons zijn

4e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

211

Zwijgt stil, babbelt niet

Koffie-cantate

Léon P. B. Habets

--

Translations of J.S. Bach's works, whose Translator Name is coloured with Pink, are located at: Walter F. Bischof Website
All other translations are located at: Bach Cantatas Website

Prepared by Aryeh Oron (March 2003 - November 2013)

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4

Introduction | Cantatas | Other Vocal | Instrumental | Performers | General Topics | Articles | Books | Movies | New
Biographies | Texts & Translations | Scores | References | Commentaries | Music | Concerts | Festivals | Tour | Art & Memorabilia
Chorale Texts | Chorale Melodies | Lutheran Church Year | Readings | Poets & Composers | Arrangements & Transcriptions
Search Website | Search Works/Movements | Terms & Abbreviations | Copyright | How to contribute | Sitemap | Links 

Back to the Top


Last update: żNovember 2, 2013 ż20:04:16