Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Dutch Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works
Sorted by Title

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event

BWV

Títel (Title)

Gebeurtenis (Event)

Vertaler (Translator)

3

Ach God, hoeveel harteleed

2e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

58

Ach God, hoeveel harteleed

Zondag na Nieuwjaar

Ria van Hengel

2

Ach God, zie uit de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

135

Ach heer, straf mij, arme zondaar

3e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

26

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

24e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

162

Ach, ik zie, nu ik ter bruiloft ga

20e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

114

Ach, lieve christenen, weest getroost

17e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

169

Alleen aan God wil ik mijn hart geven

18e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

128

Alleen op Christus' hemelvaart

Hemelvaart

Ria van Hengel

33

Alleen op U, Heer Jezus Christus

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

72

Alles alleen naar Gods wil

3e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

72

Alles slechts zoals God het wil

3e Zondag na Epifanie

Janny Kisteman

178

Als God de Heer niet met ons is

8e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

14

Als God niet met ons was in deze tijd

4e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

185

Barmhartig hart van eeuwige liefde

4e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

132

Bereidt de wegen, bereidt de baan!

4e Zondag van Advent

Henk Pijlman

152

Betreed de baan van het geloof

1ste Zondag na Kerstdag

Ria van Hengel

126

Bewaar ons, Heer, bij uw woord, en maak

Sexagesima

Ria van Hengel

83

Blijde tijd in het nieuwe verbond

Maria Lichtmis (2 februari)

Ria van Hengel

6

Blijf bij ons, het zal avond worden

2e Paasdag

Jaap H. van der Laan

6

Blijf bij ons, want het zal avond worden

2e Paasdag

Léon P. B. Habets

39

Breek voor de hongerige uw brood

1e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

63

Christenen, ets deze dag

1e Kerstdag

Ria van Hengel

95

Christus is mijn leven

16e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

4

Christus lag gevangen in de dood

1e Paasdag

Ria van Hengel

4

Christus lag in doodszwachtels

1e Paasdag

Léon P. B. Habets

113

Christus, Heer, gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Jaap H. van der Laan

7

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Johannesdag (24 juni)

Léon P. B. Habets

192

Dankt nu allen God

Reformatie (31 oktober) ?

Ria van Hengel

192

Dankt, dankt nu allen God

Reformatie (31 oktober) ?

Unknown

196

De Heer denkt aan ons en zegent ons

Huwelijksvoltrekking

Ria van Hengel

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordia Domini

Jaap H. van der Laan

112

De Heer is mijn getrouwe herder

Misericordas Domini

Janny Kisteman

31

De hemel lacht, de aarde juicht

1e Paasdag

Ria van Hengel

76

De hemelen verkondigen Gods glorie

2e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

75

De noodruftigen zullen eten en verzadigd worden

1e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

141

Dit is een waar woord

3e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

136

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart

8e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

134

Een hart, dat weet dat zijn Jezus leeft

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Jaap H. van der Laan

80

Een vaste burcht is onze God

Reformatie (31 oktober)

Ria van Hengel

90

Een verschrikkelijk einde

25e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

24

Een zuivere gezindheid

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

45

Er is U gezegd, mens

8e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

19

Er ontstond een gevecht

Michaelsdag (29 september)

Ria van Hengel

191

Ere zij God in den hoge

1e Kerstdag

Ria van Hengel

186a

Erger je er niet aan, mijn ziel

3e Zondag van Advent

Henk Beindorff

186

Erger je niet, o ziel

7e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

67

Gedenk Jezus Christus

Quasimodogeniti

Henk Pijlman

148

Geeft de Heer de eer van zijn naam

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

35

Geest en ziel raken in verwarring

12e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

18

Gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt

Sexagesima

Dick Wursten

129

Geloofd zij de Heer

Trinitatis

Ria van Hengel

139

Gelukkig de mens, die zich als een kind

23e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

57

Gelukkig is de mens

2e Kerstdag

Ria van Hengel

91

Geprezen zijt gij, Jezus Christus

1e Kerstdag

Janny Kisteman

184

Gewenste vreugde licht

3e Pinksterdag

Henk Beindorff

104

Gij Herder Israels, luister

Misericordas Domini

Janny Kisteman

23

Gij ware God en Davids zoon

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

23

Gij ware God en Zoon van David

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

77

Gij zult de Heer, uw God, liefhebben

13e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

103

Gij zult schreien en weeklagen

Jubilate

Leo de Leeuw

169

God alleen mag mijn hart bezitten!

18e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

79

God de Heer is zon en schild

Reformatie (31 oktober)

Leo de Leeuw

71

God is mijn koning van oudsher

Raadswisseling

Alice Bij de Vaate

197

God is onze toeverlaat

Huwelijksvoltrekking

Ria van Hengel

120

God, men looft u in de stilte in Sion

Raadswisseling

Ben Gosselink, André Stuivenberg

171

God, zoals uw naam is

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

28

Godlof! Nu loopt het jaar ten einde

1ste Zondag na Kerstdag

Ria van Hengel

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Jaap H. van der Laan

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

Dick Wursten

106

Gods tijd is de allerbeste tijd

Uitvaartdienst

?

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19eZondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

56

Graag wil ik de kruisstaf dragen

19e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en leven

Maria Bezoek (2 juli)

Dick Wursten

147

Hart en mond en daad en levenswijze

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Pijlman

96

Heer Christus, de enige Zoon van God

18e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

16

Heer God, u loven wij

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

130

Heer God, wij allen prijzen u

Michaelsdag (29 september)

Ria van Hengel

177

Heer Jezus Christus, ’k roep u aan

4e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

113

Heer Jezus Christus, Gij hoogste goed

11e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

105

Heer, daag uw knecht niet voor het gerecht

9e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

105

Heer, ga niet in het gericht met Uw knecht

9e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

102

Heer, Uw ogen zien toe op het geloof!

10e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

73

Heer, zo u wilt, wees goed voor mij

3e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

170

Heerlijke rust, lieve lust voor de ziel !

6e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

182

Hemelkoning, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

182

Hemelvorst, wees welkom

Palmarum
Maria Boodschap (25 maart)

Henk Pijlman

104

Herder van Israël, luister

Misericordas Domini

Ria van Hengel

176

Het hart van alle mensen is

Trinitatis

Leo de Leeuw

9

Het heil is naar ons toe gekomen

6e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

9

Het heil is naar ons toegekomen

6e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

82

Het is genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Dick Wursten

108

Het is goed voor u, dat ik heenga

Cantate

Henk Pijlman

122

Het nieuwgeboren kindeke

1ste Zondag na Kerstdag

Ria van Hengel

40

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard

2e Kerstdag

Leo de Leeuw

175

Hij roept zijn schapen bij name

3e Pinksterdag

Ria van Hengel

1

Hoe prachtig straalt de morgenster

Maria Boodschap (25 maart)

Ria van Hengel

1

Hoe schoon licht de Morgenster

Maria Boodschap (25 maart)

Léon P. B. Habets

89

Hoe zou ik je kunnen prijsgeven, Efraïm?

22e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

163

Ieder het zijne!

23e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

80a

Iedereen uit God geboren

3e Zondag in Lent (Oculi)

Ria van Hengel

55

Ik armzalig mens, ik knecht van de zonde

22e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

56

Ik ben bereid de kruisstaf te dragen

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

84

Ik ben blij met het geluk

Septuagesima

Ria van Hengel

133

Ik ben blij met u

3e Kerstdag

Ria van Hengel

85

Ik ben een goede Herder

Misericordas Domini

Leo de Leeuw

49

Ik ga en zoek met verlangen

20e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

109

Ik geloof, Heer

21e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

21

Ik had zo veel bekommernis

derde Zondag na Trinitatis
elke andere gelegenheid

Peter Bloemendal

92

Ik heb aan Gods hart en ziel

Septuagesima

Jaap H. van der Laan

174

Ik heb de Hoogste lief van ganser harte

2e Pinksterdag

Ria van Hengel

82

Ik heb genoeg

Maria Lichtmis (2 februari)

Jaap H. van der Laan

188

Ik heb mijn vertrouwen

21e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

92

Ik heb naar Gods hart en in zijn geest

Septuagesima

Henk Pijlman

97

Ik laat in al mijn daden

ZB

?

157

Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent!

Maria Lichtmis (2 februari)

Ria van Hengel

177

Ik roep tot U, Heer Jezus Christus

Vierde Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

156

Ik sta met één voet in het graf

3e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

133

Ik verheug mij in u

3e Kerstdag

Janny Kisteman

125

In vrede en met vreugde ga ik heen

Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer in de tempel) - 2 februari

Jaap H. van der Laan

43

Ja, duizend maal duizenden begeleiden de zegewagen

Hemelvaart

Leo de Leeuw

127

Jezus Christus, waarachtig mens en God

Estomihi (Quinquagesima)

Dick Wursten

22

Jezus nam de twaalven

Estomihi (Quinquagesima)

Jaap H. van der Laan

22

Jezus nam de twaalven terzijde

Estomihi (Quinquagesima)

Henk Pijlman

81

Jezus slaapt, wat moet ik hopen?

4e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

78

Jezus, Gij die mijn ziel

14e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

41

Jezus, wij willen u prijzen

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

51

Juich voor God in alle landen!

15e zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

164

Jullie noemen je christen

13e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

46

Kijk toch en zie, of ergens geleden wordt zoals ik lijd

10e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

153

Kijk toch, lieve God, hoe mijn vijanden

Zondag na Nieuwjaar

Ria van Hengel

159

Kijk! Wij gaan omhoog Naar Jeruzalem

Estomihi (Quinquagesima)

Leo de Leeuw

62

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

61

Kom nu, Heiland van de volken

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

62

Kom nu, verlosser van heidenen

1e Zondag van Advent

Leo de Leeuw

61

Kom toch, gij Heiland der heidenen

1e Zondag van Advent

Janny Kisteman

161

Kom, gij zoet uur van de dood

16e Zondag na Trinitatis
Maria Lichtmis (2 februari)

Henk Pijlman

249

Kom, haast je en ren, snelle voeten [Pasen Oratorium]

1e Paasdag

Ria van Hengel

145

Komaan, mijn hart, de dag van de Heer

3e Paasdag (Dinsdag na Pasen)

Ria van Hengel

249

Komt, loopt in ijltempo, gij vliegensvlugge voeten

1e Paasdag

Dick Wursten

51

Laat de lof van God in elk land klinken

15e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

198

Laat, vorstin, laat nog één straal

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

181

Lichtzinnige, wispelturige geesten

Sexagesima

Leo de Leeuw

8

Liefste God, wanneer zal ik sterven?

16e Zzondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

123

Liefste Immanuel, hertog van de vromen

Feest van Driekoningen

Ria van Hengel

32

Liefste Jezus, mijn verlangen

1e Zondag na Epifanie

Jaap H. van der Laan

8

Lieve God, wanneer zal ik sterven?

16e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

117

Lof en eer zij het hoogste goed

geen speciale gelegenheid bekend

Ria van Hengel

137

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

117

Lof zij de Heer, ons hoogste goed

Geen speciale gelegenheid bekend

Dick Wursten

91

Lof zij u, Jezus Christus

1e Kerstdag

Ria van Hengel

69

Loof de Heer, mijn ziel

Raadswisseling

Ria van Hengel

143

Loof de Heer, mijn ziel

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

69a

Loof de Heer, mijn ziel

12e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

11

Loof God in zijn rijk [Hemelvaarts-oratorium]

Hemelvaart

Ria van Hengel

11

Looft God om zijn Rijk [Hemelvaarts-oratorium]

Hemelvaart

Léon P. B. Habets

168

Maak de rekening op, o donderwoord

9e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

115

Maak je klaar, mijn ziel

22e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

155

Mein Gott, wie lang, ach lange?

2e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

149

Men zingt met vreugde over de overwinning

Michaelsdag (29 september)

Ria van Hengel

199

Mijn hart baadt in het bloed

11e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

199

Mijn hart drijft in het bloed

11e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

21

Mijn hart was vol droefheid

3e Zondag na Trinitatis
elke andere gelegenheid

Ria van Hengel

124

Mijn Jezus laat ik niet los

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

154

Mijn liefste Jezus is verloren

1e Zondag na Epifanie

Leo de Leeuw

189

Mijn ziel roemt en prijst

Maria Bezoek (2 juli)

Henk Beindorff

10

Mijn ziel verheft de Heer

Maria Bezoek (2 juli)

Ria van Hengel

10

Mijn ziel verheft de Heer

Maria Bezoek (2 juli)

Léon P. B. Habets

13

Mijn zuchten, mijn tranen

2e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

13

Mijn zuchten, mijn tranen

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

110

Moge onze mond vervuld zijn met lachen

1e Kerstdag

Leo de Leeuw

150

Naar u Heer, verlang ik

ZB

Ria van Hengel

101

Neem van ons weg, Heer, trouwe God

10e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

144

Neem wat u behoort en ga heen

Septuagesima

Unknown

144

Neem wat van jou is en ga heen.

Septuagesima

Ria van Hengel

25

Niets is nog gezond aan mijn lichaam

14e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

50

Nu is het heil en de kracht

Michaelsdag (29 september)

Eduard van Hengel

170

O blijde rust, geliefde lust voor de ziel

6e Zondag na Trinitatis

Henk Beindorff

34

O eeuwig vuur, o oorsprong van de liefde

1e Pinksterdag

Ria van Hengel

20

O eeuwigheid, gij donderwoord

2e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

60

O eeuwigheid, woord als een donderslag

24e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

3

O God, hoeveel harteleed I

2e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

2

O God, zie van de hemel neer

2e Zondag na Trinitatis

Léon P. B. Habets

165

O heilig bad van geest en water

Trinitatis

Ria van Hengel

118

O Jezus Christus, licht van mijn leven

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

167

O mensen, roem Gods liefde

Johannesdag (24 juni)

Ria van Hengel

193

O poorten naar Sion

Raadswisseling

Ria van Hengel

116

O vredevorst, Heer Jezus Christus

25e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

140

Ontwaak, roept ons toe de stem

27e Zondag na Trinitatis

Alice Bij de Vaate

140

Ontwaakt, roept tot ons de stem

27e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

42

Op de avond echter van diezelfde sabbat

Quasimodogeniti

Leo de Leeuw

140

Op, waakt op! zo laat zich horen

27e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

119

Prijs de Heer, Jeruzalem, loof uw God

Raadswisseling

Ria van Hengel

180

Tooi je feestelijk, o dierbare ziel

20e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

87

Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam

Rogate

Ria van Hengel

150

Tot U, o Heer, hef ik mijn ziel op

ZB

Kees Boogaard en Rob over de Linden

131

Uit de diepte roep ik tot u, Heer

Rouwplechtigheid

Eduard van Hengel

131

Uit de diepte roep ik tot U, Heer

Rouwplechtigheid

Henk Pijlman

38

Uit diepe nood schreeuw ik tot U

21e Zondag na Trinitatis

Rob over de Linden.

65

Uit Scheba zullen zij allen komen

Feest van Driekoningen

Ria van Hengel

52

Valse wereld, ik vertrouw je niet!

23e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

36

Verhef u vol blijdschap

1e Zondag van Advent

Jaap H. van der Laan

30

Verheug u, verloste schare

Johannesdag (24 juni)

Leo de Leeuw

66

Verheugt u, o harten

2e Paasdag

Ria van Hengel

173

Verhoogd vlees en bloed

2e Pinksterdag

Ria van Hengel

205

Verscheur, blaas op, vernietig de groeve [De tevredengestelde Aeolus]

Verjaardag

Ria van Hengel

195

Voor de rechtvaardige moet het licht steeds weer

Huwelijksvoltrekking

Ria van Hengel

158

Vrede zij met u

3e Paasdag (dinsdag na Pasen)

Henk Beindorff

70

Waak! Bid! Bid! Waak!

2e Zondag van Advent

Ria van Hengel

70a

Waak! Bid! Bid! Waak!

2e Zondag van Advent

Ria van Hengel

70

Waak! bid! bid! waak!

2e Zondag van Advent

Léon P. B. Habets

166

Waar gaat Gij heen?

Cantate

Leo de Leeuw

5

Waarheen moet ik vluchten

19e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

5

Waarheen moet ik vluchten?

19e Zondag na Trinitatis

Tanja Luinge

86

Waarlijk, waarlijk ik zeg u

Rogate

Leo de Leeuw

138

Waarom treur je, mijn hart

15e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

74

Wanneer iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

André Stuivenberg

18

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel

Sexagesima

Ria van Hengel

98

Wat God doet dat is welgedaan

21e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

99

Wat God doet dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

99

Wat God doet, dat is welgedaan

15e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

100

Wat God doet, dat is welgedaan

ZB

Leo de Leeuw

111

Wat mijn God wil geschiede altijd

3e Zondag na Epifanie

Ria van Hengel

111

Wat mijn God wil, geschiede steeds

3e Zondag na Epifanie

Kees Boogaard en Rob over de Linden

94

Wat zou ik naar de wereld vragen

9e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

107

Wat zou je bedroefd zijn, mijn ziel

7e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

172

Weerklink, liederen, weerklink, snaren!

1e Pinksterdag

Ria van Hengel

54

Weersta toch de zonde

7e Zondag na Trinitatis / 3e Zondag in Lent

Ria van Hengel

194

Wees welkom, vreugdefeest

Orgelweihe
Trinitatis

Henk Pijlman

12

Wenen, klagen, bezorgd zijn, vrezen

Jubilate

Ria van Hengel

12

Wenen, Klagen, Zorgen, Aarzelen

Jubilate

Léon P. B. Habets

17

Wie dank brengt, die prijst mij

14e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

37

Wie gelooft en gedoopt wordt

Hemelvaart

Henk Pijlman

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Dick Wursten

93

Wie maar de goede God laat zorgen

5e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

59

Wie mij liefheeft zal mijn woord bewaren

1e Pinksterdag

Henk Beindorff

27

Wie weet hoe dichtbij mijn einde is

16e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

48

Wie zal mij, ongelukkig mens

19e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

47

Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden

17e Zondag na Trinitatis

Leo de Leeuw

29

Wij danken U, God, wij danken U

Raadswisseling

?

121

Wij moeten Christus loven

2e Kerstdag

Ria van Hengel

146

Wij moeten door veel beproeving het Rijk Gods binnengaan

Jubilate

Ria van Hengel

57

Zalig is de man

2e Kerstdag

Dick Wursten

170

Zalige vrede, waarnaar de ziel zozeer verlangt

6e Zondag na Trinitatis

Jaap H. van der Laan

183

Ze zullen jullie in de ban doen

Exaudi

Ria van Hengel

44

Ze zullen u in de ban doen.

Exaudi

Leo de Leeuw

179

Zie toe dat uw vroomheid geen huichelarij is

11e Zondag na Trinitatis

Bert Rooze

88

Zie, ik laat veel vissers komen

5e Zondag na Trinitatis

Ria van Hengel

64

Ziet, welke liefde ons de Vader heeft betoond

3e Kerstdag

Leo de Leeuw

187

Zij allen wachten op U

7e Zondag na Trinitatis

Henk Pijlman

190

Zingt de Heer een nieuw lied!

Nieuwjaarsdag

Ria van Hengel

68

Zo lief heeft God de wereld gehad

2e Pinksterdag

Henk Pijlman

151

Zoete troost, mijn Jezus komt

3e Kerstdag

Ria van Hengel

14

Zou God in deze tijd niet bij ons zijn

4e Zondag na Epifanie

Léon P. B. Habets

211

Zwijg nu, klets niet mee [Koffiecantate]

Collegium Musicum evenement

Ria van Hengel

211

Zwijgt stil, babbelt niet

Koffie-cantate

Léon P. B. Habets

--

Translations of J.S. Bach's works, whose Translator Name is coloured with Pink, are located at: Walter F. Bischof Website
All other translations are located at: Bach Cantatas Website

Prepared by Aryeh Oron (March 2003 - August 2014)

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:12