Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 45
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
Dutch Translation
Cantate BWV 45 - Er is U gezegd, mens

Gebeurtenis: 8e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

 

Erster Teil

 

Eerste Deel

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr von dir fordert,
nämlich: Gottes Wort
halten und Liebe üben
und demütig sein vor deinem Gott.

 

"Er is U gezegd, mens,
wat goed is en wat de Heer van U verlangt,
namelijk: U aan Gods woord houden
en liefde betonen aan Uw naaste
en ootmoedig zijn voor Uw God." (Micha 6:8)

       

2

Recitativo T

2

Recitatief [Tenor]

 

Continuo

   
 

Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen
Und was ihm wohlgefällt;
Er hat sein Wort zur Richtschnur dargestellt,
Wornach mein Fuß soll sein geflissen
Allzeit einherzugehn
Mit Furcht, mit Demut und mit Liebe
Als Proben des Gehorsams, den ich übe,
Um als ein treuer Knecht dereinsten zu bestehn.

 

De Allerhoogste laat mij weten wat Zijn Wil is
en wat Hem welgevallig is;
Hij heeft Zijn woord tot richtsnoer gemaakt,
waarlangs mijn voet altijd ijverig moet gaan
met ontzag,
met ootmoedigheid en met liefde
als proeve van de gehoorzaamheid, die ik be­toon,
om mij eens als een getrouwe knecht te bewij­zen.

       

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Weiß ich Gottes Rechte,
Was ist's, das mir helfen kann,
Wenn er mir als seinem Knechte
Fordert scharfe Rechnung an.
Seele, denke dich zu retten,
Auf Gehorsam folget Lohn;
Qual und Hohn
Drohet deinem Übertreten!

 

Wanneer ik Gods geboden weet,
wat kan mij dan nog helpen,
wanneer Hij mij als Zijn knecht
streng ter verantwoording roept.
Ziel, wees erop bedacht je in veiligheid te bren­gen;
op gehoorzaamheid volgt beloning;
smart en smaad
dreigen wanneer je Zijn geboden overtreedt.

       
 

Zweiter Teil

 

Tweede Deel

4

Arioso B

4

Arioso [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissaget,
haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben,
haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan?
Denn werde ich ihnen bekennen:
Ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr Übeltäter!

 

"Velen zullen op die dag tot Mij zeggen:
Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofe­teerd,
hebben wij niet in Uw naam boze geest­ten uitgedreven,
hebben wij niet in Uw naam veel daden verricht?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen:
Ik heb U nooit gekend,
gaat allen weg van Mij, gij boosdoe­ners!" (Mattheus 7:22-23)

       

5

Aria A

5

Aria [Alt]

 

Flauto traverso I, Continuo

   
 

Wer Gott bekennt
Aus wahrem Herzensgrund,
Den will er auch bekennen.
Denn der muss ewig brennen,
Der einzig mit dem Mund
Ihn Herren nennt.

 

Wie zich tot God bekent
uit de grond van zijn hart,
die wil Hij ook kennen.
Want hij moet eeuwig branden,
die alleen met zijn mond
Hem Heer noemt.

       

6

Recitativo A

6

Recitatief [Alt]

 

Continuo

   
 

So wird denn Herz und Mund selbst von mir Richter sein,
Und Gott will mir den Lohn nach meinem Sinn erteilen:
Trifft nun mein Wandel nicht nach seinen Worten ein,
Wer will hernach der Seelen Schaden heilen?
Was mach ich mir denn selber Hindernis?
Des Herren Wille muss geschehen,
Doch ist sein Beistand auch gewiss,
Dass er sein Werk durch mich mög wohl vollendet sehen.

 

Zo zullen dan mijn hart en mond
rechter zijn over mijzelf,
en God zal mij volgens mijn verwachting belonen.
Wanneer nu mijn levenswandel
niet overeen­komstig Zijn woord is,
wie zal hierna de schade aan mijn ziel herstel­len?
Waarom zal ik dan een hindernis voor mijzelf opwerpen?
Des Heren wil moet geschieden,
maar Zijn hulp is ook gewis,
opdat Hij Zijn werk door mij voltooid mag zien.

       

7

Choral

7

Koraal [S, A, T, B]

 

Flauto traverso I/II, Oboe I/II, Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Gib, dass ich tu mit Fleiß,
Was mir zu tun gebühret,
Worzu mich dein Befehl
In meinem Stande führet!
Gib, dass ichs tue bald,
Zu der Zeit, da ich soll;
Und wenn ich's tu, so gib,
Dass es gerate wohl!

 

Geef, dat ik met ijver volbreng
wat ik behoor te doen,
waartoe Uw bevel mij
- voor zover ik daartoe in staat ben - opdracht geeft!
Geef, dat ik het spoedig volbreng,
op het moment, dat ik het moet doen;
en wanneer ik het doe, geef dan,
dat het mij moge lukken!

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 45: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions
German Text | Translations: Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Spanish-4
Chorale Text:
O Gott, du frommer Gott

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 03:01