Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 29
Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Dutch Translation
Cantate BWV 29 - Wij danken U, God, wij danken U

Gebeurtenis: Raadswisseling

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Sinfonia

1

Sinfonia

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Organo obligato, Continuo

       

2

Coro

2

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.

 

Wij danken U, God, wij danken U
en verkondigen Uw wonderdaden.

       

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Violino solo, Continuo

   
 

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
Da er seine Wohnung hat,
Da er noch bei unserm Samen
An der Väter Bund gedacht.

 

Halleluja, kracht en macht
komt de naam van de Allerhoogste toe!
Sion is nog steeds Zijn stad,
waar Hij Zijn woning heeft,
waar Hij bij ons kroost
het verbond der vaderen indachtig is geweest.

       

4

Recitativo B

4

Recitatief [Bas]

 

Continuo

   
 

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muss für und für Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!

 

Godlof! Het gaat ons goed!
God is nog ons rotsvaste vertrouwen,
Zijn bescherming, Zijn troost en licht
behoedt de stad en de paleizen,
Zijn vleugel stut de muren.
Hij laat ons allerwegen zegenen,
de trouw, die de vrede kust,
moet voortdurend gerechtigheid wedervaren.
Waar is een volk als wij,
dat Gods nabijheid en genade zozeer ervaart!

       

5

Aria S

5

Aria [Sopraan]

 

Oboe, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!
Segne die, so uns regieren,
Die uns leiten, schützen, führen,
Segne, die gehorsam sein!

 

Gedenk ons in Uw liefde,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Zegen hen die ons regeren,
die ons leiden, beschermen, besturen,
zegen allen die gehoorzaam zijn!

       

6

Recitativo A e Coro

6

Recitatief [Alt] en Koor [S, A, T, B]

 

Continuo

   
 

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen:

 

Wil voorts niet vergeten, met Uw hand
Ons weldaden te bewijzen;
Dan zal onze stad en ook ons land,
dat vol is van Uw eer,
U met dankoffers en erkentelijkheid prijzen,
en allen zullen zeggen:

 

Coro:
Amen!

 

Koor:
Amen!

       

7

Aria A

7

Aria [Alt]

 

Organo obligato, Continuo

   
 

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!

 

Halleluja, kracht en macht
komt de naam van de Allerhoogste toe!

       

8

Choral

8

Koraal [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm tröstlich solln anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden's erlangen,
Glaubn wir aus Herzens Grund.

 

Lof en prijs met ere zij de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest!
Moge Hij in ons vermeerderen,
wat Hij ons genadig heeft beloofd,
opdat wij vast op Hem vertrouwen,
ons geheel op Hem verlaten,
van harte op Hem bouwen,
opdat ons hart, gemoed en geest
Hem troostrijk toegedaan mogen zijn;
En daarom zingen wij thans:
Amen, dat alles zullen wij verwerven,
als wij van harte maar geloven.

       

--

Vertaling: ?

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 29: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-4 | Japanese | Portuguese-1 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Nun lob, mein' Seel', den Herren

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 01:55