Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 29
Az 1731-ben Lipcsében újonnan választott városi tanács beiktatására

 

Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk

1. Szimfónia

  

2. Kórus

Wir danken dir, Gott, wir danken dir und
verkündigen deine Wunder.

Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk,
és hirdetjük csodatetteidet.

3. Ária
(tenor)

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!
  Zion ist noch seine Stadt,
  Da er seine Wohnung hat,
  Da er noch bei unserm Samen
  An der Väter Bund gedacht.

Halleluja, erő és hatalom legyen a
Magasságos nevének!
  Sionnak van városa,
  hol otthont találnak utódai,
  az atyákkal kötött
  szövetséged szerint.

4. Recitativo
(basszus)

Gottlob! es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
Sein Schutz, sein Trost und Licht
Beschirmt die Stadt und die Paläste,
Sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
Der Treue, die den Frieden küsst,
Muß für und für
Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
Dem Gott so nah und gnädig ist!

Istennek legyen hála,
hogy jól vagyon dolgunk.
Isten a mi bizodalmunk, védelme, vigasza,
világossága őrzi városainkat és palotáinkat,
szárnya védelme tartja falainkat.
Te áldasz mindenféle módon,
a hűség és béke csókolgatják egymást,
légyen örökké
igazságosság.
Hol lenne még oly nép,
hol az Isten oly közel,
és kikhez oly kegyelmes.

5. Ária
(szoprán)

Gedenk an uns mit deiner Liebe,
Schleuß uns in dein Erbarmen ein!
  Segne die, so uns regieren,
  Die uns leiten, schützen, führen,
  Segne, die gehorsam sein!

Gondolj ránk szeretetteddel,
Ölelj át kegyelmeddel.
  Áldd meg azokat, akik minket vezetnek és őriznek,
  Áldd meg őket hozzád való engedelmességgel.

6. Recitativo
(alt és kórus)

Vergiß es ferner nicht, mit deiner Hand
Uns Gutes zu erweisen;
So soll
Dich unsre Stadt und unser Land,
Das deiner Ehre voll,
Mit Opfern und mit Danken preisen,
Und alles Volk soll sagen:
Amen!

Ne feledkezzél meg mirólunk,
hadd tapasztaljuk
meg kezedből a jókat.
Így magasztaljon téged
hálával és köszönettel
a te dicsőségedre
ez a város és ez az ország,
és a nép felelje rá:
Ámen!

7. Ária
(alt)

Halleluja, Stärk und Macht
Sei des Allerhöchsten Namen!

Halleluja, erő és hatalom légyen a
Magasságos nevének!

8. Korál

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich verlassn auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass unsr Herz, Mut und Sinn
Ihm tröstlich solln anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden's erlangen,
Glaubn wir aus Herzens Grund.

Magasztalás és áldás,
A Háromságos Istennek.
Őnála nincsen romlás.
Ő ingyen ád övéinek.
Csak bízzunk benne bátran,
Csak rá hagyatkozzunk,
Mert vele biztonságban
És bátran járhatunk.
A testünk és a lelkünk
Megkapja, mi jót kér,
És áment zenghet szívünk,
A hit mindent elér.

 

  
   

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Sunday, September 17, 2017 07:55