Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 23
Du wahrer Gott und Davids Sons
Dutch Translation
Cantate BWV 23 - Gij ware God en Zoon van David

Bestemd voor: Estomihi
Lezingen: Lucas 18:31-43; 1 Korintiërs 13:1-13

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria (Duetto) S A

1

Aria [Sopraan en Alt]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
Der du von Ewigkeit in der Entfernung schon
Mein Herzeleid und meine Leibespein
Umständlich angesehn, erbarm dich mein!
Und lass durch deine Wunderhand,
Die so viel Böses abgewandt,
Mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen.

 

Gij ware God en Zoon van David,
gij die al van de verre eeuwigheid
mijn hartenleed en lichaamspijn
door en door hebt gezien, ontferm u over mij!
En laat door uw hand, vol wonderkracht,
die zoveel kwaad heeft afgewend,
mij evenzo hulp en troost overkomen.

       

2

Recitativo T

2

Recitatief [Tenor]

 

Oboe I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Continuo

   
 

Ach! gehe nicht vorüber;
Du, aller Menschen Heil,
Bist ja erschienen,
Die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
Ich sehe dich auf diesen Wegen,
Worauf man
Mich hat wollen legen,
Auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich
Und lasse dich
Nicht ohne deinen Segen.

 

Ach! ga toch niet voorbij;
gij, heil van alle mensen,
zijt toch verschenen,
om wie ziek zijn te helpen, niet wie gezond zijn.
Daarom valt uw almacht ook mij ten deel;
Op u zijn mijn ogen op deze weg,
waarop men
mij heeft willen leggen,
ook in mijn blindheid gericht.
Ik kom tot rust
en laat u niet gaan
tenzij gij mij zegent.

       

3

Coro

3

Koor en Duet [Tenor en Bas]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Aller Augen warten, Herr,
Du allmächtger Gott, auf dich,
Und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
Laß sie nicht
Immerdar in Finsternissen!
Künftig soll dein Wink allein
Der geliebte Mittelpunkt
Aller ihrer Werke sein,
Bis du sie einst durch den Tod
Wiederum gedenkst zu schließen.

 

Aller ogen wachten, Heer,
gij almachtige God, op u,
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor altijd in de duisternis!
Voortaan zal alleen wat gij gebiedt
het geliefde middelpunt zijn
van waar zij zich op richten,
totdat het eenmaal u behaagt
ze door de dood te sluiten.

       

4

Choral

4

Koraal [S, A, T, B]

 

Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Gib uns dein' Frieden. Amen.

 

Christus, Gij Lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die de zonden van de wereld draagt,
geef ons Uw vrede. Amen.

       

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (March 2012)

Cantata BWV 23: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-4 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2 | Spanish-7

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:07