Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 23
Du wahrer Gott und Davids Sons
Dutch Translation
Cantate BWV 23 - Gij ware God en Davids zoon

Gebeurtenis: Estomihi

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria (Duetto) S A

1

Aria (duet) [sopraan en alt]

 

Oboe I/II, Continuo

   
 

Du wahrer Gott und Davids Sohn,
Der du von Ewigkeit in der Entfernung schon
Mein Herzeleid und meine Leibespein
Umständlich angesehn, erbarm dich mein!
Und lass durch deine Wunderhand,
Die so viel Böses abgewandt,
Mir gleichfalls Hilf und Trost geschehen.

 

Gij ware God en Davids zoon,
die altijd al van verre
mijn hartenleed en liefdespijn
zeer nauwlettend hebt aangezien, ontferm U over mij!
En laat door Uw wonderen verrichtende hand,
die zoveel kwaad van mij heeft afgewend,
mij ook hulp en troost ten deel vallen.

       

2

Recitativo T

2

Recitatief met koraal [tenor]

 

Oboe I/II e Violino I all' unisono, Violino II, Continuo

   
 

Ach! gehe nicht vorüber;
Du, aller Menschen Heil,
Bist ja erschienen,
Die Kranken und nicht die Gesunden zu bedienen.
Drum nehm ich ebenfalls an deiner Allmacht teil;
Ich sehe dich auf diesen Wegen,
Worauf man
Mich hat wollen legen,
Auch in der Blindheit an.
Ich fasse mich
Und lasse dich
Nicht ohne deinen Segen.

 

Ach! Ga niet voorbij,
Gij, verlosser van alle mensen,
Gij zijt immers verschenen
om de zieken en niet de gezonden te helpen.
Daarom neem ik ook aan Uw almacht deel;
ik kan U op deze weg,
waarop men mij heeft willen leggen,
ook in mijn blindheid aanschouwen.
Ik kom tot rust
en laat U niet los
zonder Uw zegen ontvangen te hebben.

       

3

Coro

3

Koor

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Aller Augen warten, Herr,
Du allmächtger Gott, auf dich,
Und die meinen sonderlich.
Gib denselben Kraft und Licht,
Laß sie nicht
Immerdar in Finsternissen!
Künftig soll dein Wink allein
Der geliebte Mittelpunkt
Aller ihrer Werke sein,
Bis du sie einst durch den Tod
Wiederum gedenkst zu schließen.

 

Een ieders ogen wachten, Heer,
Gij almachtige God, op U,
en die van mij in het bijzonder.
Geef ze kracht en licht,
laat ze niet
voor altijd in het duister!
Voortaan zal Uw teken alleen
het geliefde middelpunt
van al hun werken zijn,
totdat Gij ze ooit door de dood
weer van plan bent te sluiten.

       

4

Choral

4

Koraal [koor]

 

Cornetto col Soprano, Trombone I coll'Alto, Trombone II col Tenore, Trombone III col Basso, Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Gib uns dein' Frieden. Amen.

 

Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
ontferm U over ons!
Christus, Gij lam van God,
die draagt de zonden der wereld,
geef ons Uw vrede!
Amen.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 23: Recordings | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:06