Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 36
Schwingt freudig euch empor
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 36 - Verhef u vol blijdschap

Bestemd voor: 1e Zondag van Advent
Lezingen: Matteüs 21:1-9; Romeinen 13:11-14

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

 

Erster Teil

 

Eerste deel

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Oboe d'amore I/II all' unisono, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Schwingt freudig euch empor
zu den erhabnen Sternen,
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein!
Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.

 

Verhef u vol blijdschap
naar de verheven sterren,
o tongen, die nu in Sion vrolijk zijn!
Maar stop!
Het geluid mag zich niet ver verwijderen,
hij nadert zelf tot u, de Heer der heerlijkheid.

    

2

Choral (Duetto) S A

2

Koraal [Sopraan en Alt]

 

Oboe d'amore I col Soprano, Oboe d'amore II coll'Alto, Continuo

 

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

 

Kom nu, Heiland van de volken,
als kind der maagd bekend.
Daarover verwondert zich heel de wereld,
dat God hem zo geboren laat worden.

    

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Oboe d'amore solo, Continuo

  
 

Die Liebe zieht mit sanften Schritten
Sein Treugeliebtes allgemach.
Gleichwie es eine Braut entzücket,
Wenn sie den Bräutigam erblicket,
So folgt ein Herz auch Jesu nach.

 

De liefde trekt met zachte schreden
gaandeweg zijn geliefde mee.
Zoals een bruid verrukt is,
wanneer zij de bruidegom ziet,
zo volgt een hart ook Jezus.

    

4

Choral

4

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe d'amore I, Violino I col Soprano, Oboe d'amore II, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Zwingt die Saiten in Cythara
Und lasst die süße Musica
Ganz freudenreich erschallen,
Dass ich möge mit Jesulein,
Dem wunderschönen Bräutgam mein,
In steter Liebe wallen!
Singet,
Springet,
Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren!
Groß ist der König der Ehren.

 

Speel op de snaren van de citer
en laat de bekoorlijke muziek
vol van vreugde weerklinken,
dat ik met mijn Jezus,
die wonderschone bruidegom van mij,
in voortdurende liefde op weg mag gaan!
Zing nu,
dans nu,
Jubel, juich nu, dank de Here!
Groot is de koning der ere.

    
 

Zweiter Teil

 

Tweede deel

5

Aria B

5

Aria [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Willkommen, werter Schatz!
Die Lieb und Glaube machet Platz
Vor dich in meinem Herzen rein,
Zieh bei mir ein!

 

Welkom, liefste schat!
Mijn liefde en geloof maken plaats
voor u in mijn reine hart,
trek bij mij in!

    

6

Choral T

6

Koraal [Tenor]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

  
 

Der du bist dem Vater gleich,
Führ hinaus den Sieg im Fleisch,
Dass dein ewig Gott'sgewalt
In uns das krank Fleisch enthalt.

 

Gij, die gelijk zijt aan de Vader,
behaal de zege in het vlees,
zodat uw eeuwige goddelijke macht
zich ontfermt over het zieke vlees in ons.

    

7

Aria S

7

Aria [Sopraan]

 

Violino solo con sordino, Continuo

  
 

Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen
Wird Gottes Majestät verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbei,
So ist ihm solches ein Geschrei,
Das er im Himmel selber hört.

 

Ook met gedempte zwakke stemmen
wordt Gods majesteit vereerd.
Want als de Geest maar meeroept,
dan wordt het een geluid
dat Godzelf in de hemel hoort.

    

8

Choral

8

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Lob sei Gott, dem Vater, g'ton,
Lob sei Gott, sein'm eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist,
Immer und in Ewigkeit!

 

Lof zij God, de Vader,
lof zij God, zijn enige Zoon,
lof zij God, de Heilige Geest,
altijd en in eeuwigheid!

    

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008), Eduard van Hengel (August 2014)

Cantatas BWV 36, BWV 36a, BWV 36b & BWV 36c: Details & Complete Recordings of BWV 36 | Recordings of Individual Movements from BWV 36 | Details of BWV 36a | Details & Complete Recordings of BWV 36b | Details & Complete Recordings of BWV 36c | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
BWV 36: Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | English-10 | French-1 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-4 | Spanish-7
Chorale Texts:
Wie schön leuchtet der Morgenstern | Nun komm, der Heiden Heiland

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:45