Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 37
Wer da gläubet und getauft wird
Dutch Translation
Cantate BWV 37 - Wie gelooft en gedoopt wordt

Gebeurtenis: Hemelvaart

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.

 

"Wie gelooft en gedoopt wordt,
die zal zalig worden". (Marcus 16:16)

       

2

Aria T

2

Aria [tenor]

 

Violino, Continuo

   
 

Der Glaube ist das Pfand der Liebe,
Die Jesus für die Seinen hegt.
Drum hat er bloß aus Liebestriebe,
Da er ins Lebensbuch mich schriebe,
Mir dieses Kleinod beigelegt.

 

Het geloof is het pand van de liefde,
die Jezus voor de zijnen koestert.
Daarom heeft Hij enkel vanuit een sterk gevoel van liefde,
toen hij mij in het boek des levens schreef,
mij dit kleinood geschonken.

       

3

Choral (Duetto) S A

3

Koraal [sopraan en alt]

 

Continuo

   
 

Herr Gott Vater, mein starker Held!
Du hast mich ewig vor der Welt
In deinem Sohn geliebet.
Dein Sohn hat mich ihm selbst vertraut,
Er ist mein Schatz, ich bin sein Braut,
Sehr hoch in ihm erfreuet.
Eia!
Eia!
Himmlisch Leben wird er geben mir dort oben;
Ewig soll mein Herz ihn loben.

 

Heer God, mijn vader, mijn sterke held!
Gij hebt mij eeuwig voor de wereld
in Uw zoon lief gehad.
Uw zoon heeft mij aan hem zelf toevertrou­wd,
Hij is mijn schat, ik ben Zijn bruid,
die zich zeer in Hem verblijdt.
Heia!
Heia!
Een hemels leven zal Hij mij daar boven geven;
Eeuwig moet mijn hart hem loven.

       

4

Recitativo B

4

Recitatief [bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Ihr Sterblichen, verlanget ihr,
Mit mir
Das Antlitz Gottes anzuschauen?
So dürft ihr nicht auf gute Werke bauen;
Denn ob sich wohl ein Christ
Muß in den guten Werken üben,
Weil es der ernste Wille Gottes ist,
So macht der Glaube doch allein,
Dass wir vor Gott gerecht und selig sein.

 

Jullie sterfelijke mensen, verlangen jullie met mij
Gods aangezicht te aanschouwen?
Dan mogen jullie niet vertrouwen op goede werken;
want ofschoon een Christen
zich in de goede werken moet oefenen
omdat het de vaste wil van God is,
alleen het geloof maakt
dat wij voor God rechtvaardig en zalig zijn.

       

5

Aria B

5

Aria [bas]

 

Oboe d'amore I, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
Dass sie sich in den Himmel schwingt,
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
Das uns den Segen Gottes bringt;
Und daher heißt ein selger Christ,
Wer gläubet und getaufet ist.

 

Het geloof veleent de ziel vleugels,
zodat ze de hemel in vliegt,
de doop is het zegel van de genade,
dat ons Gods zegen brengt;
en daarom wordt een zalig Christen genoemd,
wie gelooft en gedoopt is.

       

6

Choral

6

Koraal

 

Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Den Glauben mir verleihe
An dein' Sohn Jesum Christ,
Mein Sünd mir auch verzeihe
Allhier zu dieser Frist.
Du wirst mir nicht versagen,
Was du verheißen hast,
Dass er mein Sünd tu tragen
Und lös mich von der Last.

 

Geef mij het geloof
in Uw zoon, Jezus Chri­stus,
en vergeef mij ook mijn zonden
alhier in deze tijd.
Gij zult mij niet onthouden
wat gij mij hebt beloofd,
dat Hij mijn zonden zal dragen
en mij van de last zal verlossen.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 37: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Dutch-4 | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Italian-4 | Russian-1 | Spanish-4
Chorale Text:
Wie schön leuchtet der Morgenstern

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 02:47