Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 51
Jauchzet Gott in allen Landen!
Dutch Translation
Cantate BWV 51 - Laat de lof van God in elk land klinken

Gebeurtenis: 15e zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria S

1

Ária [Sopraan]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Dass er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

 

Laat de lof van God in elk land klinken
Al wat er in de hemel en op de aarde is,
ja heel de schepping
moet Zijn roem verhogen,
ook wij willen nu onze God
een offer brengen
omdat Hij ons in kruis en nood
altijd heeft bijgestaan.

       

2

Recitativo S

2

Recitatief [Sopraan]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Wir beten zu dem Tempel an,
Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu,
So täglich neu,
Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.
Muß gleich der schwache Mund von seinen Wundern lallen,
So kann ein schlechtes Lob ihm dennoch wohlgefallen.

 

Wij aanbidden gericht op de tempel,
waar Gods eer woont
en zijn trouw
elke dag opnieuw,
ons met louter zegen overstelpt.
Wij prijzen wat hij aan ons heeft gedaan.
En ook al kunnen wij slechts van zijn wonderen stamelen,
toch zal een simpel loflied
hem welgevallig zijn.

       

3

Aria S

3

Ária [Sopraan]

 

Continuo

   
 

Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen,
Dass wir deine Kinder heißen.

 

Allerhoogste, laat uw goedheid
ook voortaan elke morgen nieuw zijn.
Dan zal - als tegenprestatie voor uw vaderlijke trouw - ons dankbaar gemoed
door een vroom leven laten zien
dat wij niet voor niets uw kinderen heten.

       

4

Choral S

4

Koraal [Sopraan]

 

Violino I/II, Continuo

   
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er uns aus Gnaden verheißt,
Dass wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich uns lass'n auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Dass uns'r Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werdn's erlangen,
Glaub'n wir aus Herzensgrund.

 

Lof, prijs en eer zij God,
Vader, Zoon en heilige Geest !
Moge hij in ons doen toenemen
wat hij ons uit genade belooft,
opdat wij vast op Hem vertrouwen,
ons geheel op Hem verlaten,
van harte op Hem bouwen,
opdat wij ons met hart en ziel
aan Hem vasthouden;
Daarom zingen wij nu:
Amen, we zullen het verkrijgen
zo geloven wij, nu en altijd.

       

5

Aria S

5

Ária [Sopraan]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Alleluja!

 

Halleluja !

       

--

Vertaling: Dick Wursten

Contributed by Dick Wursten (December 2005)

Cantata BWV 51: Details
Recordings:
Until 1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | From 2001 | Recordings of Individual Movements
Discussions:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
Article:
The Need for Bach: A discussion of his life, Jauchzet Gott in Allen Landen, BWV 51 and Ich habe genung, BWV 82 [Sean Burton]
German Text | German-2 | Translations: Dutch-1 | English-1 | English-3 | English-4 | English-5 | English-6 | French-2 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-3 | Indonesian | Italian-2 | Portuguese-1 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
Nun lob, mein' Seel', den Herren

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 03:12