Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 60
O Ewigkeit, du Donnerwort [II]
Dutch Translation
Cantate BWV 60 - O eeuwigheid, woord als een donderslag

Gebeurtenis: 24e Zondag na Trinitatis
Personen: Vrees (Alt), Hoop (Tenor), Christ (Bas)

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Aria T e Choral A

1

Aria [Tenor] en Koraal [Alt]

 

Corno, Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Alt:
O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende
Mein ganz erschrocknes Herze bebt
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

 

Vrees (Alt):
O eeuwigheid, woord als een donderslag,
o zwaard dat de ziel doorboort,
O begin zonder einde!
O eeuwigheid, tijd zonder tijd,
ik weet van groot verdriet,
niet waarheen ik mij moet wenden;
Mijn totaal verschrikte hart beeft zo,
Dat mijn tong aan mijn verhemelte kleeft.

 

Tenor:
Herr, ich warte auf dein Heil.

 

Hoop (Tenor):
Heer, op uw heil wacht ik.

       

2

Recitativo A T

2

Recitatief [Alt, Tenor]

 

Continuo

 

Alt:
O schwerer Gang zum letzten Kampf und Streite!

 

Vrees (Alt):
O zware gang naar de laatste strijd!

 

Tenor:
Mein Beistand ist schon da,
Mein Heiland steht mir ja
Mit Trost zur Seite.

 

Hoop (Tenor):
Daar is mijn bijstand al,
Mijn Heiland staat mij
Met troost terzijde.

 

Alt:
Die Todesangst, der letzte Schmerz
Ereilt und überfällt mein Herz
Und martert diese Glieder.

 

Vrees (Contarlt):
De doodsangst, de laatste pijn
achterhaalt en overvalt mijn hart
en pijnigt al mijn ledematen.

 

Tenor:
Ich lege diesen Leib vor Gott zum Opfer nieder.
Ist gleich der Trübsal Feuer heiß,
Genung, es reinigt mich zu Gottes Preis.

 

Hoop (Tenor):
Ik leg dit lichaam voor God als een offer neer.
Al is het vuur van de droefheid verzengend,
genoeg, het reinigt mij tot eer van God.

 

Alt:
Doch nun wird sich der Sünden große Schuld vor mein Gesichte stellen.

 

Vrees (Alt):
Maar nu zal ik oog in oog staan
met mijn grote schuld.

 

Tenor:
Gott wird deswegen doch kein Todesurteil fällen.
Er gibt ein Ende den Versuchungsplagen,
Dass man sie kann ertragen.

 

Hoop (Tenor):
God zal daarom toch geen dodelijk oordeel vellen.
Hij stelt een limiet aan de plagen van de de verzoeking
dat ze te dragen zijn.

       

3

Aria (Duetto) A T

3

Aria (Duet) [Alt, Tenor]

 

Oboe d'amore, Violino solo, Continuo

 

Alt:
Mein letztes Lager will mich schrecken,

 

Vrees (Alt):
Mijn laatste rustplaats wil mij verschrikken,

 

Tenor:
Mich wird des Heilands Hand bedecken,

 

Hoop (Tenor):
De hand van de Heiland zal mij bedekken,

 

Alt:
Des Glaubens Schwachheit sinket fast,

 

Vrees (Alt):
Het zwakke geloof daalt bijna tot nul,

 

Tenor:
Mein Jesus trägt mit mir die Last.

 

Hoop (Tenor):
Mijn Jezus draagt met mij de last

 

Alt:
Das offne Grab sieht greulich aus,

 

Vrees (Alt):
Het open graf ziet er gruwelijk uit

 

Tenor:
Es wird mir doch ein Friedenshaus.

 

Hoop (Tenor):
Het wordt voor mij toch een huis van vrede.

       

4

Recitativo A e Arioso B

4

Recitatief [Alt] en Arioso [Bas]

 

Continuo

 

Alt:
Der Tod bleibt doch der menschlichen Natur verhasst
Und reißet fast
Die Hoffnung ganz zu Boden.

 

Vrees (Alt):
De dood blijft toch zo gehaat voor het menselijk gevoel
en slaat bijna
alle hoop de bodem in.

 

Bass:
Selig sind die Toten;

 

Christ (Bas):
Zalig zijn de doden;

 

Alt:
Ach! aber ach, wieviel Gefahr
Stellt sich der Seele dar,
Den Sterbeweg zu gehen!
Vielleicht wird ihr der Höllenrachen
Den Tod erschrecklich machen,
Wenn er sie zu verschlingen sucht;
Vielleicht ist sie bereits verflucht
Zum ewigen Verderben.

 

Vrees (Alt):
Ach! Nog eens Ach! Hoeveel gevaar
moet de ziel trotseren
om de weg van het sterven te gaan!
Misschien maakt de angst voor de hel
de dood verschrikkelijk,
die een mens verslinden wil,
misschien is een mens al vervloekt
om eeuwig verloren te gaan.

 

Bass:
Selig sind die Toten,
die in dem Herren sterben;

 

Christ (Bas):
Zalig zijn de doden
die in de Heer sterven.

 

Alt:
Wenn ich im Herren sterbe,
Ist denn die Seligkeit mein Teil und Erbe?
Der Leib wird ja der Würmer Speise!
Ja, werden meine Glieder
Zu Staub und Erde wieder,
Da ich ein Kind des Todes heiße,
So schein ich ja im Grabe an verderben.

 

Vrees (Alt):
Als ik in de Heer sterf
is dan de zaligheid mijn deel?
Het lichaan valt ten prooi aan de wormen!
Ja mijn ledematen keren
terug tot stof en aarde
omdat ik een kind des doods heet
dus schijn ik in het graf te verderven.

 

Bass:
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben, von nun an.

 

Christ (Bas):
Zalig zijn de doden die in de Heer sterven.

 

Alt:
Wohlan!
Soll ich von nun an selig sein:
So stelle dich, o Hoffnung, wieder ein!
Mein Leib mag ohne Furcht im Schlafe ruhn,
Der Geist kann einen Blick in jene Freude tun.

 

Vrees (Alt):
Welaan!
Wil ik van nu aan zalig zijn.
kom dan, o hoop, opnieuw in mij wonen!
Mijn lichaam mag zonder vrees rusten in de slaap,
de geest mag uitzien naar die vreugde.

       

5

Choral

5

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno e Oboe d'amore I e Violino I col Soprano, Oboe d'amore II e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Es ist genug;
Herr, wenn es dir gefällt,
So spanne mich doch aus!
Mein Jesu kömmt;
Nun gute Nacht, o Welt!
Ich fahr ins Himmelshaus,
Ich fahre sicher hin mit Frieden,
Mein großer Jammer bleibt danieden.
Es ist genug.

 

Het is genoeg;
Heer, als het U behaagt,
Geef mij dan rust!
Mijn Jezus komt;
Goede nacht dan maar, o wereld!
Ik ga naar mijn hemels huis,
ik ga zeker heen in vrede,
Mijn grote ellende blijft hier beneden.
Het is genoeg.

       

--

Vertaling: Leo de Leeuw

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 60: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | English-10 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Texts:
O Ewigkeit, du Donnerwort | Es ist genug

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:35