Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 150
Nach dir, Herr, verlanget mich
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 150 - Naar u Heer, verlang ik

Gebeurtenis: ZB

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Sinfonia

1

Sinfonia

 

Fagotto, Violino I/II, Continuo

  
    

2

Coro

2

Koor [S, A, T, B]

 

Fagotto, Violino I/II, Continuo

  
 

Nach dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe auf dich.
Laß mich nicht zuschanden werden,
dass sich meine Feinde nicht freuen über mich.

 

Naar u Heer, verlang ik.
Mijn God, ik hoop op u.
Laat mij niet te gronde gaan,
zodat mijn vijanden zich niet over mij verheugen.

    

3

Aria S

3

Aria [Sopraan]

 

Violino I/II all' unisono, Continuo

  
 

Doch bin und bleibe ich vergnügt,
Obgleich hier zeitlich toben
Kreuz, Sturm und andre Proben,
Tod, Höll und was sich fügt.
Ob Unfall schlägt den treuen Knecht,
Recht ist und bleibet ewig Recht.

 

Toch ben en blijf ik opgewekt,
hoewel hier momenteel
kruis, storm en andere beproevingen razen,
dood, hel en wat er verder maar komt.
Al slaat het ongeluk uw trouwe knecht,
recht is en blijft eeuwig recht.

    

4

Coro

4

Koor [S, A, T, B]

 

Fagotto, Violino I/II, Continuo

  
 

Leite mich in deiner Wahrheit
und lehre mich;
denn du bist der Gott, der mir hilft,
täglich harre ich dein.

 

Leid mij in uw waarheid
en onderwijs mij;
want u bent de God die mij helpt,
dagelijks verlang ik naar u.

    

5

Aria (Terzetto) A T B

5

Aria - Terzet [Alt, Tenor, Bas]

 

Fagotto, Continuo

  
 

Cedern müssen von den Winden
Oft viel Ungemach empfinden,
Niemals werden sie verkehrt.
Rat und Tat auf Gott gestellet,
Achtet nicht, was widerbellet,
Denn sein Wort ganz anders lehrt.

 

Ceders hebben dikwijls
veel last van de winden,
maar ze vallen nooit om.
Richt uw raad en daad op God,
let niet op dat wat er gebulderd wordt,
want zijn woord leert iets heel anders.

    

6

Coro

6

Koor [S, A, T, B]

 

Fagotto, Violino I/II, Continuo

  
 

Meine Augen sehen stets zu dem Herrn;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.

 

Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht;
want hij zal mijn voeten uit het net bevrijden.

    

7

Coro

7

Koor [S, A, T, B]

 

Fagotto, Violino I/II, Continuo

  
 

Meine Tage in dem Leide
Endet Gott dennoch zur Freude;
Christen auf den Dornenwegen
Kühren Himmels Kraft und Segen.
Bleibet Gott mein treuer Schutz,
Achte ich nicht Menschentrutz,
Christus, der uns steht zur Seiten,
Hilft mir täglich sieghaft streiten.

 

God beëindigt toch mijn dagen van leed
zodat er vreugde komt;
christenen die voortgaan over doornige paden
[ontvangen] hemelse kracht en zegen.
Als God mijn trouwe bescherming blijft,
dan let ik niet op de weerstand van mensen,
Christus, die ons terzijde staat,
helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden.

    

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (August 2014)

Cantata BWV 150: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5
Text:
German-1 | German-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | Dutch-9 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-3 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hebrew-6 | Indonesian-1 | Italian-2 | Italian-4 | Portuguese-1 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 20:40