Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 7
Christ unser Herr zum Jordan kam
Nederlandse vertaling [Dutch Translation]
Cantate BWV 7 - Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan

Bestemd voor: Feest van Johannes de Doper (24 juni)
Lezingen: Lucas 1:57-80; Jesaja 40:1-5

 

Originele Duitse tekst [Original German Text]

 

Nederlandse vertaling [Dutch Translation]

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Oboe d'amore I/II, Violino concertante, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Christ unser Herr zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sankt Johanns die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu erfüllen;
Da wollt er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden;
Es galt ein neues Leben.

 

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
volgens de wil van zijn Vader.
Van Sint Johannes ontving hij de doop,
om zijn werk en ambt te vervullen;
hij wilde ons een bad schenken,
om onze zonden af te wassen,
en ook de bittere dood te verdrinken
door zijn eigen bloed en wonden;
een nieuw leven werd van kracht.

    

2

Aria B

2

Aria [Bas]

 

Continuo

  
 

Merkt und hört, ihr Menschenkinder,
Was Gott selbst die Taufe heißt.
Es muss zwar hier Wasser sein,
Doch schlecht Wasser nicht allein.
Gottes Wort und Gottes Geist
Tauft und reiniget die Sünder.

 

Merk op en hoor, o mensenkinderen,
wat God zelf onder de doop verstaat.
Er moet weliswaar water zijn,
maar niet alleen maar simpel water:
het is Gods Woord, het is Gods Geest
die de zondaren doopt en reinigt.

    

3

Recitativo T

3

Recitatief [Tenor]

 

Continuo

  
 

Dies hat Gott klar
Mit Worten und mit Bildern dargetan,
Am Jordan ließ der Vater offenbar
Die Stimme bei der Taufe Christi hören;
Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn,
An diesem hab ich Wohlgefallen,
Er ist vom hohen Himmelsthron
Der Welt zugut
In niedriger Gestalt gekommen
Und hat das Fleisch und Blut
Der Menschenkinder angenommen;
Den nehmet nun als euren Heiland an
Und höret seine teuren Lehren!

 

Dit heeft God helder
met woorden en beelden duidelijk gemaakt.
Bij de Jordaan liet de Vader openlijk
zijn stem bij de doop van Christus horen;
hij sprak: Deze is mijn geliefde Zoon,
in hem heb ik welbehagen;
hij is van de hoge, hemelse troon
voor het welzijn van de wereld
in nederige gestalte gekomen
en heeft het vlees en bloed
van de mensenkinderen aangenomen.
Neemt hem nu als uw Heiland aan
en hoort zijn kostbare onderwijzingen!

    

4

Aria T

4

Aria [Tenor]

 

Violino concertante I/II, Continuo

  
 

Des Vaters Stimme ließ sich hören,
Der Sohn, der uns mit Blut erkauft,
Ward als ein wahrer Mensch getauft.
Der Geist erschien im Bild der Tauben,
Damit wir ohne Zweifel glauben,
Es habe die Dreifaltigkeit
Uns selbst die Taufe zubereit'.

 

De stem van de Vader liet zich horen;
de Zoon, die ons heeft vrijgekocht met zijn bloed,
werd echt, als mens, gedoopt;
de Geest verscheen in de gedaante van de duif –
opdat wij zonder twijfel geloven,
dat de Drieëenheid zelf
ons de Doop heeft toebereid.

    

5

Recitativo B

5

Recitatief [Bas]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Als Jesus dort nach seinen Leiden
Und nach dem Auferstehn
Aus dieser Welt zum Vater wollte gehn,
Sprach er zu seinen Jüngern:
Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden,
Wer glaubet und getaufet wird auf Erden,
Der soll gerecht und selig werden.

 

Toen Jezus na zijn lijden
en na de verrijzenis
uit deze wereld naar de Vader wilde gaan,
sprak hij tot zijn leerlingen:
Ga uit over de hele wereld en leer alle volken,
wie op aarde gelooft en gedoopt wordt,
die zal gerechtvaardigd en zalig worden.

    

6

Aria A

6

Aria [Alt]

 

Oboe d'amore I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
Dass ihr nicht in Sünden sterbt,
Noch im Höllenpfuhl verderbt!
Menschenwerk und -heiligkeit
Gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
Wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
Dass sie nicht verdammlich sein.

 

Mensen, geloof toch deze genade,
dat u niet in de zonden sterft
noch in de hellepoel ten onder gaat!
Mensenwerk en -heiligheid
gelden nooit voor God.
Zonden zijn ons aangeboren,
wij zijn van nature verloren;
geloof en doop maken ze rein,
zodat ze ons niet zullen verdoemen.

    

7

Choral

7

Koraal [Koor]

 

Oboe d'amore I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Das Aug allein das Wasser sieht,
Wie Menschen Wasser gießen,
Der Glaub allein die Kraft versteht
Des Blutes Jesu Christi,
Und ist für ihm ein rote Flut
Von Christi Blut gefärbet,
Die allen Schaden heilet gut
Von Adam her geerbet,
Auch von uns selbst begangen.

 

Het oog ziet louter water,
zoals mensen water gieten;
het geloof alleen verstaat de kracht
van het bloed van Jezus Christus:
voor het geloof is het water een rode vloed,
– door Christus’ bloed gekleurd –
die alle schade herstelt
die wij van Adam hebben geërfd
en ook die wij zelf hebben aangericht.

    

--

Nederlandse vertaling: Jaap H. van der Laan

Contributed by Jaap H. van der Laan (December 2008), Eduard van Hengel (August 2014)

Cantata BWV 7: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
Text:
German-1 | German-2 | German-6 | NBA Text | Translations: Arabic-1 | Catalan-1 | Chinese-1 | Chinese-2 | Dutch-2 | Dutch-6 | English-1 | English-3I | English-3P | English-6 | English-10 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-3 | Spanish-7
Chorale Text:
Christ unser Herr zum Jordan kam

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 04:26