Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 19
Es erhub sich ein Streit
Dutch Translation
Cantate - Er ontstond een gevecht

Gebeurtenis: Michaelsdag (29 september)

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Tromba I-III, Timpani, Violino I e Oboe I all' unisono, Violino II e Oboe II all' unisono, Viola e Taille all' unisono, Continuo

 

Es erhub sich ein Streit.
Die rasende Schlange, der höllische Drache
Stürmt wider den Himmel mit wütender Rache.
Aber Michael bezwingt,
Und die Schar, die ihn umringt
Stürzt des Satans Grausamkeit.

 

Er ontstond een gevecht.
De razende slang, de helse draak
bestormt de hemel, woedend en wraakzuchtig.
Maar Michael bedwingt Satans wreedheid
en de engelenschare om hem heen
brengt die ten val.

       

2

Recitativo B

2

Recitatief [Bas]

 

Continuo

   
 

Gottlob! der Drache liegt.
Der unerschaffne Michael
Und seiner Engel
Heer Hat ihn besiegt.
Dort liegt er in der Finsternis
Mit Ketten angebunden,
Und seine Stätte wird nicht mehr
Im Himmelreich gefunden.
Wir stehen sicher und gewiss,
Und wenn uns gleich sein Brüllen schrecket,
So wird doch unser Leib und Seel
Mit Engeln zugedecket.

 

Godlof! De draak ligt terneer.
De ongeschapen Michael
en zijn engelenschare
hebben hem overwonnen.
Daar ligt hij in de duisternis
in ketenen geslagen,
en zijn plaats in het hemelrijk
is niet meer te vinden.
Wij zijn veilig en zeker,
en al jaagt zijn gebrul ons angst aan,
ons lichaam en onze ziel worden
door engelen beschermd.

       

3

Aria S

3

Aria [Sopraan]

 

Oboe d'amore I/II, Continuo

   
 

Gott schickt uns Mahanaim zu;
Wir stehen oder gehen,
So können wir in sichrer Ruh
Vor unsern Feinden stehen.
Es lagert sich, so nah als fern,
Um uns der Engel unsers Herrn
Mit Feuer, Roß und Wagen.

 

God stuurt ons naar Mahanaim;*
of wij nu staan of gaan,
wij kunnen in veilige rust
tegenover onze vijanden staan.
Zowel dichtbij als ver weg
is de engel van de Heer om ons heen gelegerd
met vuur, paard en wagen.

       

4

Recitativo T

4

Recitatief [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind?
Ein Wurm, ein armer Sünder.
Schaut, wie ihn selbst der Herr so lieb gewinnt,
Dass er ihn nicht zu niedrig schätzet
Und ihm die Himmelskinder,
Der Seraphinen Heer,
Zu seiner Wacht und Gegenwehr,
Zu seinem Schutze setzet.

 

Wat is de ellendige mens, dat kind van de aarde?
Een worm, een arme zondaar.
Kijk hoe de Heer zelfs hem zo liefheeft
dat hij hem niet te gering acht
en hem de hemelkinderen toezendt,
het leger van de serafijnen,
om hem te bewaken en voor hem te strijden,
om hem te beschermen.

       

5

Aria (e Choral) T

5

Aria + Koraal [Tenor]

 

Tromba, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
Dass mein Fuß nicht möge gleiten!
Aber lernt mich auch allhier
Euer großes Heilig singen
Und dem Höchsten Dank zu singen!

 

Blijf, o engelen, blijf bij mij!
Leid mij aan mijn beide zijden,
zodat mijn voet niet uitglijdt!
Maar leer mij ook hier
uw grote 'Heilig!' zingen
en de Allerhoogste dank betuigen!

       

6

Recitativo S

6

Recitatief [Sopraan]

 

Continuo

   
 

Laßt uns das Angesicht
Der frommen Engel lieben
Und sie mit unsern Sünden nicht
Vertreiben oder auch betrüben.
So sein sie, wenn der Herr gebeut,
Der Welt Valet zu sagen,
Zu unsrer Seligkeit
Auch unser Himmelswagen.

 

Laten wij het aangezicht
van de vrome engelen liefhebben
en hen niet met onze zonden
verjagen of verdriet doen.
Mogen zij, wanneer de Heer ons opdraagt
de wereld vaarwel te zeggen,
tot onze zaligheid
ook onze hemelwagen zijn.

       

7

Choral

7

Koraal [S, A, T, B]

 

Oboe I e Violino I col Soprano, Oboe II e Violino II coll'Alto, Taille e Viola col Tenore, Tromba I-III, Timpani, Continuo

 

Laß dein' Engel mit mir fahren
Auf Elias Wagen rot
Und mein Seele wohl bewahren,
Wie Lazrum nach seinem Tod.
Laß sie ruhn in deinem Schoß,
Erfüll sie mit Freud und Trost,
Bis der Leib kommt aus der Erde
Und mit ihr vereinigt werde.

 

Laat uw engelen met mij mee rijden
op Elia's rode wagen
en mijn ziel bewaren,
zoals ze Lazarus hebben bewaard na zijn dood.
Laat mijn ziel rusten in uw schoot,
vervul haar met vreugde en troost,
totdat het lichaam uit de aarde komt
en met haar wordt verenigd.

       

--

Nederlandse vertaling: Ria van Hengel

Contributed by Eduard van Hengel (January 2014)

Cantata BWV 19: Details & Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German-1 | Germab-6 | NBA Text | Translations: Catalan-1 | Chinese-2 | Dutch-3 | English-1 | English-3I | English-3P | English-5 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian-1 | Italian-2 | Portuguese-2 | Russian-1 | Russian-3 | Spanish-2 | Spanish-7
Chorale Texts:
Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr | Freu dich sehr, o meine Seele

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:32